Akateeminen tutkimus on sitoutumatonta ja sitä ohjaavat hyvän tieteellisen käytännön ohjeet. Haluamme myös edistää vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, ja tuomme tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyy paljon kysymyksiä, joissa tutkimukseen perustuvaa tietoa kannattaa hyödyntää.