Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen valtuuskunnan kokoukset kiertävät yliopiston kampuksilla. Vierailuilla tutustutaan kampuksen tiedekuntien opetukseen ja tutkimukseen. Valtuuskunta kuulee minne ja miten opiskelijat työllistyvät ja mitä tavoitteita tiedekunnilla on alumnitoiminnalle ja etenkin Alumniyhdistykselle. Valtuuskunnan tehtävä on tukea yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja valtuuskunta on erityisesti esittänyt haluavansa tutustua Helsingin yliopiston eri kampuksiin, tiedekuntiin ja niiden toimintaan.

Tiistaina 4.9. valtuuskunta kokoontui Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella, Terkko Health Hubissa. Tilaisuudessa tutustuttiin ensin terveystieteiden keskuskirjasto TERKKOn, HelthHubin toimintaan sekä LUX HUMANA-kokoelmaan, jossa tarjotaan medisiinareille humanistista kirjallisuutta. Tämän jälkeen tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta esitteli tiedekunnan tutkimuksen kärkihankkeita ja opetuksesta vastaava vara-dekaani Tiina Paunio teki katsauksen tiedekunnan opetukseen. Lopuksi käytiin varadekaani Kari Reijulan johdannon innoittamana keskustelua tiedekunnan ja Alumniyhdistyksen yhteistyöstä. Keskustelussa kävi ilmi, että lääketieteen tiedekunnalla ja Alumniyhdistyksellä on monia yhteneväisiä tavoitteita, joiden tiimoilta kannattaa tehdä yhteistyötä vuonna 2019. 

Valtuuskunnan jäsenten tietämys siitä mitä Meilahden kampuksella juuri nyt tehdään, on tärkeä, kun rakennetaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta tiedekunnalle tärkeisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Marraskuussa valtuuskunta vierailee Keskustakampuksella.

Alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Kati Myllymäki. Myllymäki on Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja ja lääketieteen alumni.

"Olemme Pohjoismaiden suurin alumniyhdistys niin jäsenmäärällä kuin toiminnan laajuudellakin mitattuna. Osallistumisaktiivisuudessa olemme Euroopan parhaita, ja jäsenmäärämme kasvaa edelleen. Tästä on syytä olla ylpeä. Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä, että alumnitoimintamme on moniin muihin huippuyliopistoihin verrattuna vielä nuorta. Meillä on edelleen paljon kehitettävää ja kehityttävää. Meidän on myös oltava valveilla. Yliopistojen rahoituksen muutokset, hallintorakenteiden uudistus ja tulossa oleva pääsykoeuudistus puhuttavat. Alumnien on syytä olla mukana tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa puolustamassa tiedeyliopistoa ja sivistysvaltiota."

Alumniyhdistyksen valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja Christina Gestrin, on suomalainen poliitikko ja entinen kansanedustaja. Hän on maatalous-metsätieteiden alumni.

Gestrin toimi kansanedustajana vuosina 2000–2015. Hän on toiminut aiemmin mm. Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtajana ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Alumniyhdistyksen valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja Juha Jolkkonen on Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja. Hän toimii myös Seure Oy:n hallituksen jäsenenä, ja on aiemmin toiminut mm. Vantaan kaupungin Sosiaali- ja terveystoimin johtavana ylilääkärinä sekä Sairaalapalvelujen tulosyksikön päällikkönä. Jolkkonen on lääketieteen alumni.

Taina Aaltonen on Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston apulaisosastopäällikkö ja eläinlääketieteen alumni.

Aaltonen on työskennellyt aiemmin maa- ja metsätalousministeriössä mm. eläinlääkintöneuvoksena ja apulaisosastopäällikkönä. Hän on toiminut myös johtajana Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa.

Apulaisosastopäällikkönä Aaltonen johtaa eläin- ja kasvinterveyden yksikköä ja vastaa tulosohjauksen kehittämisestä, Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tulosohjauksen valmistelusta sekä ruokaosaston toimialasta. Hän toimii Suomen eläinlääkintöpäällikkönä ja Suomen virallisena edustajana maailman eläintautijärjestö OIE:ssa.

Heidi Andersson on vapaa kirjoittaja, luonnonsuojelija ja oikeustieteiden alumni.

