Tiedeinnovaatioita

Helsingin yliopiston omistama Helsinki Innovation Services (HIS) auttaa tutkijoita tiedeinnovaatioiden hyödyntämisessä. Käytännössä HIS:n asiantuntijat selvittävät innovaation kaupallisia mahdollisuuksia ja kilpailutilannetta, auttavat hakemaan patentteja ja rahoitusta sekä etsivät sijoittajia ja jäseniä startup-yritysten yrittäjätiimeihin. Kaupallistamisputkessa on parhaillaan useita kymmeniä hankkeita, joista ajankohtaisia ovat muun muassa Glucomodicum, Memocate ja Moprim.

Memocate helpottaa vuorovaikutusta muistisairaan kanssa

Muistisairaat ja heidän hoitajansa tai läheisensä kamppailevat erilaisten vuorovaikutusongelmien kanssa. Muistisairaus voi aiheuttaa äänekästä tai häiritsevää käytöstä, väkivaltaisuutta, vaikeuksia tunnistaa paikkaa, aikaa tai tilannetta ja kykenemättömyyttä ilmaista itseään millään tavalla. Näihin asioihin Memocate pureutuu tuottamalla digitaalisesti tuettua vuorovaikutuskoulutusta.
– Vuorovaikutusta kehittämällä voidaan tutkitusti vähentää muistisairaiden henkilöiden haasteellista käyttäytymistä. Parannamme arkea tarjoamalla tietoa väärinymmärrysten ratkomiseen, kertoo Memocaten tieteellinen neuvonantaja Camilla Lindholm.

Moprim tunnistaa liikkuvan ihmisen tavat

Ihmiset liikkuvat yhä enemmän ja tämä kiinnostaa monia. Uuden liikkumismuodon tunnistavan teknologian avulla voidaan jo nyt esimerkiksi tehdä havaintoja siitä, millä välineellä ihmiset liikkuvat.

– Mobiilisovelluksen osana olevalla Moprimin -teknologialla kerätään tietoja, joita voi käyttää hyväksi muun muassa liikennevirtojen suunnittelussa ja uusien, liputtomien matkapalvelujen toteuttamisessa. Samaa dataa voi käyttää myös henkilökohtaisen hiilijalanjäljen seuraamiseen, kertoo Moprimin hallituksen puheenjohtaja Petri Martikainen.

Glucomodicum kehittää kivutonta ja neulatonta verensokerin mittausmenetelmää

Diabetes on laaja globaali ongelma, sillä yli 400 miljoonaa ihmistä sairastaa 1- tai 2-tyypin diabetesta. Ylipaino on merkittävä 2-tyypin diabeteksen riskitekijä, ja siksi 1,9 miljardilla ihmisellä on kohonnut riski sairastua siihen. Glukoosi- eli sokeriarvojen neulattomalle ja helppokäyttöiselle mittaamiselle on valtava tarve. Yli kolmen vuoden perusteellisten tutkimusten avulla on monitieteinen tutkijaryhmä kehittänyt tähän uuden, neulattoman mittarin. Se on niin pienikokoinen, että sen voi liittää joko osaksi älykelloa tai aktiivisuusranneketta tai uudenlaiseen taskukokoiseen glukoosimittariin.

– Uskomme, että GlucoModicumilla on erinomaiset mahdollisuudet luoda erittäin tuottavaa ja laajenevaa liiketoimintaa sekä tuoda markkinoille ratkaisu, joka parantaa miljoonien ihmisten terveyttä ja elämänlaatua, sanoo GlucoModicumin kaupallistamisesta vastaava Jokke Mäki.