Jäsenyysmuodot

Alumniyhdistys kannustaa alumneja luomaan vahvat siteet toisiinsa ja yliopistoon tarjoamalla mukaansatempaavan sekoituksen tapahtumia ja palveluita. Jäsenenä vaikutat, verkostoidut ja tuet yliopistoa ja nykyisiä opiskelijoita. Säästät myös rahaa laadukkailla jäseneduilla ja -palveluilla. Jäsenmaksun voi suorittaa yhdeksi tai kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tai valita kerralla Ainaisjäsenyyden. 

 

Alumniyhdistyksen jäsenyysmuodot ovat: Ainaisjäsenyys, kolmen vuoden jäsenyys ja yhden vuoden jäsenyys. Jäsenyys koskee aina kalenterivuotta. Jo yli 1 000 alum­nia on valinnut jäsenyysmuodokseen kolmen vuo­den jäsenyyden. Näin he saavat jäsenasiat kerralla kuntoon pidemmäksi ajaksi eivätkä mahdolliset jäsenmaksujen korotukset koske heitä 2019–2021. Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. Mikäli olet opiskelija tai olet ollut läsnäolevana opiskelijana 2017 tai sen jälkeen voit valita AlumniFuksi jäsenyyden. 

Valitsemalla ainaisjäsenyyden saat jäsenasiat helposti kerralla kuntoon ja seuraavat erikoisedut:                   

Varatut eturivin paikat Tieteenpäiville 9.–13.1.2019

Painetun kutsun Helsingin Yliopiston Vuosipäiväjuhlaan 26.3.2019

Kutsun ainaisjäsentilaisuuteen Nordic Business Forum -tapahtuman striimauksen yhteydessä 9.–10.10.2019

Muita erityiskutsuja tapahtumakohtaisesti vuoden aikana.

Jäsenkategoriana ainaisjäsenyys on ollut suosittu.  Tämä jäsenmuoto sopii erityisesti niille, jotka haluavat hoitaa jäsenmaksun kerralla. Ainaisjäsenyys vastaa hinnaltaan 13 vuoden jäsenmaksuja. 

Jotta ainaisjäsenyyden arvo säilyy, kaikki ainaisjäsenmaksut on rahastoitu. Rahaston tuotot riittävät kattamaan ainaisjäsenten palveluiden vuosittaiset kustannukset sekä vuosittaisen inflaation. Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan rahaston pääomaa. Ryhtymällä ainaisjäseneksi tuet yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta.

Miten?

Maksa ainaisjäsenyys 500 euroa tilille Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 3110113000204825. Kirjoita viestikenttään nimesi ja syntymäaikasi.

Lisätietoa ainaisjäsenyydestä saat soittamalla Alumniyhdistyksen toimistoon.

ALUMNIFUKSI jäsenyys on suunnattu Helsingin yliopistosta vastavalmistuneille. Mikäli valmistumisestasi on kaksi vuotta tai vähemmän tai olet edelleen opiskelijana Helsingin yliopistossa suositellemme sinulle tätä jäsenysmuotoa. Se on vuositasolla perusjäsenyyttä edullisempi 20€ (36€) ja sisältää eritysetuja äskettäin valmistuneille. AlumniFuksi jäsenyyteen sisältyy Yliopisto-lehden vuosikerta sähköisenä sekä numerot 1 ja 7 painettuna. 

Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille omia räätälöityjä palveluja, joiden keskiössä ovat työpaikat, verkostot, urapalvelut ja jäsenedut kuten UniSportin kausikortti henkilöstöhintaan ja kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnat etuasiakashintaan (etu on voimassa kaksi vuotta valmistumispäivästä eikä se sisällä sisällä kenttä- ja salivarauksia).

Osana Alumniyhdistyksen yli 7000:n jäsenen yhteisöä AlumniFuksi solmii ja ylläpitää yhteyksiä useaan alumniin ja voi tutustua mahdollisiin työnantajiin ja/tai työpaikkoihin yhdistyksen suljetussa LinkedIn ryhmässä ja tapahtumissa. Vuodet opiskelijana Helsingin yliopistossa voivat olla päättymässä tai ovat jo päättyneet mutta vuodet Helsingin yliopiston alumnina voivat alkaa ja ne jatkuvat loppuelämän.

Samassa taloudessa asuvat kaksi alumnia voivat hyödyntää pariskuntajäsenyyttä.  Yhteinen jäsenmaksu on 52€ tai 56€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna (1 lehti/talous). Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset.

