Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa. Ohjeet on nyt järjestetty aiheittain ja kohderyhmittäin.

Sivu päivitetty viimeksi 27.3. klo 13.38: Henkilöstöasiat jaettu kolmeen aihekokonaisuuteen: 1. Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat, 2. Sairastaminen ja työterveys, karanteeni ja 3. Matkustaminen ja vierailijat. Tavarantoimituksia ja neuvontaa varten auki pidettävien yliopiston rakennusten lista on päivitetty, ks. Yliopiston tilat.

Päivitetty 26.3.

Henkilöstöpalvelut valmistelee kulkulupatodistuksen, joka mahdollistaa Uudenmaan ulkopuolisen henkilökunnan välttämättömän liikkumisen pääkaupunkiseudulle ja päinvastoin. Opiskelijoista tämä koskee vain lääketieteellisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, sillä muilla ei katsota olevan tarvetta liikkua opintojen takia maakuntarajan yli. Menettelystä tiedotetaan heti, kun käytäntö ja ohjeet valmistuvat.

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­la ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Loki koronaviruskriisin johtoryhmän päätöksistä löytyy Flamma-intranetistä. Flammaan pääsy vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa epidemia-alueella matkustaville ja Suomeen saapuville matkustajille. 

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Koronaviruksen vaikutus valintakokeisiin

Päivitetty 16.3.: Valintakokeisiin varautumista valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä. Lue lisää opiskelijavalinnoista Unifin tiedotteesta.

Helsingin yliopiston kevään 2020 valintakokeet järjestetään pääosin Messukeskuksessa 18.–29.5.2020. Kokeisiin osallistuu vajaa 20 000 hakijaa. Koronaviruksen eteneminen Euroopassa on aiheuttanut huolta valintakokeiden järjestämisestä.

Valintakokeisiin liittyvät järjestelyt etenevät tämän hetkiseen tietoon perustuen normaalisti ja ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat tavalliseen tapaan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan valintakokeet järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Helsingin yliopisto seuraa koronavirustilannetta aktiivisesti ja varautuu koronaviruksen mahdollisesti tuomiin muutoksiin. Monet valintakokeet ovat yliopistojen yhteisiä, joten yliopistot tekevät yhteistyötä tilanteeseen varautumisessa.

Yliopistot noudattavat asiassa viranomaisten antamia ohjeita.

Päivitetty 27.3. klo 13.38. Tavarantoimituksia ja neuvontaa varten auki pidettävien yliopiston rakennusten lista on päivitetty.

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Katso Aluehallintoviraston määräys.

Yliopiston rakennukset pääsääntöisesti suljettu

Yliopiston rakennukset on pääsääntöisesti suljettu 13.4.2020 asti. Yliopiston tiloissa on mahdollista käydä vain välttämättömien työtehtävien hoitamiseksi. Katso lisää osiosta Henkilöstölle: Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat.

Etäopetusta tukevat palvelut (esimerkiksi tenttiakvaariot, videoviestintätilat ja UniTube-studiot) ovat käytettävissä arkisin 8–16 välillä.

Lukittuihin tiloihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Tarkempaa tietoa rakennuksista

Osassa rakennuksia pidetään pääovi auki tavarantoimituksia ja neuvontaa varten, mutta normaalia lyhyemmän ajan. Myös vahtimestarit ovat paikalla opastamassa käyttäjiä mm. etäopetukseen liittyvissä tila-asioissa.

Näitä rakennuksia ovat:

Keskustakampus

 • Helsingin normaalilyseo (Ratakatu 6): Järjestettävän opetuksen mukaan
 • Porthania (Yliopistonkatu 3): ma-pe klo 8–18.

Kumpula

 • Chemicum (A.I. Virtasen aukio 1): ma-pe klo 8–18

Meilahti

 • Biomedicum I (Haartmaninkatu 8): ma-pe klo 8–18
 • Biomedicum II U (Tukholmankatu 8): ma-pe klo 8–16
 • Hammasklinikka (Kytösuontie 9): ma-pe klo 7.30–18

Viikki

 • A-rakennus (Latokartanonkaari 9): ma-pe klo 8–18
 • Cultivator (Viikinkaari 6): klo 8–16.
 • Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2): Järjestettävän opetuksen mukaan
 • Yliopistollinen eläinsairaala: Ympäri vuorokauden, joka päivä.

Muut palvelut

Yliopiston yleisökohteet, kuten Tiedekulma, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Yliopistomuseo ja Unisportin tilat ovat suljettuna 18.3.–13.4.2020. 

Opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen edellyttämien aineistojen lainaaminen Helsingin yliopiston kirjastosta turvataan. Lisätietoa kirjaston verkkosivuilta. Kansalliskirjasto on suljettuna, mutta digitaaliset palvelut pyritään pitämään toiminnassa.

Päivitetty 19.3. klo 13.57

Yleisötilaisuudet

Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet perutaan eikä uusia järjestetä.  Yliopiston opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa, mukaan lukien tentit ja väitöstilaisuudet, voi olla läsnä samassa tilassa enintään 10 henkilöä. Tiedekunnat antavat asiasta tarkennetut ohjeet.

