Tulevaisuuden hyväksi

Siirry Alumniyhdistyksen etusivulle =>

Hallituksen puheenjohtaja Arja Suomisen tervehdys Alumniyhdistyksen jäsenkirjeessä 2017.

Hyvät alumniyhdistyksen jäsenet, alkamassa on yhdistyksen kolmivuotisen strategiakauden ensimmäinen vuosi. Strategiamme peruspilarit ovat pysyneet muuttumattomina, mutta olemme hienosäätäneet tavoitteitamme korkeakoulumaailman – ja maailman – muuttuessa. Tavoitteemme on elää ajassa ja painottaa niitä päämääriä, jotka koemme juuri nyt kaikkein tärkeimmiksi. Koemme yhteistyön yliopiston kanssa äärimmäisen tärkeänä, onhan Helsingin yliopisto se pohja, jolta me kaikki työelämään olemme ponnistaneet. Kumppanuustyöryhmämme paneutuu antaumuksella siihen, miten voisimme yhteistyötä tiivistää ja syventää.

Alumnit ovat viime vuosina kantaneet huolta erityisesti nuorten akateemisten työllistymisestä. Niinpä pyrimme aktiivisesti toiminnallamme luomaan siltaa opiskelijaelämän ja työelämän välille: Mietimme kriittisen ystävyyden hengessä, miten opetusta tulisi kehittää niin, että opiskelijat olisivat kilpailukykyisiä ja menestyisivät mahdollisimman hyvin työnhaussa. On huolestuttavaa, että Suomessa on noin 50 000 korkeakoulututkinnon suorittanutta vailla koulutustaan vastaavaa työtä. Se on resurssien tuhlausta ja nuorelle vastavalmistuneelle äärimmäisen turhauttavaa.

Pyrimme edistämään myös tiedeyliopiston kehitystä. Yliopistomme on sijoittunut hienosti kansainvälisillä ranking-listoilla ja toivomme, että sama trendi jatkuu. Korkeatasoinen tutkimus luo edellytyksiä yhteistyöhön yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa. Alumneilla on erittäin hyvät mahdollisuudet omalta osaltaan edistää näitä yhteyksiä ja hyödyntää tutkimustuloksia omissa toimintaympäristöissään. Haastakaamme itsemme ja työnantajamme tutkimustiedon hyötykäyttäjiksi ja lisätkäämme samalla tutkimuksen vaikuttavuutta.

Olemme viimeisen vuoden aikana keskustelleet paljon siitä, pitäisikö yhdistyksen ottaa julkisesti ja kriittisesti kantaa yliopiston rakennemuutokseen. Päädyimme kuitenkin siihen, että olemme yliopiston ystäviä, toki kriittisiä sellaisia. Ystävyyteen mielestämme kuuluu se, että käymme asioita läpi kasvotusten ja esitämme kriittisetkin mielipiteet suoraan yliopistolle. Tuemme yliopistoa vaikealla kustannussäästöjen tiellä ja pyrimme viestimään sille niistä toiveista ja huolista, joita jäsenistöllä kehityksestä on. Samalla mietimme, miten voisimme edistää varainhankintaa, jolla nyt on yliopistolle entistä suurempi merkitys.

Teemme työtä tulevaisuuden hyväksi, mutta samalla on motivaation kannalta tärkeää, että koemme antamisen lisäksi myös saavamme. Yhdistys onkin viime vuosina panostanut monipuoliseen tapahtumatarjontaan. Jäsenistä yli puolet käy vähintään yhdessä alumnitapahtumassa vuosittain ja tapahtumat koetaan erittäin antoisiksi. Saamme niistä lisävirtaa, tapaamme kiinnostavia ihmisiä ja opimme uutta. Merkittävää työtä on tehty myös ensimmäisten kansainvälisten alumniklubien perustamiseksi ja tätä työtä aiomme myös tulevina vuosina vahvistaa. Edellisen kauden hallitusjäsen Reetta Räty kiteytti mielestäni hyvin yhdistyksen merkityksen: Rakennetaan siltoja ja yhteenkuuluvuutta yhdistyksemme ja yliopiston menestykseksi! Olemme yliopiston ystäviä, toki kriittisiä sellaisia.

Arja Suominen
Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja