Ajankohtaista yliopistolta

Rakkaat alumnit!

Olemme ylioppilaskunnassa olleet tyytyväisiä siihen, kuinka paljon viime aikoina on puhuttu koulutuksen arvostuksesta ja kuinka laajasti puolueet ovat nähneet, että koulutusleikkauksista on siirryttävä koulutuksen rahoituksen lisäämiseen. Koulutuksen arvostuksen palauttaminen on tärkeä tehtävä, jossa voimme yhdessä tehdä suuria. Olemmekin iloisia siitä aktiivisesta otteesta, jolla Helsingin yliopisto on lähtenyt #siksitiedekampanjallaan kohti eduskuntavaaleja. Ylioppilasliikkeessä korkeakoulutuksen rahoituksen nostaminen – vähintään yliopistoindeksin palauttaminen – on samoin yksi vaalien kärkitee­ moista. Haluamme kuitenkin myös laajemmin puhua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka ei tule yltämään vanhempiensa tulotasoon.

Tämän lisäksi ilmastonmuutos uhkaa koko olemassaoloamme. Toivommekin teitä avuksemme puhumaan eduskuntavaalien alla sen puolesta, että koulutukseen alettaisiin leikkausten sijaan panostaa. Koulutus ja tiede ovat myös avainasemassa ilmaston­ muutoksen torjunnassa. Opiskelijoiden toimeentulo on kestämättömällä tasolla. Opintotuki on muuttunut yhä lainapainoitteisemmaksi samalla kun opiskeluajat ovat kiristyneet. Nykyään opiskelu ei ole samalla tavalla vapaata kuin ennen. Työssäkäynti on miltei välttämätöntä ja kuormituksen lisääntyminen on näkynyt muun muassa opiskelijoiden mielenterveys­ ongelmien huolestuttavana lisääntymisenä. Opintotuki olisikin saatava ensi hallituskaudella nousuun. Pidemmällä aikavälillä näemme, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön vastikkeeton ja elämiseen riittävä perustulo. Tämä olisi vastaus niin muuttuvaan työelämään kuin keino oikeudenmukaisen sukupolvipolitiikan toteuttamiseen. Mutta kaikkein tärkeintä on, että olette kanssamme torjumassa ilmastonmuutosta. Jos epäonnistumme siinä, millään muulla ei ole väliä. Hyvää alkanutta vuotta ja vaalien kevättä!

Lauri Linna
Hallituksen puheenjohtaja 2018 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Maailman noin 18 000 yliopiston joukossa Helsingin yliopisto sijoittuu lähes kaikissa rankingeissa sadan parhaan kärkeen (top 0,5 %). Alumnien kannattaakin tuoda opintonsa Helsingin yliopistossa esiin niin ansioluettelossaan kuin muissa yhteyksissä. Helsingin yliopisto julkaisee verkkosivuillaan helsinki.fi/fi/tutkimus ajankohtaista tietoa meneillään olevasta huippututkimuksesta. HY säilytti vuonna 2017 sijan 56 kansainvälisesti arvostetussa Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) yliopistovertailussa. Toisessa kansainvälisesti arvostetussa vertailussa –Times Higher Education World University Rankings (THE) – HY pääsi sijalle 90 pitkälti tieteellisten viittausten perusteella. Eniten kehitettävää Helsingin yliopistolla on vertailun perusteella yhteyksissään yrityksiin ja muuhun elinkeinoelämään. Tässä asiassa alumnit voivat varmasti auttaa!

Yksi pohjoismaiden parhaista
Rankinglistojen kärkeä pitävät toistuvasti pohjoisamerikkalaiset yliopistot. Vuoden 2017 Shanghai-rankingissa yhdysvaltalaiset Harvard University ja Stanford University sijoittuivat ensimmäiselle ja toiselle sijalle. Kolmanneksi nousi University of Cambridge ohittaen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) ja University of California, Berkeleyn. Maailman sadan parhaan joukkoon mahtui vain joitakin pohjoismaalaisia yliopistoja. Niistä Helsingin yliopiston edelle sijoittuivat Kööpenhaminan yliopisto sekä Tukholmassa toimiva Karoliininen instituutti. Edellisvuosiin verrattuna HY on noussut sekä Uppsalan yliopiston että Oslon yliopiston edelle.

