Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Vallitsevan koronatilanteen takia yliopisto ei vielä 17.8. siirry kattavasti palautumissuunnitelman 3. vaiheeseen vaan joutuu jatkamaan pääsääntöisesti palautumissuunnitelman vaiheessa 2. Samalla pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään erilaisia työntekoa tukevia ratkaisuja ja joustoja.

Palautumissuunnitelman vaiheet (pdf)

Työhön palaamiseen liittyvä ohjeistus tarkennetaan ja etätyömääräys muutetaan 30.9 asti voimassa olevaksi etätyösuositukseksi.

Palautumiseen, etätyöhön ja työhön paluuseen liittyvät tarkennetut ohjeet julkaistaan viimeistään 14.8.

Päivitetty 5.8.: Tiedot opetustilojen kapasiteetista turvavälein on päivitetty lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimeen (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja tilojen esittelysivuille.

Aikakriittiset toiminnot

 • Kriittiset tentit ja kriittiset kenttäkurssit voidaan järjestää tilannekeskusten päätöksellä 1.6. alkaen.

Opetus syyslukukaudella 2020

Syksyn opetus suunnitellaan tällä hetkellä todennäköisellä oletuksella, että yliopisto voi 17.8. alkaen siirtyä palautussuunnitelman vaiheeseen kolme. Tällöin opetuksessa ei järjestetä massatilaisuuksia, huolehditaan turvaväleistä ja ohjeistetaan välttämään kontakteja:

 • Etäopetusta ja -ohjausta suositellaan 
 • Lähiopetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää huomioiden opetustiloihin määritellyt (1–2 m) turvavälit
 • Itseopiskeluvaihtoehtoa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan riskiryhmään kuuluville  
 • Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen. 

Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Lisätty 23.6.: Kansainväliset koulutusohjelmat päättävät itsenäisesti tai tiedekunnan linjausten mukaisesti siitä, millaisia opiskeluvaihtoehtoja ne tarjoavat opiskelijoille syksyllä 2020 (etäopetus, opetuksen aloituksen siirtäminen tms.).

Opetustilojen varaaminen syksyksi 2020

 • HY:n hallinnassa oleviin opetustiloihin voi tehdä kriisin 3. vaiheessa, 17.8.2020 alkaen, enintään 500 henkilön varauksia.
 • Tilojen varauksissa käytettävä paikkamäärä on enintään 50 % salien normaalista paikkamäärästä.
 • Lisäksi tilakohtaisesti sallittavaa paikkamäärää voidaan edelleen rajoittaa turvallisuussuositusten perusteella.
 • Päivitetty 5.8.: Tiedot opetustilojen kapasiteetista turvavälein on päivitetty lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimeen (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja tilojen esittelysivuille.
 • Paikkamäärät ja tilojen muut tiedot löytyvät myös Flammasta Excel-tiedostona (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).
 • Syksyn 2020 lukujärjestysten ja tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon em. enimmäismäärät.
 • Salien varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.
 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa kulloinkin voimassa olevien turvallisuussuositusten toteutumisesta ja osallistujien käytännön ohjeistuksesta. Suositusten toteutumisesta on huolehdittava sekä saleissa että esimerkiksi aulatiloissa.

Joustoja opintoihin ja opetukseen

Helsingin yliopisto on lisännyt joustoja tukeakseen opintojen edistymistä ja valmistumista: 

 • Jos opetusta joudutaan perumaan, voidaan opetusperiodeja tarvittaessa pidentää siirtämällä kevätlukukauden opetusta kesäkaudelle 2020.  
 • Valmistumisvaiheessa olevat, lukuvuosimaksuvelvolliset tutkinto-opiskelijat kansainvälisissä ohjelmissa voivat tarvittaessa jatkaa opintojaan syyslukukaudella ilman viivästymisestä aiheutuvia erilliskustannuksia.
 • Tutkinnonuudistukseen liittyvää siirtymäaikaa on jatkettu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon osalta siten, että viimeinen päivä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistumiseen on 18.12.2020.
 • Yliopisto on päättänyt pidentää sellaisten vanhamuotoisten opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Yliopisto on myös päättänyt pidentää sellaisten valmistumisvaiheessa olevien, uusimuotoista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Vanhojen vaatimusten mukaisen tohtorintutkinnon voi suorittaa, mikäli
  - esitarkastajat on määrätty viimeistään tiedekunnan tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa, esitarkastus päättyy väitöslupaan ja väitöstilaisuus pidetään 12 kuukauden kuluessa väitösluvan myöntämisestä ja kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä
  - tai kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä ja myös väitöstilaisuus on pidetty sitä ennen.
 • Opintojen loppuunsaattamista varten saatua opinto-oikeuden lisäaikaa on mahdollisuus hakea pidemmäksi ajaksi. Kaikki, joilla opintoaika päättyy 31.7.2020, voivat hakea opintoihinsa lisäaikaa. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan päätöksiä tehtäessä.

Tiedekuntien tarkentavat ohjeet 

Lääketieteellisen, eläinlääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan lisäksi muillakin tiedekunnalla voi olla omia tarkentavia ohjeita opiskelun ja harjoittelun järjestämisestä.  

Katso Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet

Päivitetty 29.5.

Koronakriisin johtoryhmä on hyväksynyt nelivaiheisen yliopiston toiminnan palautumissuunnitelman.

Tutkimustoiminta palautumissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa 6.5.2020 alkaen

Palautumisen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään aikakriittisen tutkimustoiminnan asteittainen palauttaminen 6.5. alkaen. Tavoitteena on varmistaa tutkimustoiminnan jatkuvuus. Tiedekuntien ja yksiköiden tilannekeskukset laativat aikataulutetut luettelot ensimmäisessä vaiheessa palautuvasta aikakriittisestä tutkimustoiminnasta. Samaan aikaan tiloissa voi olla korkeintaan 10–20% normaalimiehityksestä ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysohjeistukset sekä kokoontumisrajoitukset.

Lisäksi voidaan aloittaa koulutukseen kuuluvat pakolliset laboratoriokurssit ja näyttökokeet.

Laboratoriotilojen käytölle on laadittu ohjeelliset turvallisuussuositukset.

Tutkimustoiminta palautumissuunnitelman toisessa vaiheessa 1.6.2020 alkaen

1.6. alkaen voidaan harjoittaa sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa. Yliopiston tiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella, kun noudatetaan koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia.  

Sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka edellyttävät ulkopuolisten läsnäoloa yliopiston tiloissa, tulee välttää. Ainoastaan aikakriittiset tutkimukset ovat näissä tapauksissa tilannekeskuksen luvalla mahdollisia.

Muutoin yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä 30.9. asti.

Tutkimuksen aineistot

Tutkimuksen edellyttämien aineistojen lainaaminen Helsingin yliopiston kirjastosta turvataan. Kansalliskirjasto on auki 1.6. lähtien arkisin tutkimusta, opiskelua ja kirjaston aineistoihin tutustumista varten.

Koronavirusepidemian vaikutus rahoituksen hakemiseen ja käyttöön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 7.8.: Haartman-instituutti, Hammasklinikka

Yliopiston rakennukset pääsääntöisesti suljettu

Yliopiston isot, yleiset itseopiskelutilat eri kampuksilla kuten Aleksandria pidetään pääosin suljettuina ainakin 16.8. saakka. Tilannekeskukset voivat harkinnan mukaan avata rajatusti tiedekuntien pienempiä itseopiskelutiloja eri kampuksilla.

Kirjaston itseopiskelutiloja avataan elokuussa rajoitetusti:

 • Kaisa-talon itseopiskelutilat ja Meilahden kampuskirjasto avautuvat ma 10.8.2020.
 • Kumpula kampuskirjasto ja Viikin Pop-up -kirjasto avautuvat ma 17.8.2020.

Lue lisää kirjaston itseopiskelutilojen avaamisesta.

Yliopiston tiloissa on mahdollista käydä vain välttämättömien työtehtävien hoitamiseksi. Katso lisää osiosta Henkilöstölle: Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat.

Etäopetusta tukevat palvelut (esimerkiksi tenttiakvaariot ja UniTube-studiot) ovat pääsääntöisesti käytettävissä arkisin 8–16 välillä. Katso lisätietoa Opetustyön ohjeista.

Lukittuihin tiloihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Yliopiston tilat avataan palautumissuunnitelman vaiheessa kolme 17.8. lähtien. Pääsääntöisesti suositellaan edelleen pitämään tapahtumat etänä, vaikka enintään 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

Tarkempaa tietoa rakennuksista

Osassa rakennuksia pidetään pääovi auki tavarantoimituksia ja neuvontaa varten, mutta normaalia lyhyemmän ajan. Myös vahtimestarit ovat paikalla opastamassa käyttäjiä mm. etäopetukseen liittyvissä tila-asioissa.

Näitä rakennuksia ovat:

Keskustakampus

 • Helsingin normaalilyseo (Ratakatu 6): Järjestettävän opetuksen mukaan
 • Porthania (Yliopistonkatu 3): ma–pe klo 8–16

Kumpula

 • Chemicum (A.I. Virtasen aukio 1): ma–pe klo 8–16

Meilahti

 • Biomedicum I (Haartmaninkatu 8): ma–pe klo 8–18
 • Biomedicum II U (Tukholmankatu 8): ma–pe klo 8–16
 • Hammasklinikka (Kytösuontie 9): ma–pe klo 7.30–18. 1.-21.8. ma-pe klo 16 asti
 • Haartman-instituutti avoinna 10.-14.8. klo 7:45-16. 17.8. alkaen avoinna ma-pe klo 7:45-18.

Viikki

 • A-rakennus (Latokartanonkaari 9): ma–pe klo 8–16
 • Cultivator (Viikinkaari 6): klo 8–16.
 • Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2): Järjestettävän opetuksen mukaan
 • Yliopistollinen eläinsairaala: Ympäri vuorokauden, joka päivä.

Muut palvelut

Yliopiston yleisökohteet, kuten Tiedekulma, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Yliopistomuseo ja Unisport tiedottavat aukiolostaan omilla sivuillaan.

Opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen edellyttämien aineistojen lainaaminen Helsingin yliopiston kirjastosta turvataan. Katso lisätietoa yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Kansalliskirjasto on auki arkisin tutkimusta, opiskelua ja kirjaston aineistoihin tutustumista varten.

Päivitetty 18.6.

Yliopiston tilat ovat pääosin suljettuna 16.8. asti eikä yleisötilaisuuksia tai tapahtumia järjestetä yliopiston tiloissa. Yliopiston tilat avataan palautumissuunnitelman vaiheessa kolme 17.8. lähtien. Pääsääntöisesti suositellaan edelleen pitämään tapahtumat etänä, vaikka enintään 500 henkilön kokoontumiset ovat 17.8 lähtien sallittuja.

Yleisötilaisuudet

Monia yliopiston yleisötilaisuuksia on siirretty verkkoon. Katso tapahtumakalenterista, mitkä tapahtumat striimataan.

Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet perutaan eikä uusia järjestetä. Yliopiston opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa, mukaan lukien tentit ja väitöstilaisuudet, voi olla läsnä samassa tilassa enintään 50 henkilöä (huomioiden tilojen turvallisuusvaatimukset). Katso tiedekuntien tarkemmat ohjeet.

Konferenssit

Yliopiston järjestämät konferenssit kesän osalta perutaan. Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väitöstilaisuudet

Katso Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne (Opiskelijan ohjeet).

Syksyn 2020 tapahtumien suunnittelu

17.8.2020 alkaen toteutettavien konferenssien ja muiden kuin opetukseen ja tutkimukseen liittyvien tapahtumien valmistelu tehdään nykyisten, voimassaolevien linjausten perusteella. Etätapahtumat ovat edelleen suositeltavin vaihtoehto.

 • Enintään 500 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja. Turvaväleistä on huolehdittava sekä saleissa että esimerkiksi aulatiloissa.
 • Salien varauksissa opetuskäyttö on etusijalla.
 • Kahvi- tai lounastarjoilujen järjestäminen toteutetaan ohjeistuksen mukaan.
 • Järjestäjän on kerättävä tieto tapahtumaan osallistuvista mahdollista tartuntaketjujen jäljittämistä varten.
 • Tapahtumat suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan yhdistelmäksi etä- ja lähitapahtumaa. On hyvä mahdollistaa etäosallistuminen, koska lyhyelläkin varoitusajalla saattaa syntyä tilanteita tai tulla uusia rajoituksia, jotka estävät kaikkien tai jonkun osallistujan osallistumisen lähitapahtumaan.
 • Kansainväliset tapahtumat suunnitellaan ensisijaisesti etäyhteyksin toteuttaviksi.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Päivitetty 11.8. (etätyösuositus jatkuu 30.9. asti) ja 15.6. (kasvomaskien ja hengityssuojainten hankinta)

Yliopistolaiset lähtökohtaisesti etätöissä 30.9.2020 asti

 • Yliopiston tiloissa ei työskennellä, paitsi jos työ on kriittistä tai sitä ei voi tehdä muualla kuin yliopiston tiloissa ja siltä osin, mikä on määritelty yliopiston toiminnan palautumissuunnitelmassa (pdf).
 • Kesälomalta ei palata yliopiston tiloihin töihin, elleivät työtehtävät sitä edellytä. 
 • Etätyössä tehtävistä työtehtävistä sovitaan tarvittaessa esihenkilön kanssa.
 • Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin normaalit työtehtävät.

