alumniryhmät

Alumnitoimintaa on monenlaista; vuosikurssit tapaavat, oppialan alumnit ovat järjestäytyneet ryhmiksi, osakuntaseniorit järjestävät sitsejä jne. Kaikki alumnitoiminta on sellaisenaan arvokasta, eikä toiminnan tarvitse olla byrokraattisesti raskasta ollakseen erinomaista.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on yliopiston strateginen kumppani alumnitoiminnassa. Yksi sen tehtävistä on tukea erimuotoista alumnitoimintaa. Tuki tarkoittaa apua niin tapahtumien, viestinnän kuin rekisterin päivittämisen suhteen.  

Yhteistyön muoto ja laajuus määritellään aina tapauskohtaisesti. Yhdistyksen tuki on laajimmillaan kaksoisjäsenyyttä ja kevyimmillään yksittäisen tapahtuman kustannuksiin osallistumista tai kutsun välitystä toivotulle kohderyhmälle. Ota siis yhteyttä! Juodaan kuppi kahvia ja keskustellaan siitä mitä meidän kannattaisi tehdä yhdessä vuonna 2020.

Biotekniikan alumnit -ryhmän tarkoitus on:

 •     ylläpitää biotekniikan alumnien välistä yhteydenpitoa
 •     mahdollistaa alumnien ja nykyisten opiskelijoiden välinen yhteydenpito
 •     tukea yhteyksiä työnantajien, alumnien ja nykyisten opiskelijoiden välillä
 •     pyrkiä välittämään tietoa työelämän tarpeista sekä opiskelijoille että opetusta järjestäville tiedekunnille ja täten vaikuttamaan biotekniikan alan opetukseen Helsingin yliopistossa

Ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, kerran vuodessa pöytäjuhlaan (syystapaaminen) sekä kerran vuodessa vapaamuotoisempaan tapaamiseen (kevättapaaminen). Lisäksi ryhmä järjestää yhdessä BOA ry:n kanssa vuosittain illanvieton alumnien ja opiskelijoiden kesken. Ryhmä voi järjestää myös muita tapahtumia, esimerkiksi työelämäkontaktien luomiseksi.

Biotekniikan alumnit muodostavat oman itsenäisen ryhmän osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. Ryhmä toimii myös yhteistoiminnassa biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestön BOA ry:n kanssa. Ryhmä saa tukea Alumniyhdistykseltä. Ryhmällä on noin 30 jäsentä.

Ryhmän asioita hoitaa kolme vastuuhenkilöä, jotka nimetään aina vuodeksi kerrallaan ryhmän syystapaamisessa. Vastuuhenkilöt vastaavat yhdistyksen jäsenrekisterien ylläpidosta, tilaisuuksista tiedottamisesta ja niiden organisoimisesta, yhdistyksestä tiedottamisesta, sekä pitävät yhteyttä BOA ry:n.

Ryhmään liittyminen

Ryhmällä ei ole jäsenmaksua ja siihen voi liittyä kuka tahansa Helsingin yliopistossa tai HEBIOT-koulutusohjelmassa biotekniikkaa opiskellut. Ei jäsenmaksua.

Voit liittyä jäseneksi Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen verkkosivuilla, jolloin liityt myös Alumniyhdistyksen jäseneksi (ensisijainen vaihtoehto) tai lähettämällä viestin alla mainutuille yhteyshenkilöille.

Biotekniikan alumnit -ryhmään liittyminen ei vaadi Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen liittymistä tai sen jäsenmaksun maksamista. Tällöin jäsen ei kuitenkaan saa Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen etuja. Mikäli haluat liittyä vain Biotekniikan alumneihin, ota yhteyttä yhteyshenkilöihin.