Mihin vertailut perustuvat?
Kansainväliset yliopistovertailut mittaavat useita tekijöitä kuten tutkimusten laajuutta ja vaikuttavuutta, opetuksen tasoa, yliopiston mainetta ja sen kansainvälisyyttä. Esimerkiksi ARWU-vertailussa painottuu tieteellisten julkaisujen ja viittausten lisäksi myös yliopiston alumnien saamien Nobel-palkintojen ja matematiikan alalla jaettavien Fieldsin mitalien määrä. THE-vertailu keskittyy puolestaan opetuksen maineeseen, tohtorintutkintojen määrään ja tutkimukseen laajemmin. Vuoden 2011 Alumni Bengt Holmströmille vuonna 2016 myönnetystä Nobel-palkinnosta HY saa jatkossakin lisäpisteitä vertailuissa.

"Kanslerin tehtäviin kuuluu yhteydenpito yhteiskuntaan ja sen eri sektoreihin. Alumnit ovat keskeinen osa yhteistyöverkostoa. Alumnien kautta yliopisto näkyy ja vaikuttaa kaikilla sektoreilla ja myös kansainvälisesti. Minulle on mieluisaa saada jatkossa toimia aktiivisesti myös Alumniyhdistyksessä sen hallituksen jäsenenä ja tavata aktiivista alumniyhteisöä säännöllisesti.

Yliopistojen olemukseen kuuluva kilpailu on aina näkynyt tutkijoidemme ja opettajiemme kilvoitteluna urillaan. Minulle se näyttäytyy myös vahvasti yliopiston kilpailuna tuloksista, rahoittajista, partnereista ja huomiosta kansainvälisellä yliopistokentällä. Haluamme olla hyvä, houkutteleva ja vaikuttava yliopisto, johon halutaan tulla töihin ja opiskelemaan ja jossa on paras mahdollinen ympäristö tekemiselle. Laadulla erotumme ja menestymme."

Uusilla opiskelijoilla on aiempaa enemmän vaihtoehtoja maisteriopintoihin. Myös työelämä ja digitalisaatio kuuluvat opintoihin aiempaa tiiviimmin. Viime syksy vei Helsingin yliopistosta pääaineet ja toi tilalle koulutusohjelmat. Muutos on osa Iso Pyörä -uudistusta, jossa kandi- ja maisterivaiheen opinnot irrotetaan entistä vahvemmin toisistaan.

Kun erilaisia hakukohteita oli ennen liki 200, kandiohjelmia on nykyään 32 ja maisteriohjelmia 61. Tämä ei silti tarkoita, että oppiaineiden määrä olisi vähentynyt. Yksi koulutusohjelma voi sisältää opintoja useammasta oppiaineesta tai jopa tiedekunnasta, ja opintoja voi valita myös muista kuin omasta koulutusohjelmasta. Toisaalta joidenkin koulutusohjelmien – esimerkiksi lääketieteen – sisältö on hyvinkin lähellä aiempia pääaineita. Iso Pyörä on mullistanut rakenteiden lisäksi myös sisältöjä.

Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin voit tutustua osoitteessa:
helsinki.fi/fi/opiskelu/koulutusohjelmat

Fuksina sisään, maisterina samasta putkesta ulos. Näin yliopisto-opinnot ovat Suomessa perinteisesti edenneet. Etenkin Pohjois-Amerikassa ja Isossa-Britanniassa on kuitenkin ollut tyypillistä jo kauan, että kandin ja maisterin tutkinnot suoritetaan eri yliopistoissa. Tähän suuntaan ollaan menossa entistä vahvemmin myös Helsingin yliopistossa.

Meidänkin pitää rohkaista omia kandejamme miettimään rohkeasti, onko meillä sopivaa tarjontaa vai olisiko maisteriopinnot parempi suorittaa jossain muualla, sanoo asiantuntija Esko Koponen Opetuksen strategisista palveluista.

Nykymaailmassa mikään ei ole stabiilia ja staattista, vaan yliopiston täytyy pystyä luomaan toimintaympäristöjä, joissa voi olla luovia. Me haluamme tarjota kansainvälisille opiskelijoille sitä, missä olemme hyviä ja mihin on kysyntää, ja tulla niissä vielä paremmiksi. Ensi syksynä Helsingin yliopistossa toimii kaikkiaan 33 kansainvälistä maisteriohjelmaa. .

Tarvitseeko organisaatiosi harjoittelijaa, graduntekijää tai työntekijääOta yhteyttä Helsingin yliopiston Urapalveluihin: employerservices@helsinki.fi

Tutkimukseen pohjautuvia startup-yrityksiä perustetaan useita joka vuosi. Uudet yritykset tarvitsevat monenlaista tukea matkallaan. Olisiko sinulla mahdollisuus ryhtyä mentoriksi, sparraajaksi tai sijoittajaksi?