Andersson toimii Suomen WWF:n hallituksessa ja alumnirahastojen yhteyteen perustamassaan Ympäristön Ystävät -rahastossa. Hän kuuluu myös mm. oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukuntaan ja Sysmän Suvisoiton hallitukseen.

Heidillä on ollut oma lakiasiaintoimisto. Hän on suorittanut Helsingin yliopistossa valtiotieteen maisterin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot, viimeksi mainitun ympäristöoikeudesta.

Seppo Honkapohja on professori Aalto yliopistolla, ekonomisti ja valtiotieteiden alumni.

Honkapohja on toiminut aiemmin mm. Cambridgen yliopiston makrotaloustieteen professorina, Suomen Akatemiassa, Helsingin yliopistossa, Harvardin yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Honkapohjan tutkimustyö käsittelee pääasiassa rahapolitiikkaa.

Taisto Hujala on entinen Sampo ryhmään kuuluvan If Vakuutusyhtiön lakimies, pitkäaikainen Potilasvahinkolautakunnan varapuheenjohtaja,  vakuutusalan eri toimielinten jäsen, kansainvälisen vakuutusoikeuden järjestön AIDA:n hallituksen jäsen. Taisto on varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies,  jolla on oma lakiasiaintoimisto. Taisto on oikeustieteen alumni.

Kirsi Komi on juristi, hallitusammattilainen ja oikeustieteen alumni. Hän toimii Veikkauksen hallituksen puheenjohtajana ja Docrates Syöpäsairaalan hallituksen puheenjohtajana.

Pääasiallisen työuransa Komi on tehnyt Nokia-konsernin palveluksessa ensin lakimiehenä, sittemmin Nokia Networks:in lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.  

Vuodesta 2010 Komi on tehnyt päätoimisesti hallitustyötä ja toimii seuraavien yritysten  ja yhteisöjen hallituksessa: Bittium Oyj, Citycon Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj, Metsä Board Oyj, Patria Oyj (vpj), SPR:n Veripalvelu (pj), Veikkaus Oy (pj), Docrates Oy:n (pj), Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry.

Koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ.

Leena Niemistö on terveysalan sijoittaja ja omistaja sekä hallitusammattilianen. Hän on mm. Pihlajalinna Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Kansallisoopperan hallituksen puheenjohtaja ja Stockmann Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Niemistö on lääketieteen alumni.

Mari Pantsar on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja. Hän toimii myös Tampereen teknillisen yliopiston säätiön hallituksen jäsen sekä Ahlström Capital Cleantech Management Ky:n hallituksen jäsen. Hän on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni.

Jari Pitkälä on Barona Group Oy:n myyntijohtaja. Pitkälä on teologian alumni.

Anna-Maria Soininvaara on Helsingin Keskuskirjaston johtaja ja humanistisen tiedekunnan alumni.

Peter Stenlund on Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri ja valtiotieteiden alumni.

Ulkoministeriön valtiosihteerinä Stenlund on ministeriön kansliapäällikkö. Hän on aiemmin toiminut ministeriössä pohjoismaisen yhteistyösihteeristön päällikkönä ja pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisena sekä pohjoisesta ulottuvuudesta ja Arktisesta neuvostosta vastaavana neuvottelevana virkamiehenä. Suomen ulkomaanedustustoissa Stenlund on toiminut Suomen Norjan-suurlähettiläänä ja Suomen Ruotsin-suurlähetystössä ministerinä.

Ennen ulkoministeriöön tuloaan Stenlund on työskennellyt erilaisissa toimittajan ja tiedottajan tehtävissä Svensk Presstjänstissä ja ruotsalaisessa kansanpuolueessa, Rkp:n puoluesihteerinä ja Eurooppa-ministerin avustajana.

Tuija Talvitie on CMI Crisis Management Initiativen toiminnanjohtaja ja humanistisen tiedekunnan alumni.

Tuija Talvitie on toiminut Martti Ahtisaaren perustaman konfliktinratkaisujärjestön Crisis Management Initiative CMI:n toiminnanjohtajana vuodesta 2009. Koulutukseltaan Talvitie on filosofian maisteri, hänen pääaineenaan oli englantilainen filologia.