Sesilja Aranko
+358 407305892
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Martta Raatikainen
+358 456526414
etunimi.sukunimi(at)gmail.com

Helsingin yliopiston professorien rouvat ry perustettiin vuonna 1950. Sääntömuutoksen yhteydessä vuonna 2010 nimi muutettiin Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:ksi / Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, tutustuttaa professorien puolisoita toisiinsa sekä toimia Helsingin yliopiston ja sitä lähellä olevien yhteisöjen parhaaksi, esimerkkinä alumniyhteistyö.

Yhdistys on perustanut Helsingin yliopistoon oman nimikkorahastonsa, josta tuetaan vammaisia opiskelijoita stipendein vuosittain. Yhdistyksen ohjelmasta tiedotetaan jäsenkirjeellä kaksi kertaa vuodessa. Professorit ovat tervetulleita tapahtumiin avecina.

Mikäli yhdistyksemme toiminta kiinnostaa sinua ja haluat liittyä jäseneksi, ole hyvä ja ilmoita yhdistyksemme sihteerille sähköpostitse nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä puolisosi professuuri. Sihteeri on sinuun yhteydessä johtokuntamme käsiteltyä jäsenhakemuksesi.

Tervetuloa yliopistomme ystävien joukkoon!

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

Yhdistyksen adressit ja historiikki vuosilta 1990 - 2010: Adresseja (15 euroa) ja historiikkia (25 euroa) tilattavissa yhdistyksen varainhoitajalta ja Alumnikaupasta.

Helsingin yliopistomuseon ystävät -ryhmä (HYMY) kokoaa yhteen alumneja, jotka ovat kiinnostuneita Helsingin yliopistomuseosta ja sen tukemisesta. Ryhmällä on noin 120 jäsentä.

HYMY-ryhmälle valittiin 2012 kaksi aktiivista alumnia yhdenvertaisiksi vetäjiksi: emeritahallintojohtaja Ritva Niiniluoto ja toiminnanjohtaja, tohtorikoulutettava Arto Aniluoto, joihin voit ottaa rohkeasti yhteyttä!

Pyrimme parhaamme mukaan tukemaan ja tarvittaessa puolustamaan yliopistomuseon asemaa yliopiston sisällä. Kaikki alumnit ovat lämpimästi tervetulleita mukaan HYMY:n toimintaan!

Yliopistomuseon ystävien puolesta,

Emeritahallintojohtaja, Alumniyhdistyksen jäsen Ritva Niiniluoto, ritva.niiniluoto@welho.com, 040 575 5627

Tohtorikoulutettava, Alumniyhdistyksen valtuuskunnan jäsen Arto Aniluoto, arto.aniluoto@alumni.helsinki.fi, 050 381 3829

Ryhmään liittyminen

Ryhmä on järjestäytynyt Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen yhteyteen. Jos haluat liittyä Helsingin yliopistomuseon ystäviin ja olet Alumniyhdistyksen jäsen riittää, että ilmoitat halukkuudestasi Alumniyhdistyksen toimistoon joko sähköpostitse (alumniyhdistys@helsinki.fi) tai puhelimitse (029 412 4494).

Mikäli et vielä ole Alumniyhdistyksen jäsen - täytä jäsenhakemus  ja valitse ryhmäksi Helsingin yliopistomuseon ystävät Jäsenyys-välilehdestä. Annamme mielellämme lisätietoa puhelimitse tai sähköpostitse.

Historia-alumnit / Historia-alumner on marraskuussa 2015 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa historia-aineita opiskelleiden keskinäistä yhteydenpitoa ja verkostoitumista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia sekä yhteistoimintaa historian oppiaineiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Uusilta jäseniltä peritään 5€ liittymismaksu. Maksutiedot lähetetään, kun Historia-alumnit yhdistyksen hallitus on käsitellyt jäsenanomuksen.

Maaliskuussa 2005 perustettiin Vanhalla Ylioppilastalolla entisiä HYY-aktiiveja varten yhdistys, HYY-seniorit ry – HUS-seniorer rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, sen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä HYY Yhtymän hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävissä toimineiden yhdyssiteenä. Senioriyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yllä mainituissa tehtävissä toimineet tai muuten aktiivisesti HYY:n toiminnassa mukana olleet henkilöt.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa kokous-, julkaisu-, esitelmä-, tiedotus-, näyttely- ja muuta vastaavaa toimintaa sekä myöntää apurahoja. Yhdistyksen avulla autetaan tarpeen mukaan mm. aiempien hallitusten kokoontumisia. Yhdistyksen jäsenet saavat vuosittain ajankohtaista informaatiota ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän toiminnasta ja tapahtumista kuten toimintakertomuksia sekä jäsen- ja alumnikirjeitä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi ja siitä lähetetään lasku kotiosoitteeseen. Keskeinen osa yhdistyksen toimintaa ovat keväisin järjestettävä jäsentapaaminen ja lokakuussa järjestettävä vuosikokous.

Kaksoisjäsenyys

Alumniyhdistys tarjoaa HYY-senioreille kaksoisjäsenyyttä, joka kattaa jäsenyyden sekä HYY-seniorit ry:ssä että HYA:ssä. Kaksoisjäsenen jäsenmaksu muodostetaan siten, että HYA:n jäsenyyteen oikeuttavaan maksuun lisätään 12 €, jolla katetaan Senioreiden jäsenyys (poikkeuksena ainaisjäsenyys). Pariskuntajäsenille kaksoisjäsenyyden kustannus on 12 € / hlö. Pariskuntajäsenet ovat Senioreille normaaleja jäseniä. Alumniyhdistyksen ainaisjäsenille tarjotaan normaalia HYY Seniorit ry:n jäsenyyttä (tällä hetkellä 20 €). Lue lisää Alumniyhdistyksen jäsenmaksukategorioista.

Hallitus

Nora Malin, puheenjohtaja (-2014)etunimi.sukunimi@gmail.com
Henrik Degerman
Juhani Jyrkiäinen
Veikko Löyttyniemi
Otto Puustinen

Walter Rydman, puheenjohtaja (2015-)etunimi.sukunimi@iki.fi
Heikki Venho (-2014)
Anton Eskola (2015-)
Simo Laaksovirta (2015-)

Vuoden 2015 hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 24.10.2014.

Yhteystiedot
HYY-seniorit
c/o HYY
PL 1099, Mannerheimintie 5 A
00100 Helsinki

Kansantaloustieteestä valmistuneet alumnit ovat järjestäytyneet yhdistykseksi, jonka tarkoituksena on:

 • ylläpitää Helsingin yliopiston kansantaloustieteen alumnien ja taloustieteen oppiaineen välisiä suhteita ja kehittää toimintamuotoja, joilla noita suhteita voidaan ylläpitää ja vahvistaa
 • seurata taloustieteen oppiaineen toimintojen kehittymistä
 • kehittää toimintamuotoja, jotka tukevat Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineen toiminnan yleistavoitteita opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista harjoittavana yliopiston yksikkönä

Alumnien hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä. Kaksi jäsentä pyritään valitsemaan kansantaloustieteeseen nimitettyjen professorien keskuudesta. Jäsenten toimikausi on 3 vuotta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat:

 •     Hjerppe Reino, alumniyhdistyksen puheenjohtaja, professori (emeritus)
 •     Alava Hertta, johtaja, FIM Varainhoito Oy
 •     Freystätter Hanna, valtiotieteiden tohtori, Suomen Pankki
 •     Ilmakunnas Seija, johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos
 •     Kanniainen Vesa, professori, kansantaloustiede
 •     Korpinen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja (emeritus)
 •     Kultti Klaus, professori, kansantaloustiede
 •     Lammi Uki, yksikön päällikkö, Nordea
 •     Mustonen Jussi, johtaja, EK
 •     Saarinen Matti, toimitusjohtaja, Kreab

Ryhmään liittyminen

Kansantaloustieteen alumnit toimivat yhteistyössä Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa. Jos haluat liittyä Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry:n jäseneksi, ota yhteyttä Alumniyhdistyksen toimistoon.

