Hallitus

Alumniyhdistyksen strategian toteuttamisesta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kaksitoista vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Hallitus valitsee viestintä-, ohjelma-, jäsenhankinta- ja taloustyöryhmät ja asettaa tarvittaessa toimikuntia.

Hallituksen jäsen Arja Suominen toimii Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja. Suominen on humanistisen tiedekunnan alumni ja tehnyt pitkän uran suomalaisen elinkeinoelämän viestinnän johtotehtävissä.

"Yhdistyksen vuosijuhlassa keskustelin yliopiston rehtorin Jukka Kolan kanssa siitä, mikä on yliopiston ja Alumniyhdistyksen nykytilanne ja mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteemme. Iloksemme huomasimme, että ajatuksemme ja suunnitelmamme olivat varsin samansuuntaiset.

Me Alumniyhdistyksessä panostamme alumnitapahtumien lisäksi nuorten akateemisten työllistymiseen uuden Alumni Ambassador -ohjelmamme avulla, mentoroinnilla ja tarjoamalla osaamistamme yliopiston käyttöön. Jukka Kola kertoi puolestaan, että Helsingin yliopiston kasvatit ovat viime vuosina työllistyneet suhteellisen hyvin ja että heidän työelämävalmiuksiaan pyritään edelleen kehittämään."

Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto.

Tuula Honkanen-Buzalski on eläinlääketieteen tohtori ja tekee elintarviketurvallisuuden konsultointia. Uransa hän on tehnyt Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ylijohtajana ja Elintarviketurvallisuusviraston tutkimus- ja laboratorio-osaston johtajana. Hänen oma alueensa on elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät eläintaudit.

Tuula Honkanen-Buzalski pyrkii vaikuttamaan yhteen maailman keskeisistä terveysuhista, antibioottien liikakäytön vähentämiseen eläintuotannossa. Toinen tärkeä tavoite hänellä on naisten työuran edistäminen erityisesti johto- ja muissa vaikuttavissa rooleissa toimimalla IWF (International Women’s Forum) Finlandin hallituksessa. Hän on eläinlääketieteen alumni.

Kaarle Hämeri on Helsingin yliopiston kansleri ja aerosolifysiikan professori. Hämeri toimii myös Professoriliiton puheenjohtajana ja on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni.

"Kanslerin tehtäviin kuuluu yhteydenpito yhteiskuntaan ja sen eri sektoreihin. Alumnit ovat keskeinen osa yhteistyöverkostoa. Alumnien kautta yliopisto näkyy ja vaikuttaa kaikilla sektoreilla ja myös kansainvälisesti. Minulle on mieluisaa saada jatkossa toimia aktiivisesti myös Alumniyhdistyksessä sen hallituksen jäsenenä ja tavata aktiivista alumniyhteisöä säännöllisesti.

Yliopistojen olemukseen kuuluva kilpailu on aina näkynyt tutkijoidemme ja opettajiemme kilvoitteluna urillaan. Minulle se näyttäytyy myös vahvasti yliopiston kilpailuna tuloksista, rahoittajista, partnereista ja huomiosta kansainvälisellä yliopistokentällä. Haluamme olla hyvä, houkutteleva ja vaikuttava yliopisto, johon halutaan tulla töihin ja opiskelemaan ja jossa on paras mahdollinen ympäristö tekemiselle. Laadulla erotumme ja menestymme."

 FT Tarja Kohila.

Asianajaja Jukka Lång on Dittmar&Indreniuksen Head of Data Protection, Marketing & Consumers. Hän on sekä oikeustieteellisen että humanistisen tiedekunnan alumni.

Hallituksen jäsen Susanna Miekk-oja on Tracefi Oy_n hallituksen puheenjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Danske Bank Varallisuudenhoidon johtajana ja on matematiikan alumni.

Miekk-ojalla on pitkä pankkikokemus kotimaassa ja ulkomailla. Hän on työskennellyt asiantuntija- ja johtotehtävissä vuodesta 1977 Danske Bankissa ja sen edeltäjien palveluksessa (Postipankki, Leonia, Sampo Pankki). Miekk-ojalla on kansainvälistä kokemusta erityisesti Japanista ja Baltiasta. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta (matematiikka, tilastotiede ja kansantalous).

Miekk-oja on osallistunut uransa aikana mm. Goldman Sachsin ja Maailman pankin koulutusohjelmiin ja mm. Stanfordin Executive Training 2005 -koulutukseen. Harvard 2014 ”Aligning sustainability to corporte performance” on aihe, jonka kanssa hän on työskennellyt pitkään ja ollut perustamassa pankin yritysvastuun ohjausryhmää. Miekk-oja on toiminut mm. Suomen WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ja työskennellyt aktiivisesti Helsingin yliopiston alumniyhdistyksessä. Hän on myös mm. Helsingin yliopiston sijoitustoimikunnan, Tiedesäätiön, Incapin ja Euroclear Finlandin and Sweden hallitusten jäsen.

Sole Molander on filosofian tohtori, valtiotieteellisen tiedekunnan alumni ja yrittäjä The JuicePLUS+ Company ApS:illa. Hän on myös International Women’s Forum Finlandin hallituksen jäsen, ja kannattaa kiihkoisasti elinikäistä oppimista.

Marjo T. Nurminen on tietokirjailija, tiedetoimittaja ja arkeologi. Nurmisen teos Tiedon tyttäret – Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen voitti Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2008. Nurminen on humanistisen tiedekunnan alumni.

Helsingin yliopiston alumni ry:n Vuosikokous

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla arkisin kello 9-14. Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta. Kokouksen jälkeen tarjoilua.

Torstaina 29.11.2018 klo 17–19, Yliopiston päärakennus, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs