Venäjän asiantuntijoita
Alek­san­te­ri-ins­ti­tuu­tin tut­ki­jat seu­raa­vat ti­lan­net­ta Ve­nä­jäl­lä ja ovat val­mii­na vas­taa­maan ky­sy­myk­siin.

Olga Dovbysh, tutkijatohtori

 • venäläinen media, median vapaus ja medialainsäädäntö, algoritmit
 • kielet: RU, EN
 • puhelin: 050 306 3288
 • sähköposti: olga.dovbysh@helsinki.fi

Vladimir Gel'man, professori Venäjän ja Euraasian tutkimuksen professori

Markku Kangaspuro, tutkimusjohtaja, Venäjän ja Euraasian tutkimus

Markku Kivinen, emeritusprofessori

 • Venäjän yhteiskunta, sisä- ja ulkopolitiikka
 • kielet: FI, EN, RU
 • puhelin: 02 9412 3654
 • sähköposti: markku.kivinen@helsinki.fi

Teemu Oivo, väitöskirjatutkija

 • Venäjän media, medialainsäädäntö, sosiaalinen media
 • kielet: FI, EN, RU
 • puhelin: 040 867 4168
 • sähköposti: teemu.oivo@uef.fi

Veli-Pekka Tynkkynen, professori, Venäjän ja Euraasian tutkimus

Margarita Zavadskaya, tutkijatohtori