Akateeminen yhteisö

Alumniyhdistys on merkittävä toimija niin kokonsa kuin aktiivisuutensakin puolesta, myös kansainvälisesti vertaillen. Jäseniä on enemmän kuin suurimmassa osassa Suomen kuntia on asukkaita – yli 7 000. Tarvitsisimme viisi Musiikkitalon konserttisalia tai kolme ruotsinlaivaa mahtuaksemme kaikki paikalle samanaikaisesti. Yhdessä muodostamme akateemisen yhteisön joka tekee tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen merkityksen näkyväksi koko yhteiskunnassa.

Tätä jäsenkirjettä lukiessasi huomaat pian, että yhdistyksen sinnikäs työ opiskelijoiden ja yliopiston hyväksi tuottaa tulosta. Jokainen jäsen voi olla ylpeä siitä, että on jäsenmaksullaan tukenut opiskelijoita ja yliopiston toimintaa. Yhdistyksen toiminta osallistaa jäsenet hankkeisiin, jotka tukevat yliopiston strategisia tavoitteita. Olemme sopineet aktiivisten tiedekuntien, strategisten toimialojen ja yliopiston johdon kanssa alueista, joihin alumnien akateeminen vapaaehtoistyö keskittyy.

Yhdistys toteuttaa myös erittäin pitkäjänteisiä hankkeita. Yhdistyksen piirissä laaditu hakemuksen johdosta on esimerkiksi maisteripromootioperinne liitetty kansalliseen elävän kulttuuriperinnön luetteloon. Liittäminen on tunnustus promootioperinteen merkitykselle ja ainutlaatuisuudelle. Luettelo liittyy UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimukseen. Maisteripromootio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen perinne, joka on säilynyt Helsingin yliopistossa katkeamattomana aina 1640-luvulta asti. Kiitos hakemuksesta kuulu Promootion ystävät -ryhmälle ja Antti Pirilälle.

Tänä vuonna keskitymme yliopiston strategiseen tavoitteeseen asettaa opiskelija keskiöön. Yhdistys asettaa opiskelijan keskiöön tukemalla hänen työllistymistään ja työelämätaitojen kehittymistään useissa eri hankkeissa. Yksi niistä on Alumni Ambassador -toiminta, jonka ansiosta kymmenet alumnit voivat auttaa satoja opiskelijoita ajasta ja paikasta riippumatta. Suuntaa Ambassador -toiminnalle haimme Harvardin yliopistosta. Siellä hyväksi havaitun mallin sovelsimme Helsingin yliopistoon sopivaksi. Yhteistyö osoitti voimansa tässäkin tapauksessa, eikä edes ensimmäistä kertaa – yhdistys otti esimerkkiä Ison Britannian ja akateeminen yhteisö Yhdysvaltojen huippuyliopistoista silloinkin, kun se vuonna 1990 perustettiin. Alumnitoiminnassa kaikkea ei tarvitse keksiä itse. Yhdistys auttaa myös opiskelijoita pärjäämään kansainvälisillä työmarkkinoilla ja levittää sanaa yliopistosta. Tässä uusi, mutta nopeasti tehokkaaksi osoittautunut keino ovat olleet eri puolille maailmaa perustetut paikallisklubit. Niistä suurin kiitos kuuluu aktiivisille alumneille, jotka ovat ottaneet klubit vedettäväkseen. Tähän me emme Helsingistä käsin pystyisi.

Suuri ponnistus tulee olemaan myös tänä vuonna toteutettava jäsenrekisteriuudistus. Se on tehtävä, jotta toimintamme vastaa keväällä voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Uusi asetus on myönteinen asia. Pyrimme soveltamaan sen avoimuuden ja saatavuuden henkeä niin nopeasti kuin mahdollista takaamalla kuitenkin jäsentietojen ehdottoman turvallisuuden ja tietojen joustavan käytön tiedotuksessamme. On tärkeää, että rekisteritiedot ovat riittävän kattavat ja ajantasaiset, jotta pystymme esimerkiksi välittämään vuosijuhlakutsun kaikille kasvatustieteestä 30 vuotta sitten valmistuneille tai kutsumaan Kiitos meidän kaikkien jäsenten puolesta. Tarvitsisimme kolme ruotsinlaivaa mahtuaksemme kaikki paikalle. tiettyyn tapahtumaan kaikki Espoossa asuvat, ympäristönsuojelusta kiinnostuneet teologit.

Painopistealueiden lisäksi yhdistys huolehtii myös siitä, että jokaisen alumnin – oli hänellä mahdollisuutta osallistua tai ei – on mielekästä olla jäsen. Jäsenohjelma pysyy jatkossakin monipuolisena ja tiedotus tehokkaana. Tutustu laajaan jäsenetutarjontaan ja varmista, että kaikki edut, joihin jäsenyys oikeuttaa, tulevat käytetyiksi. Toivotan kaikki tervetulleiksi alumnitapahtumiin. Ystävän saa tuoda mukanaan, vaikkei hän olisikaan alumni. Jäsenpalaute lupaa, että tulette viihtymään. Piipahda edes kerran – uteliaisuus on keskeinen alumnihyve! Lopuksi tahdon kiittää niitä satoja alumneja, jotka ovat tehneet akateemista vapaaehtoistyötä tämän ja viime vuoden aikana: olette kaiken muun ohessa pitäneet luentoja, osallistuneet työryhmiin, auttaneet postituksissa ja keränneet kokoon eri alojen alumneja. Kiitos meidän kaikkien jäsenten puolesta!

Pia Österman
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja
Historian alumni