Palautumisen kolmannessa vaiheessa hyödynnetään edelleen laajennettua etätyöskentelyä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Yliopiston tiloissa on mahdollista työskennellä, jos esimerkiksi

 • on yliopiston toiminnan jatkuvuuden kannalta sellaisia työtehtäviä, joita ei voi tehdä etänä tai joita ei voida siirtää. Näistä päätetään erikseen yksiköiden tilannekeskuksissa
 • on tarve hakea tutkimus- tai opetusmateriaalia tai käyttää yliopiston laitteita tai verkkoa etäopetuksen toteuttamiseksi ja valmistelemiseksi (opetuksesta ja tenttimisestä tarkempaa tietoa Opetustyön ohjeissa)
 • jotta pitkäkestoisen tutkimuksen jatkuvuus varmistetaan
 • on väitöstilaisuus (ks. väitöstilaisuuksista tarkemmin Opiskelijan ohjeissa)
 • Harjoittelukoulujen perusopetus käynnistettiin lähiopetuksena 14.5. alkaen Valtioneuvoston linjausten mukaisesti
 • Muissa tukitehtävissä satunnaisesti silloin kun on välttämätöntä käyttää yliopistolla olevia laitteita, tiloja tai välineitä.

Riskiryhmät

Riskiryhmien kohdalla etsitään ratkaisuja, joilla minimoidaan altistuminen. Mikäli toimivia ratkaisuja ei onnistuta löytämään, voidaan esihenkilön kanssa sopia osa- tai kokoaikaisesta palkattomasta työstä vapautuksesta.

Mikäli joudut työskentelemään yliopiston tiloissa

Muista, että olet vastuussa seuraavista:

 • Työ tehdään etänä aina kun se on mahdollista.
 • Sairaana tai edes lievästi flunssaoireisena tai jos on ollut lähikontaktissa henkilöön, jolla on hengitystieinfektio, ei saa tulla yliopiston tiloihin ja oireiden ilmaantuessa on poistuttava välittömästi ja informoitava esihenkilöä.
 • Omaehtoinen karanteeni voi tulla kyseeseen matkalta palatessa.
 • Samassa huoneessa voi samanaikaisesti olla korkeintaan 50 henkilöä (huomioiden tilojen turvallisuusvaatimukset).
 • Työtilojen turvallisuuden lisäämiseksi on syytä sopia työskentelyaikojen porrastamisesta työtehtävien ja laajennettujen työaikaliukumien mahdollistamissa rajoissa.
 • Huolehdi sisätiloissa, että turvaväli 2 metriä toteutuu. Pienissä taukotiloissa ja keittiöissä voi olla vain 1 henkilö kerrallaan. Keittiötilojen ja taukotilojen käyttäjien on huolehdittava tilojen siisteydestä. Hisseissä vain yksi henkilö kerrallaan, jos 2 metrin turvaetäisyyden pitäminen ei muuten onnistu. Muista noudattaa hygieniaa ja turvaetäisyyttä myös peseytymis- ja sosiaalitiloissa.
 • Työskentelytiloissa jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta käsiä pesemällä tai jos käsiä ei ole mahdollista pestä, käsidesiä käyttämällä. Muista yleiset ohjeet yskimisessä, aivastamisessa sekä niistämisessä.
 • Jos käytät julkisia liikennevälineitä, muista noudattaa turvaväliä mahdollisuuksien mukaan, huolehdi yskimis-/aivastamishygieniasta ja vältä pintojen koskemista paljailla käsillä. Jos sinulla on mahdollisuus, on suositeltavaa, että kuljet työmatkat mahdollisuuksien mukaan esim. kävellen tai pyörällä.
 • Henkilökortti on pidettävä esillä.
 • Työhön paluuseen liittyvistä kysymyksistä voi tarvittaessa keskustella esihenkilön, henkilöstöpäällikön tai työterveyshuollon kanssa.

