Laatu edellä

Laatu edellä

Kalenterivuosi on lähtenyt uudelle kierrokselle, mutta yliopistolaisten lukuvuosi on puolivälissä. Tähän vuodenaikaan vuorokautinen pimeän aika vähenee noin kaksi tuntia kuukauden kuluessa ja auringon säteilyn intensiteetti yli kaksinkertaistuu. Tieto voimaannuttaa pitkän pimeän jakson jälkeen.

Ikkunastani avautuu näkymä täysin uuteen Tiedekulmaan, joka avasi ovensa yleisölle syyskuun lopussa. Vanha hallintorakennus uusittiin täysin, ja vanhaa taitavat olla vain kantavat rakenteet. Entinen sisäpiha parkkipaikkoineen on nyt Tiedekulman pääsali – upea tila, jossa puurakenteet vuorottelevat karhean betonipinnan kanssa.

Tiedekulma on eräs keskeisistä elementeistä ja työkaluista, joilla yliopiston tutkimus- ja opetustyötä tuodaan lähelle kaupunkilaisia ja kansalaisia. Tiedekulmaan katetaan seminaareja, luentoja, näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, juhlia ja kaikkea mahdollista – vain mielikuvitus on rajana. Oleellista on tuoda yliopiston laadukas ja mielenkiintoinen työ modernilla ja houkuttelevalla tavalla kansalaisten tietoon ja osaksi vuorovaikutusta. Tiedekulma on avoin kohtaamispaikka, jonne voi tulla myös kahville tai pitämään rauhallisen etätyöhetken.

Viime syksynä alkoi uudistettu opetus laajoissa kandi- ja maisteriohjelmissa. Tavoitteena on siirtyä eurooppalaisesti yhteensopivaan malliin, jossa opiskelijat voivat entistä sujuvammin siirtyä tekemään seuraavan tason opintoja muissa yliopistoissa. Opiskelijoille uudistuksen pitäisi näkyä selkeämpinä kokonaisuuksina ja parempana polkuna, jossa tavoitteet ovat järkevän kokoisia ja tähtäin realistisen ajan ja työn päässä. Ensimmäinen lukukausi uusissa ohjelmissa on takana, ja kokemukset ohjelmien toiminnasta kertyvät. Uudistus vaatii palautteen kuulemista ohjelmista, opiskelijoilta ja opettajilta. Opetusta ja rakenteita täytyy kehittää kunkin alan piirteitä tukien ja niin, että opetus liittyy saumattomasti tutkimukseen.

Kanslerin tehtäviin kuuluu yhteydenpito yhteiskuntaan ja sen eri sektoreihin. Alumnit ovat keskeinen osa yhteistyöverkostoa. Alumnien kautta yliopisto näkyy ja vaikuttaa kaikilla sektoreilla ja myös kansainvälisesti. Minulle on mieluisaa saada jatkossa toimia aktiivisesti myös Alumniyhdistyksessä sen hallituksen jäsenenä ja tavata aktiivista alumniyhteisöä säännöllisesti.

Varainhankinta on yhteiskuntasuhteisiin liittyvä konkreettinen tehtävä, josta on viime vuosina tullut säännöllinen ja merkittävä toiminnan muoto. Varainhankintaa on tukenut nyt jo kaksi kertaa valtion lupaama vastinraha, joka on lisännyt merkittävästi lahjoitusten merkitystä. Edellinen varainhankintakampanja päättyi viime kesänä ja oli erittäin onnistunut. Kiitokset kuuluvat monille alumneille, jotka tekivät lahjoituksia yliopistotyön tukemiseen. Helsingin yliopisto onnistui varainhankinnassaan erinomaisesti ja sai noin 34 miljoonan euron kerätylle varallisuudelle valtiolta noin 39 miljoonaa euroa vastinrahaa. Nämä summat menevät valtaosaltaan yliopiston pääomaan, ja vain siitä saatavaa tuottoa käytetään yliopiston toimintaan. Signaali on kuitenkin vahva – yliopiston täytyy tulevaisuudessa olla valmis rahoittamaan toimintaansa joustavasti valtion budjettirahoituksen lisäksi.

Yliopistojen olemukseen kuuluva kilpailu on aina näkynyt tutkijoidemme ja opettajiemme kilvoitteluna urillaan. Minulle se näyttäytyy myös vahvasti yliopiston kilpailuna tuloksista, rahoittajista, partnereista ja huomiosta kansainvälisellä yliopistokentällä. Haluamme olla hyvä, houkutteleva ja vaikuttava yliopisto, johon halutaan tulla töihin ja opiskelemaan ja jossa on paras mahdollinen ympäristö tekemiselle. Laadulla erotumme ja menestymme.

Kaarle Hämeri
Helsingin yliopiston kansleri
Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen
Fysiikan alumni