Kolmen vuoden pariskuntajäsenyys

Yhteinen kolmen vuoden jäsenmaksu on 156€ tai 168€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna (1 lehti/talous). Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset. Lisätietoa pariskuntajäsenyydestä saat soittamalla  Alumniyhdistyksen toimistoon.

JÄSENMAKSU - sulissa hinta mikäli haluat Yliopisto-lehden painettuna ja kotiin kannettuna
  Ainaisjäsenyys Kolme vuotta (2019-2021) Yksi vuosi 2019
Jäsen 500€ 108€ (120€) 36€ (40€)
Pariskuntajäsenyys 500€/henkilö 156€ (168€) 52€ (56€)
AlumniFuksi     20€

 

Jäsenmaksu 36 euroa/kalenterivuosi sisältää Yliopisto-lehden digitaalisen näköispainoksen. Jos haluat painetun Yliopisto­lehden kotiin kan­nettuna, saat sen 4€:n lisämaksulla, jolloin jäsen­maksu on 40€. AlumniFuksi­jäsenyys ei sisällä painettua lehteä.

Hintaero perustuu yhdistyksen vuosikokouksen päätökseen 9.11.2016. Jäsenkunta on esittänyt vuosikokouksissa 2014 ja 2015 toiveen saada Yliopisto-lehden sähköisessä muodossa. Yhdistyksen hallitusta pyydettiin vuoden 2016 kokoukseen valmistelemaan esitys sähköisestä lehdestä. Hallituksen teettämän laajan jäsenkyselyn perusteella keväällä 2016 vajaa puolet jäsenistä toivoi saavansa lehden jatkossa sähköisenä. Kuitenkin yli puolet vastanneista halusivat lehden mieluummin painettuna kuin sähköisenä. Vuosikokouksessa 2016 todettiin, että usea jäsen lukisi lehden mieluummin sähköisenä ja myös, että uudistus säästäisi yhdistyksen kustannuksia. Vuosikokouksessa toivottiin, että painetun lehden postitus- ja painatuskustannukset (12,50 euroa/henkilö/vuosi) kohdistuisivat tarkemmin niihin jäseniin, jotka jatkossa vastaanottavat lehden painettuna.

Yliopisto-lehden määräaikaistilaus on normaalisti 50 euroa ja kestotilaus 45 euroa. Alumniyhdistyksen jäsenyys on yhä edullisin tapa saada lehti painettuna kotiin. 

Alumniyhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä usean eri alumniryhmän kanssa. Alumniyhdistyksen jäsenet voivat jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä liittyä myös niihin muihin alumniryhmiin, joiden kanssa tästä on sovittu.

Yhdistys on lisäksi sopinut edullisesta kaksoisjäsenyydestä Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n  ja HYY-seniorit ry:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että alumni voi suorittaa kerralla usean alumniyhdistyksen jäsenmaksun normaalia edullisempaan yhteishintaan.

HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY:N JÄSENEHDOT

Lue nämä jäsenehdot ennen kuin liityt jäseneksi!

Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen voivat liittyä Helsingin yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet, tutkimustyössä olleet ja työsuhteeseen nimitetyt.  Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 36€ tai 40€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna. 

Jäsentä pyydetään rekisteröityessä ilmoittamaan vähintään nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tiedekunta, sekä opintojen aloitusvuosi. Huomaathan, että tiedekuntajako vastaa nykyistä tilannetta, tiedekunnat ja niiden laitokset ovat muuttuneet vuosien myötä. 

Jäsenellä on jäsenmaksua vastaan oikeus osallistua Alumniyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, sekä oikeus hyödyntää jäsenetuja. Jäsenmaksua vastaan saa myös jäsenkirjeen, sekä muuta tiedotusta yhdistyksen toimintaan, sekä yliopistoon liittyen. Sähköpostiosoitteen ilmoitettuaan jäsen saa myös sähköisiä tiedotteita. 

Jäsenyys on henkilökohtainen, joten Alumniyhdistyksen edut ovat tarkoitettu ainoastaan jäsenelle itselleen. 

Jäsenrekisterimme on ehdottoman luottamuksellinen eikä sen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin tietoja käsitellään yhdistyksen käsittelytoimintaselosteessa kuvatulla tavalla.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksellä on oikeus lopettaa jäsenyys, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty tai oikeita tietoja ei ole ilmoitettu. 

Helsingin yliopiston alumniyhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa jäsenehtoja ilman erillisilmoitusta.