Kankaisten kasvomaskien tai hengityksensuojainten hankinta

Ohjeistus pandemian vaiheessa kesäkuu 2020 (tätä ohjetta päivitetään, jos tilanne muuttuu tai viranomaisohjeet muuttuvat).

Yksiköt voivat oman harkintansa perustella hankkia kasvomaskeja tai hengityksensuojaimia sellaisia työtehtäviä varten, joissa ei muuten voida pitää ohjeistuksen mukaista etäisyyttä tai suojautua muuten (mm. suojapleksit). Tällaisia tilanteita voi olla esim. kontaktiopetus tai muut sellaiset tilanteet, joissa joutuu olemaan läheisesti tekemisissä muiden ihmisten kanssa.

Huomioi mahdolliset rajoitteet kasvomaskien käytössä: Keuhkosairaudesta kärsivien voi olla vaikeaa tai mahdotonta käyttää maskia. Varmista, että maskin lävitse voi hengittää normaalisti (THL:n ohje kankaisten kasvomaskien käytöstä).

Ennen maskien tai hengityksensuojaimien hankkimista tulee ottaa huomioon yleiset koronatartuntatilanteen ohjeet ja yksikössä tehdä arviointi maskien tarpeellisuudesta.

Opettajat ja opiskelijat voivat käyttää suojaimia halutessaan. Tilatessasi ja käyttäessäsi kasvomaskia tai hengityksensuojainta tutustu kyseisen tuotteen käyttöohjeeseen (onko suojain kertakäyttöinen, pestävä ja mikä on kyseisen suojaimen suositeltu käyttöaika).

Yliopiston puitesopimustoimittaja Staplesin kautta on saatavilla kankaisia maskeja, mahdollisesti myös hengityksensuojaimia. Katso hankintaohjeet Flammassa (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). Ota yhteyttä tarvittaessa hankinnat@helsinki.fi

Työterveyslaitoksen ohje suojainten käytöstä

Ohjeita etätyöskentelyyn

Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä. Tutkimusta, etäopetuksen järjestelyjä ja näihin liittyviä tukitehtäviä sekä asiakaspalvelua voidaan tarvittaessa tehdä myös yliopiston tiloissa. Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työt, joita ei voida hoitaa etänä, hoidetaan yliopiston tiloissa. Nämä tehtävät on tunnistettu ja työntekijöille ilmoitettu henkilökohtaisesti tai sitten päätökset tehdään myöhemmin tilannekeskusten esitysten perusteella.   

Jos kotona on pieniä lapsia tai muuten enemmän läsnäoloa vaativa tilanne, voi esihenkilön kanssa joustavasti sopia myös osa-aikatyöstä / palkattomasta työstävapautuksesta (työstävapautushakemus tehdään Sap HR -järjestelmässä). Jos joudut jäämään palkattomalle vapaalle hoitaaksesi lasta korona-pandemian johdosta, voit hakea KELAsta väliaikaista epidemiatukea. 

Etätyötä voi poikkeustilanteen aikana tehdä myös ilman Sap HR -järjestelmässä tehtyä etätyösopimusta.

Ergonomia etätyössä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne keväällä lainattiin. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Etätyön yhteyksistä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen. Tällä hetkellä kannattaa miettiä tarkkaan, tarvitaanko videoyhteyttä vai riittäisikö pelkkä ääni. Video vie pelkkään ääneen verrattuna merkittävästi enemmän verkon kapasiteettia. 

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä. Lue tarkemmin Zoomin tietoturvasta yliopistolla Flamman uutisesta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja yleisesti videokokousten tietoturvasta Helpdeskin ohjesivustolta. 

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain, kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on tällä hetkellä pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Kokoukset yliopistolla 

Yliopiston toimielinten kokoukset järjestetään toistaiseksi ensisijaisesti verkkokokouksina. Myös muut kokoukset, esimerkiksi työyhteisön pienimuotoiset tapaamiset, järjestetään ensisijaisesti verkossa. Tietoturva tulee huomioida kokouskäytännöissä. 

Myöskään muita työtapaamisia ei tule toistaiseksi järjestää yliopiston tiloissa eikä myöskään HY:n ulkopuolisissa tiloissa (kehittämispäiviä, vierailuja tms.).