Kristiinan ystävät kantaa Helsingin yliopiston ensimmäisen naistutkimusyksikön Kristiina-instituutin nimeä ja kokoaa yhteen nais- ja sukupuolentutkimusta opiskelleita, opettaneita ja alan kehitykseen vaikuttaneita ja siitä kiinnostuneita ihmisiä. Kristiinan ystävät muodostaa oman ryhmän osana Alumniyhdistystä.

Tule tapaamaan vanhoja opiskelijatovereita, tutustumaan nykyisiin opiskelijoihin ja luomaan yhteistyötä!

Kristiinan ystävien puolesta,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskonsultti
Malin Gustavsson

Jos haluat kuulla lisää tulevasta toiminnasta, ota yhteyttä sukupuolentutkimus@helsinki.fi

Jos haluat liittyä Kristiinan ystäviin, ota yhteyttä Alumniyhdistyksen toimistoon.

Kaikki jotka ovat toimineet Helsingin yliopiston filosofisen, valtiotieteellisen tai teologisen tiedekunnan promootiotoimikunnan jäsenenä, sen officianttina tai airuena ovat tervetulleita liittymään Promootion ystävät -ryhmään. Ryhmän jäsenille tiedotetaan säännöllisesti promootioon liittyvistä asioista.Ryhmällä on noin 140 jäsentä.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen piirissä laaditun hakemuksen johdosta maisteripromootioperinne on liitetty kansalliseen elävän kulttuuriperinnön luetteloon. Luetteloon liittäminen on tunnustus promootioperinteen merkitykselle ja ainutlaatuisuudelle. Luettelo liittyy UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimukseen ja tältä listalta opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa kohteita kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Tapaamme vuosittain toukokuun lopussa vaihtaaksemme kuulumisia ja tavataksemme tuttuja. Pyrimme tukemaan tulevia promootiotoimikuntia eri tavoin toiminnassaan järjestää Helsingin yliopiston promootioita.

FT Aku Valtakoski
Ryhmän puheenjohtaja
Filosofisen tiedekunnan promootiotoimikunta 2003

FT Eva Ahl-Waris
Ryhmän sihteeri
Filosofisen tiedekunnan promootiotoimikunta 2003
promootion.ystavat@alumni.helsinki.fi

Liityt mukaan liittymällä Alumniyhdistyksen jäseneksi sekä valitsemalla Promootion Ystävät ryhmäksi Jäsenyys-välilehdeltä.

Kevään 2017 promootioissa vihitään yhteensä yli 20 uutta kunniatohtoria eri tieteenaloilta. Heidät julkistetaan promootioiden yhteisessä kunniatohtoreiden julkistamistilaisuudessa.

To 7.3.2017 klo 17, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33

Teologian alumnit ry on teologien oma yhteisö. Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja illanistujaisia teologien erilaisten ammatillisten identiteettien tukemiseksi ja yhteyksien luomiseksi alumnien opiskelijoiden kesken. Lisäksi yhdistys tekee vaikuttamistyötä. Yhdistyksellä on noin 50 jäsentä.

Jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut Helsingin yliopistossa teologian alan tutkinnon. Jäseneksi hyväksytään myös teologiaa opiskelleet henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Jos haluat olla sekä Teologian alumnit ry:n että Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsen vuonna 2018, voit maksaa kaksoisjäsenmaksun 41€, joka sisältää sekä Alumniyhdistyksen että Teologian alumnit ry:n jäsenmaksun. Säästät 10€.

TKT-alumni ry on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on kerätä yhteen tietojenkäsittelytieteen ja –opin entiset opiskelijat. Osallistumme keväisin Kumpulan kampuksen alumnipäivään ja syksyllä järjestämme startup-tapahtuman tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Tämän lisäksi pyrimme sopivina ajankohtina järjestämään muutamia saunailtoja vuoden varrella.

