Jäsenyysmuodot

Alumniyhdistys kannustaa alumneja luomaan vahvat siteet toisiinsa ja yliopistoon tarjoamalla mukaansatempaavan sekoituksen tapahtumia ja palveluita. Jäsenenä vaikutat, verkostoidut ja tuet yliopistoa ja nykyisiä opiskelijoita. Säästät myös rahaa laadukkailla jäseneduilla ja -palveluilla.

 

JÄSENMAKSUKATEGORIAT 1 vuosi 3 vuotta Kertamaksu
Jäsen, Yliopisto-lehti sähköisenä + tammikuun ja elokuun numerot painettuna 36 € 108 €  
Jäsen, Yliopisto-lehti painettuna + sähköisenä 40 € 120 €  
Pariskuntajäsenyys, Yliopisto-lehti sähköisenä + tammikuun ja elokuun numerot painettuna 52 € 156 €  
Pariskuntajäsenyys, Yliopisto-lehti painettuna + sähköisenä 56 € 168 €  
AlumniFuksi (opiskelijat ja alumnit joiden valmistumisesta on < 2 vuotta) Yliopisto-lehti sähköisenä 20 € -  
Ainaisjäsen, Yliopisto-lehti sähköisenä tai sekä sähköisenä, että painettuna     500 €
       

 

Jos haluat hoitaa jäsenasiasi kuntoon pidemmäksi aikaa, voit maksaa jäsenmaksun kerralla kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden jäsenyyden hinta on 108€ tai 120€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna.

Samassa taloudessa asuvat kaksi alumnia voivat hyödyntää pariskuntajäsenyyttä.  Yhteinen jäsenmaksu on 52€ tai 56€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna (1 lehti/talous). Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset.

Kolmen vuoden pariskuntajäsenyys

Yhteinen kolmen vuoden jäsenmaksu on 156€ tai 168€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna (1 lehti/talous). Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset. Lisätietoa pariskuntajäsenyydestä saat soittamalla  Alumniyhdistyksen toimistoon.

ALUMNIFUKSI jäsenyys on suunnattu Helsingin yliopistosta vastavalmistuneille. Mikäli valmistumisestasi on kaksi vuotta tai vähemmän tai olet edelleen opiskelijana Helsingin yliopistossa suositellemme sinulle tätä jäsenysmuotoa. Se on vuositasolla perusjäsenyyttä edullisempi 20€ (36€) ja sisältää eritysetuja äskettäin valmistuneille. AlumniFuksi jäsenyyteen sisältyy Yliopisto-lehden vuosikerta sähköisenä sekä numerot 1 ja 7 painettuna. 

Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille omia räätälöityjä palveluja, joiden keskiössä ovat työpaikat, verkostot, urapalvelut ja jäsenedut kuten UniSportin kausikortti henkilöstöhintaan ja kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnat etuasiakashintaan (etu ei sisällä sisällä kenttä- ja salivarauksia).

Osana Alumniyhdistyksen yli 7000:n jäsenen yhteisöä AlumniFuksi solmii ja ylläpitää yhteyksiä useaan alumniin ja voi tutustua mahdollisiin työnantajiin ja/tai työpaikkoihin yhdistyksen suljetussa LinkedIn ryhmässä ja tapahtumissa. Vuodet opiskelijana Helsingin yliopistossa voivat olla päättymässä tai ovat jo päättyneet mutta vuodet Helsingin yliopiston alumnina voivat alkaa ja ne jatkuvat loppuelämän.

Alumniyhdistys haluaa varmistaa hyvän tulevaisuuden Helsingin yliopiston opiskelijoille. Alumnit tahtovat edistää opiskelijoiden työllistymistä ja verkostoitumista ja varmistaa, että opiskelijoilla on tarvittavat työelämätaidot.

Ainaisjäsenyys on investointi alumnitoiminnan tulevaisuuteen. Ryhtymällä ainaisjäseneksi tuet yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta.

Ainaisjäsenyys otettiin käyttöön vuonna 2012. Kaikki ainaisjäsenmaksut on rahastoitu. Rahaston tuotot riittävät kattamaan ainaisjäsenten palveluiden vuosittaiset kustannukset. Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan rahaston pääomaa. Ryhtymällä ainaisjäseneksi tuet yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta.

Miten?

Maksa ainaisjäsenyys 500 euroa tilille Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 3110113000204825. Kirjoita viestikenttään nimesi ja syntymäaikasi.

Lisätietoa ainaisjäsenyydestä saat soittamalla Alumniyhdistyksen toimistoon.

Yliopisto-lehti kuuluu jäsenetuna kaikille jäsenille sähköisenä ja lisäksi halukkaille myös painettuna. Ne jäsenistä, jotka tahtovat lehden myös painettuna, maksavat 4 euroa suuremman jäsenmaksun kattaakseen osan lehden postitus- ja painatuskuluista. Vuoden ensimmäinen ja syksyn ensimmäinen lehti postitetaan kuitenkin painettuna kaikille valinnasta riippumatta.

Jäsenmaksu on sähköisellä lehdellä 36 euroa/vuosi ja painetulla lehdellä 40 euroa/vuosi. Hintaero perustuu yhdistyksen vuosikokouksen päätökseen 9.11.2016. Jäsenkunta on esittänyt vuosikokouksissa 2014 ja 2015 toiveen saada Yliopisto-lehden sähköisessä muodossa. Yhdistyksen hallitusta pyydettiin vuoden 2016 kokoukseen valmistelemaan esitys sähköisestä lehdestä. Hallituksen teettämän laajan jäsenkyselyn perusteella keväällä 2016 vajaa puolet jäsenistä toivoi saavansa lehden jatkossa sähköisenä. Kuitenkin yli puolet vastanneista halusivat lehden mieluummin painettuna kuin sähköisenä. Vuosikokouksessa 2016 todettiin, että usea jäsen lukisi lehden mieluummin sähköisenä ja myös, että uudistus säästäisi yhdistyksen kustannuksia. Vuosikokouksessa toivottiin, että painetun lehden postitus- ja painatuskustannukset (12,50 euroa/henkilö/vuosi) kohdistuisivat tarkemmin niihin jäseniin, jotka jatkossa vastaanottavat lehden painettuna. Vuosikokous päätti seuraavista maksukategorioista:

JÄSENMAKSU 2017 SÄHKÖISELLÄ YLIOPISTO-LEHDELLÄ:

 

Yksi vuosi

Kolme vuotta

Kertamaksu

Jäsen:

36€

108€

 

Pariskuntajäsenyys:

52€

156€

 

AlumniFuksi:

20€

 

 

Ainaisjäsen:

 

 

500€

JÄSENMAKSU 2017 PAINETULLA YLIOPISTO-LEHDELLÄ:

 

Yksi vuosi

Kolme vuotta

Kertamaksu

Jäsen:

40€

120€

 

Pariskuntajäsenyys:

56€

168€

 

AlumniFuksi:

20€

 

 

Ainaisjäsen:

 

 

500€

Yliopisto-lehden määräaikaistilaus on normaalisti 50 euroa ja kestotilaus 45 euroa. Alumniyhdistyksen jäsenyys on yhä edullisin tapa saada lehti painettuna kotiin. Jäsenmaksulla saa lisäksi runsaasti muita etuja mm. yli 40 tapahtumaa vuodessa ja mahdollisuuden hyödyntää laajasti yhteistyötahojen tarjouksia, joita ovat muun muassa UniSportin kausikortti, UniCafén lounasetu, RSO:n kausikortti ja Sanoma Median lehtien 40% alennus.

Alumniyhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä usean eri alumniryhmän kanssa. Alumniyhdistyksen jäsenet voivat jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä liittyä myös niihin muihin alumniryhmiin, joiden kanssa tästä on sovittu.

Yhdistys on lisäksi sopinut edullisesta kaksoisjäsenyydestä Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n  ja HYY-seniorit ry:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että alumni voi suorittaa kerralla usean alumniyhdistyksen jäsenmaksun normaalia edullisempaan yhteishintaan.

HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY:N JÄSENEHDOT

Lue nämä jäsenehdot ennen kuin liityt jäseneksi!

Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen voivat liittyä Helsingin yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet, tutkimustyössä olleet ja työsuhteeseen nimitetyt.  Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 36€ tai 40€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna. 

Jäsentä pyydetään rekisteröityessä ilmoittamaan vähintään nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tiedekunta, sekä opintojen aloitusvuosi. Huomaathan, että tiedekuntajako vastaa nykyistä tilannetta, tiedekunnat ja niiden laitokset ovat muuttuneet vuosien myötä. 

Jäsenellä on jäsenmaksua vastaan oikeus osallistua Alumniyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, sekä oikeus hyödyntää jäsenetuja. Jäsenmaksua vastaan saa myös jäsenkirjeen, sekä muuta tiedotusta yhdistyksen toimintaan, sekä yliopistoon liittyen. Sähköpostiosoitteen ilmoitettuaan jäsen saa myös sähköisiä tiedotteita. 

Jäsenyys on henkilökohtainen, joten Alumniyhdistyksen edut ovat tarkoitettu ainoastaan jäsenelle itselleen. 

Jäsenrekisterimme on ehdottoman luottamuksellinen eikä sen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin tietoja käsitellään yhdistyksen käsittelytoimintaselosteessa kuvatulla tavalla.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksellä on oikeus lopettaa jäsenyys, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty tai oikeita tietoja ei ole ilmoitettu. 

Helsingin yliopiston alumniyhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa jäsenehtoja ilman erillisilmoitusta.