Arviointikriteerit

Apurahahakemusten yhtenäiset arviointikriteerit

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Yksittäisillä rahastoilla voi lisäksi olla omia painotuksia, joista mainitaan hakutekstissä.

Perustutkinto-opiskelijoille suunnattujen stipendien arviointikriteerit

1) opintomenestys

 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika

2) tutkimussuunnitelma ja tutkimustoiminta

 • huomioidaan gradu- tai tutkimusstipendiä hakevilla loppuvaiheen opiskelijoilla

3) muu hakemusta tukeva toiminta

 • opintoja tai tutkimusta tukeva työkokemus ja luottamustoimet
 • aktiivisuus yliopistoyhteisössä

Jatkotutkinto-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattujen työskentely- ja kannustusapurahojen arviointikriteerit

1) tutkimussuunnitelma

 • selkeys ja laatu
 • toteuttamiskelpoisuus
 • menetelmien soveltuvuus
 • eettiset näkökohdat (mikäli tutkimuksessa merkityksellisiä)

2) aikaisempi tieteellinen näyttö

 • hakijan opintomenestys ja tutkimuskokemus
 • mahdolliset suositukset

3) haettavan apurahan merkitys tutkimuksen kannalta

 • apurahan käyttösuunnitelma
 • muut aikaisemmin myönnetyt/käytetyt apurahat

Perustutkinto-opiskelijoille suunnattujen matka-apurahojen arviointikriteerit

1) opintomenestys

 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika

2) matkan merkitys opintojen kannalta

 • matkan merkitys opintojen tai tutkimuksen kannalta
 • matkan yhteys opintoihin

3) haettavan apurahan merkitys matkan talouden kannalta

Jatkotutkinto-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattujen matka-apurahojen arviointikriteerit

1) tutkimussuunnitelma ja tieteellinen näyttö

 • tutkimussuunnitelma
  • selkeys ja laatu
  • toteuttamiskelpoisuus
  • menetelmien soveltuvuus
  • eettiset näkökohdat (mikäli tutkimuksessa merkityksellisiä)
 • opintomenestys ja tutkimuskokemus

2) matkan merkitys tutkimuksen tai opintojen kannalta

3) haettavan apurahan merkitys matkan talouden kannalta

Edellä listattujen lisäksi yksittäisillä rahastoilla saattaa olla rahastokohtaisia arviointikriteereitä, joista on maininta hakukohteiden hakuteksteissä.

Takaisin Hae apurahaa -sivulle >>