Tavoitteita:

 • yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia uusiin urapolkuihin
 • verkostoituminen ja oman osaamisen kehittäminen
 • vanhojen opiskelukavereiden tapaaminen
 • enemmän painoarvoa työmarkkinoilla alumniyhdistyksen jäsenenä

Yhdistyksen toistuvat kuukausittaiset tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina, kello 18.00, paikkana on oluthuone Kaisla (Kaisaniemen metroaseman vieressä).

Hallituksen sähköpostiosoite hallitus@tkt-alumni.fi

Kutsu: jumppa golf 22.8.2016

Jo perinteeksi muodostunut Helsingin yliopiston Voimistelulaitokselta valmistuneiden voimistelunopettajien yhteinen golftapahtuma Jumppa Golf järjestetään maanantaina 22.8.2016 klo 9.00 alkaen Espoon Golfseuran kentällä.

Viime vuonna suuren suosion saanut tapahtuma on ennakkotiedoista huolimatta tänäkin vuonna hyväksi koetulla Espoon Golfseuran kentällä. Tule viettämään hauska golftapahtuma yhdessä kisaillen, saunoen, syöden, nauraen ja vanhoja muistellen sekä uusia tarinoita luoden.

Leppoisa golfkisa pelataan joukkuekilpailuna, on myös hauskoja yksilökilpailuja.

Ohjelma

klo 9.00 kokoontuminen, joukkueiden jako ja pelimuodon selvittäminen.
klo 10.00 startti, osallistujamäärästä riippuen yhteislähtönä.

Hinta 70 € sis. pelimaksun, saunan sekä maittavan aterian.

klo 15.00 Yhteinen illanvietto. Ruokailu, palkintojen jaot ja ”illanvietto” alkaa n. klo 15.00 pelaajien selviydyttyä kentältä, saunasta ja suihkusta. Ilmoittaudu mukaan vaikka vain tähän yhteiseen illanviettoon ja ateriointiin! Illallisen hinta on tällöin 19 €.
 
Ilmoittaudu ma 15.8.2016 mennessä sähköpostitse Pekka Vähätalolle osoitteeseen vahatalo46@gmail.com ja kerro siinä seuraavat tiedot itsestäsi: nimi, puhelinnumero, golfkotiseura ja tasoitus. Ilmoittaudu myös, jos osallistut pelkkään illanviettoon! Maksu suoritetaan EGSn caddiemasterille, kun tulet tapahtumaan.

Kerro Jumppa Golfista kurssikavereillesi ja tehdään tästä yhdessä hieno tapahtuma!

Lisätietoja
Pekka Vähätalo (-73)
vahatalo46@gmail.com
puh. 0400 403 058

 

Voimistelulaitos-ryhmä

Ryhmän tarkoituksena on

 • ylläpitää Jumpan henkeä
 • ylläpitää Voimistelulaitoksella opiskelleiden jumppamaikkojen (alumnien) välistä yhteydenpitoa
 • mahdollistaa Jumpan eri vuosikurssien omaa tiedottamista kurssitapaamisten järjestämisessä
 • tuoda esille Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella tehdyn työn merkitystä koko suomalaiselle liikuntakasvatukselle sekä korostaa liikunta- ja terveyskasvatuksen merkitystä hyvinvoinnille
 • mahdollistaa Voimistelulaitos –ryhmän, Helsingin yliopiston alumnien ja yliopiston opiskelijoiden välinen yhteydenpito

Voimistelulaitos-ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, kerran vuodessa pöytäjuhlaan (syystapaaminen) ja kerran vuodessa vapaamuotoisempaan tapaamiseen (kevät- tai kesätapaaminen). Ryhmä voi järjestää myös muita tapahtumia sekä Jumpan kurssikohtaisia tapaamisia.