CMI on kasvanut viime vuosina, kuten on riippumattomien rauhanvälitystoimijoiden roolikin. Ennen nykyistä tehtävää Talvitie johti Suomen British Councilia. Hän on kiinnostunut ihmisistä, organisaatioista ja näiden johtamisesta, ja toivoo, että vuorovaikutustaidoista tulisi pakollinen kouluaine.

Teemu Tanner on Suomen Ranskan suurlähettiläs. Tanner on valtiotieteen alumni.

Hel­sin­gin yli­opis­ton alum­ni ry:n Vuo­si­ko­kous

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla arkisin kello 10-15.30.

ESITYSLISTA

Helsingin yliopiston alumni ry:n vuosikokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen 
  - sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018
 7. Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 11. Puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan sekä muiden luottamushenkilöiden palkkiot v. 2020
 12. Tilintarkastajan palkkio v. 2020
 13. Vuoden 2020 jäsenmaksut
 14. Vuoden 2020 talousarvio
 15. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valinta
 16. Valtuuskunnan täydentäminen 2020-2022
 17. Hallituksen täydentäminen 2020-2021
 18. Tilintarkastajan ja varahenkilöiden valinta
 19. Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston alumni ry:n yhteistyösopimus
 20. Muut mahdolliset asiat
 21. Kokouksen päättäminen

To 28.11.2019 klo 17-19, Kielikeskuksen juhlasali, Fabianinkatu 26

Valmistuminen keskeytti hyvin alkaneet opinnot”, vitsailimme Meilahdessa keväällä 1984. Kiire oli maailmalle: töihin, tienaamaan, erikoistumaan ja aikuiseen itsenäiseen elämään. Ensimmäisen kodin ja auton hankinta sekä opintolainan lyhennys veivät ajan ja energian. Mutta sittemmin alkoi törmätä entisiin opettajiin, kurssi­ kavereihin, osakunnasta ja ainejärjestöstä tuttuihin kasvoihin. Yliopisto ei päästänyt otteestaan.

Nuorena medisiinarina minua kiinnosti eniten oma tieteenala. Iän ja elämänkokemuksen karttuessa näkökulma laajeni ja minua alkoi harmittaa, etten aikoinaan kyennyt paremmin hyödyntämään universitasta – laaja­alaista akateemista opinahjoa. Alumniyhdistyksen toiminnassa olen saanut uudelleen yhteyden paitsi omaan, myös muihin tiede­ kuntiin. Kuinka paljon tiede onkaan edistynyt ja yliopisto muuttunut valmistumiseni jälkeen!

Lääkärinä minua huolettaa yhä enemmän vaihto­ ehtoiset ”totuudet”, väärät uutiset, taikausko ja suoranainen humpuuki, vaikka väestön koulutustaso on ainakin mitattuna korkeampi kuin koskaan aiemmin. Lääketiede on tiede eikä mielipide! Kokemus­ asiantuntijoita toki tarvitaan, mutta ei yksittäinen some­huispaus kumoa tutkittua tietoa. Maailma tarvitsee yhä enemmän tietoa, tosiasioita ja tutki­ musta. Muutoin emme pärjää ilmastonmuutoksessa emmekä muissakaan globaaleissa haasteissa. Kestävä kehitys perustuu tutkittuun tietoon.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen 29. toimintavuosi 2019 on ehtinyt hyvään alkuun. Meitä on jo liki 7 500. Pian äänestetään maahamme uusi eduskunta. Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus on tärkeä vaaliteema. Rakas alma materimme on koulut­ tanut meidät palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa. Helsingin yliopisto tarvitsee alumnejaan. On meidän vuoromme ”maksaa takaisin”, huolehtia yliopistomme tulevaisuudesta. Alumnius on maailman suurissa ja perinteisissä yliopistoissa olennainen osa yliopiston brändiä, toimintaa, yhteiskuntasuhteita ja varainkeruuta. Oppi, jonka olemme saaneet yliopistossa. Verkostot, jotka olemme luoneet opiskeluaikana. Tutkintotodistus, jossa komeilee Suomen ykkösyliopiston sinetti. Tervetuloa aktiiviseen alumnitoimintaan – tuo tämän vuoden aikana ainakin kaksi opiskelukaveriasi mukaan.

Onnellista alumnivuotta 2019!

Kati Myllymäki
Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja
Alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja
Lääketieteen alumni