Yliopisto on laajentanut työntekijöidensä etätyön tapaturmavakuutusta 30.3.2020 alkaen

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liukuva työaika  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty 31.8.2020 saakka ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa työaikojen vuorottelun yksiköissä tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän sopiessa asiasta. Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Rekrytointi ja uudet työntekijät poikkeustilanteen aikana

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Flunssaisena pysytään kotona

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Poikkeustilanteen ajan töistä voi olla poissa viisi päivää omalla ilmoituksella. Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona. Tämän jälkeen tarvitaan sairauspoissaolotodistus. Todistuksen saa lääkäriltä tai hoitajalta ensisijaisesti etävastaanotolla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa tai Digiklinikalla.

Hoitoa tarvitsevien tulee hakeutua ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon piiriin. Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024.

Henkilöt, joilla on koronavirus

 • hakeutuvat julkiseen terveydenhuoltoon, mikäli oireet edellyttävät hoitoa
 • ilmoittavat sairastumisestaan välittömästi omalle esihenkilölleen
 • tekevät sairauspoissaoloilmoituksen SAP HR:ssä ja toimittavat lääkärintodistuksen skannattuna työsuhdepalveluihin (palkka@helsinki.fi). Työnantaja maksaa normaaliin tapaan palkan sairauspoissaolon ajalta ja hakee Kelan päivärahaa työntekijän puolesta.

Tietoa ajankohtaisesta tautitilanteesta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Mehiläinen on antanut myös ohjeistuksen.

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Muu työterveydenhuolto 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista. 

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Maat, joista saapuville omaehtoista karanteenia ei tarvita on listattu THL:n sivuilla

Karanteeni Suomessa 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee poissaoloilmoitus SAP hr:ssä. Poissaoloilmoitukseen kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Perheenjäsenen joutuessa karanteeniin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Karanteeni ulkomailla 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Esihenkilön ohjeet

Sairastaminen poikkeustilanteen aikana -ohjeet esihenkilöille (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 26.6.: Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Helsingin yliopisto ei suosittele matkustamista ulkomaille työasioissa. Matkustaessa on huomioitava yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään yksiköissä. Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä. Omaehtoinen karanteeni voi tulla kyseeseen matkalta palatessa.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Vierailijat

Helsingin yliopisto ei ota tiloihinsa vastaan vierailijoita ainakaan 16.8.2020 asti.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Helsingin yliopisto kuitenkin ottaa vastaan vieraita, joiden käynti liittyy olennaisesti tutkimuksen ja opetuksen tukitoimintojen ylläpitoon esim. välttämättömät laitehuollot ja tavaratoimitukset. Vierailijoiden käynnit tulee suunnitella ja ajoittaa niin, että kontakteja henkilöstön kanssa tapahtuu mahdollisimman vähän. Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet.

Peruuntuneet työmatkat

Yliopiston matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen vain silloin, kun matkustusajankohtaan kohdistuu viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta (ennen määrätystä tehty varaus). Katso tarkemmat tiedot korvausperusteista matkavakuutusyhtiö If:n päivittyvältä sivuilta. Matkavakuutusyhtiö If on ilmoittanut, ettei korvaa korona-pandemian vuoksi huhtikuun jälkeen peruutettujen työmatkojen kustannuksia.

Varatut ja peruuntuvat työ- tai konferenssimatkat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Perinteisiä yliopistojen valintakokeita ei koronavirustilanteen vuoksi ole tänä vuonna mahdollista järjestää turvallisesti. Poikkeustilanteen takia vuoden 2020 valintaperusteisiin on tehty muutoksia niihin hakukohteisiin, joiden valintamenettelyyn kuuluu valintakoe.

Muuttuneet valintatiedot julkaistaan Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa -sivuilla.  

Sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa koronatilanteen vuoksi muuttuneista opiskelijoiden valintaperusteista ja -tavoista keväällä 2020. Sivulta löytyy koulutusohjelmakohtaisesti tietoa muuttuneista valintatavoista, tietoa todistusvalinnan tuloksista sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Keskustakampus

Kes­kus­ta­kam­puk­sen pa­lau­tu­mis­suun­ni­tel­ma ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ai­heut­ta­mas­ta poik­keus­ti­lan­tees­ta

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Farmasian tiedekunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Kas­va­tus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan lin­jaus har­joit­te­luis­ta

Lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oikeustieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teologinen tiedekunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Erillislaitokset

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­la ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Loki koronaviruskriisin johtoryhmän päätöksistä löytyy Flamma-intranetistä. Flammaan pääsy vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.