Ryhmän asioita hoitaa kolme vastuuhenkilöä, jotka nimetään vuodeksi kerrallaan ryhmän syystapaamisessa. Vastuuhenkilöt vastaavat yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta, tilaisuuksista tiedottamisesta ja niiden organisoimisesta sekä avustavat vuosikurssien omista tapahtumista ja yhdistyksestä tiedottamisessa ja pitävät yhteyttä Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen.

Ryhmään liittyminen

Ryhmällä ei ole jäsenmaksua ja siihen voi liittyä kuka tahansa Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella opiskellut voimistelunopettaja.

Voit liittyä jäseneksi Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen verkkosivuilla, jolloin liityt myös Alumniyhdistyksen jäseneksi (ensisijainen vaihtoehto) tai lähettämällä viestin alla mainituille yhteyshenkilöille.

Voimistelulaitos -ryhmään liittyminen ei vaadi Helsingin yliopiston Alumniyhdistykseen liittymistä tai sen jäsenmaksun maksamista. Tällöin jäsen ei kuitenkaan saa Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen etuja.

Mikäli haluat liittyä vain Voimistelulaitos -ryhmään tai haluat lisätietoja toiminnastamme, ota yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Kirsti Varis, -72, puh. +358 50 512 4589, kirsti.varis.orig@kolumbus.fi
Sirpa Koivisto, -66, puh. +358 50 522 5408, sirpa.koivisto@gmail.com
Kauko Palvalin, -70, puh. +358 50 516 9113, liikejatuli@gmail.com

Alumniyhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä usean eri alumniryhmän kanssa. Alumniyhdistyksen jäsenet voivat jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä liittyä myös niihin muihin alumniryhmiin, joiden kanssa tästä on sovittu.

Yhdistys on lisäksi sopinut edullisesta kaksoisjäsenyydestä Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n  ja HYY-seniorit ry:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että alumni voi suorittaa kerralla usean alumniyhdistyksen jäsenmaksun normaalia edullisempaan yhteishintaan.

Alumniryhmät ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden perustamia erillisiä ryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti tai osana Helsingin yliopiston alumniyhdistystä. Alumniryhmä voi muodostua tiettyä oppiainetta opiskelleista (esim. Lääketieteen ystävät), tietyllä vuosikurssilla opiskelleista (Teologit 2000) tai tietystä aiheesta kiinnostuneista alumneista. Ryhmä voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön yhteisö.

Mitä alumniryhmät tarjoavat?

 • mahdollisuuden verkostoitua muiden Helsingin yliopiston Alumnien kanssa Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen tukemana
 • tuen jäsenrekisterin ylläpitoon, tiedotukseen, ohjelmasuunnitteluun ja markkinointiin
 • Yliopisto-lehden postitettuna kaikille ryhmän jäsenille
 • muita jäsenetuja, jotka neuvotellaan yhteistyässä Alumniyhdistyksen kanssa
 • innostavia ja osaamista avartavia tapahtumia kaikenikäisille Helsingin yliopiston alumneille ja yliopiston ystäville

Kuka voi olla mukana alumniryhmässä?

Kuka tahansa Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsen voi olla mukana alumniryhmässä. Alumneja ovat kaikki Helsingin yliopiston aiemmat ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät. Olet alumni, jos olet opiskellut tai työskennellyt yliopistossa, vaikka et olisi valmistunut.

Miten voin perustaa alumniryhmän?

Helsingin yliopiston alumniyhdistys tarjoaa tukea alumniryhmän perustamiseen. Jos tiedossasi on ryhmä alumneja, joita kiinnostaa perustaa oma alumniryhmä osana Alumniyhdistystä, ota yhteyttä Alumniyhdistyksen toimistoon.

Alumniryhmien esimerkkitapahtumia

 • Tiede ja käytäntö kohtaavat: tutkijoiden ja alumnien keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta tieteen ja käytännön näkökulmasta
 • Helsingin yliopisto-illat: klubin järjestämiä vierailuja paikallisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin
 • Viinin ja oluen maisteluillat
 • Verkostoitumislounaat
 • Alumnimatkat