Helsingin yliopiston omistama Helsinki Innovation Services (HIS) auttaa tutkijoita tiedeinnovaatioiden hyödyntämisessä. Käytännössä HIS:n asiantuntijat selvittävät innovaation kaupallisia mahdollisuuksia ja kilpailutilannetta, auttavat hakemaan patentteja ja rahoitusta sekä etsivät sijoittajia ja jäseniä startup-yritysten yrittäjätiimeihin. Kaupallistamisputkessa on parhaillaan useita kymmeniä hankkeita, joista ajankohtaisia ovat muun muassa Glucomodicum, Memocate ja Moprim.

Startupit tarvitsevat apua kasvaakseen
Alumnien asiantuntemus ja verkostot ovat monelle startup- yritykselle kullanarvoisia. Jos sinulla on kiinnostusta ja aikaa auttaa nuoria yrityksiä alkuun, ota yhteyttä HIS:n toimitusjohtaja Jari Strandmaniin, jari.strandman@helsinki.fi tai p. 040 700 6968. HIS:n uusilla verkkosivuilla voi tutustua ajankohtaisimpiin innovaatioihin: his.fi.

Helsinki Sustainability Science Centre

Yliopiston tehtävä yhteiskunnassa on korkealaatuinen tutkimus ja koulutus sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Nämä yhdessä muuttavat maailmaa paremmaksi. Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma 2017 päätettiin hallituksen kokouksessa 15. joulukuuta 2016. Yliopiston visio katsoo vuoteen 2025 ja teemana on Globaali vaikuttaja yhdessä. Helsingin yliopisto on tunnistanut neljä suurta haastetta: digitalisaatio, globalisaatio, kestävä kehitys sekä ikääntyminen ja hyvinvointi. Näihin perustuen hallitus nimesi 2015 yliopiston kolme strategista tutkimusaluetta: Life Science, Human Mind in Changing World ja Matter and Materials, jotka jakaantuvat temaattisiin alueisiin. Näiden alueiden avulla yliopisto vahvistaa ja profiloi tutkimustaan. Suomen Akatemialta haettavan profiloitumista tukevan määrärahan haku vuonna 2017 kohdistuu mm Helsinki Sustainability Science Centreen (HSSC).

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on vuosia tehnyt hyvää yhteistyötä Alumniyhdistyksen kanssa tavoitteena muuttaa maailmaa paremmaksi. Tiedekunnan perinteisessä alumni- ja sidosryhmätilaisuudessa Oktoberfestissä 2015 päätettiin alumnimatkasta Madagaskarille 2016 teemana kestävä kehitys. Matka oli meille kaikille osallistuneille silmiä avaava kokemus saaren todellisiin olosuhteisiin ja sen kehityksen haasteisiin. Kestävä kehitys on tiedekuntamme keskeisiä tutkimuksen aiheita. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on aloitteentekijä ja promoottori yliopiston hankkeessa perustaa Sustainability Science Center. Tavoitteena on yhdistää eri tieteenaloja useista tiedekunnista sekä yhteiskunnan vaikuttajatahoja ratkaisemaan globaaleja haasteita, jotka on esitetty myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa – Agenda 2030:ssa. Tällä hetkellä HSSC:n suunnittelu etenee ripeästi työryhmässä, jossa on edustettuna laajasti yliopiston kestävän kehityksen tutkimuksen asiantuntijuus. Tavoitteena on, että HSSC perustetaan vuoden 2017 aikana. Keskukselle laaditaan myös yritysyhteistyöstrategia sillä useat yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta yhteistyöhön.
Tiedekunnan ystävät ja alumnit ovat tervetulleita keskuksen järjestämään korkean tason kestävän kehityksen seminaariin 12. toukokuuta 2017 tutustumaan kaikkiin toimijoihin.
 

Tiedekummiksi?
Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään uraa uurtavaa tutkimusta elämäntieteiden ja kestävän kehityksen aloilla. Jokainen alumni voi olla osa tätä työtä ryhtymällä Tiedekummiksi. Kyseessä on uudentyyppinen tiedettä ja tutkijoita tukeva rahoitusmuoto. Ryhtyessäsi tiedekummiksi pääset tutkimusryhmän toiminnan ytimeen ja voit seurata tutkimuksen edistymistä läheltä. Saat suoran yhteyden tiedekunnan johtoon ja valitsemasi tutkimusryhmän toimijoihin.

Voit tutustua tutkimusryhmiin ja rahaston toimintaan: helsinki.fi/bio/tutkimus/tutkimusryhmat

Ragna Rönnholm
FT, solu- ja molekyylibiologian dosentti, HY
Bio- ja ymp.tiedekunnan yhteiskuntasuhteet, HY:n hallituksen jäsen 2010–2017