Konferenssit

Yliopiston järjestämät konferenssit kevään ja alkukesän osalta perutaan. Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi

Väitöstilaisuudet

Jos mahdollista, väitöstilaisuus kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan. Mikäli siirrosta aiheutuisi väittelijälle kohtuutonta haittaa, tilaisuus voidaan järjestää etäyhteyksin. Tilaisuus tulee välittää verkkoon ja yleisöllä tulee olla mahdollisuus esittää väittelijälle kysymyksiä. Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi koordinoi yhdessä tiedekuntien kanssa tiloja ja aikatauluja. Väitöksiä koskeviin kysymyksiin vastaavat väittelijän tiedekunnan jatko-opintopalvelut.

Ks. myös Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne (Opiskelijan ohjeet)

Päivitetty 23.3. klo 12.50. Lisätty tieto UniTube-studioiden käytöstä.

Opiskelija: Tarkempia ohjeita löydät Opiskelijan ohjeista.

Opetukseen liittyvissä asioissa löydät tietoa opetustyön ohjeista.

Tässä osiossa:

 • Lähiopetus keskeytetään
 • Ohjeita opiskeluun ja opetuksen järjestämiseen
 • Siirtymäaika
 • Käytännön opinnot, harjoittelu ja vaihto-opiskelu
 • Maksavat tutkinto-opiskelijat
 • Opetuksen läsnäolopakko ja opiskelijoiden sairaslomatodistukset
 • Itseopiskelu
 • Matkustaminen ja vierailijat
 • Väitöstilaisuudet
 • Vastauksia kysymyksiin opetuksen järjestämisestä
 • Etäopiskeluaika ulkomailta paluun jälkeen 14 vrk
 • Tiedekuntien tarkentavat ohjeet

Lä­hio­pe­tus kes­key­te­tään 18.3.–13.4.2020

Suomen hallitus on suositellut, että yliopistojen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 

Yliopistojen on varautumisessaan varmistettava toiminnan kannalta välttämättömien tukitoimintojen ja verkkoyhteyksien moitteeton toiminta omalta osaltaan sekä huolehdittava riittävästä opiskelijoiden sekä henkilöstön ohjeistuksesta. Hallitus on suosittanut, että julkisen sektorin työnantajat määräävät ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Helsingin yliopistossa tämä varmistetaan esihenkilön kanssa sopimalla.

Oh­jei­ta opis­ke­luun ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen

Helsingin yliopiston opetus järjestetään etäopetuksena 18.3.–13.4. välillä ja etäopetuksen järjestämistä suositellaan jatkamaan lukukauden loppuun 31.5.2020 asti. 

Opetusta voidaan joutua myös perumaan. Opetusperiodeja voidaan tarvittaessa pidentää perutun opetuksen järjestämiseksi siirtämällä kevätlukukauden opetusta kesäkaudelle 2020. Tiedekunnat tekevät tarvittaessa erillispäätökset ja ohjeistavat koulutusohjelmia. 

Mikäli on opiskelijan valmistumisen kannalta täysin välttämätöntä, tiedekunta voi antaa yksittäistapauksissa ylläolevista poikkeavia ohjeita. Tällöin tulee turvata henkilökunnan ja opiskelijan turvallisuus huolehtimalla tila- ja hygieniajärjestelyistä ja varmistaa, ettei 10 henkilön kokoontumisille asetettu yläraja ylity.

Päivitetty 23.3. klo 12.50. Yliopistossa turvataan opettajille etäopetusmahdollisuudet. Jo varattuja Unitube-saleja voi käyttää klo 8–16 etäopetuksen järjestämiseen, ja Tiedekulmassa on varattavissa aikoja luentojen tallentamiseen etäopetusta varten. Examinarium-tenttitilat pyritään pitämään auki.

Opiskelijoiden ohjausta ja neuvontaa annetaan etänä.

Siir­ty­mä­ai­ka 

Tutkinnon uudistukseen liittyvää, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon siirtymäkautta jatketaan siten, että viimeinen päivä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistumiseen on 18.12.2020.

Tohtorikoulutuksen osalta mahdollisista muutoksista siirtymäaikaan tiedotetaan myöhemmin.

Käy­tän­nön opin­not, har­joit­te­lu ja vaih­to-opis­ke­lu 

Lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen käytännön opinnot voidaan järjestää poikkeavalla tavalla. Ks. Tie­de­kun­tien ja mui­den yk­si­köi­den eril­lis­oh­jeet

Opetusharjoittelut on peruttu. Muiden harjoittelujen toteutuminen kotimaassa riippuu työnantajan ohjeistuksesta. On mahdollista myös siirtää tai perua harjoittelut. Tuetut harjoittelut ulkomailla on peruttu ajalla 16.3.–31.5.2020. Vaihto-opiskelijoita suositellaan palaamaan Suomeen. Opiskelija voi neuvotella harjoittelujakson siirtämisestä työnantajan kanssa.

Kaikissa tapauksissa tulee turvata henkilökunnan ja opiskelijan turvallisuus huolehtimalla tila- ja hygieniajärjestelyistä ja varmistaa, ettei 10 henkilön kokoontumisille asetettu yläraja ylity.

Mak­sa­vat tut­kin­to-opis­ke­li­jat 

Valmistumisvaiheessa olevat maksavat tutkinto-opiskelijat voivat tarvittaessa jatkaa opintojaan syyslukukaudella siten, että opiskelijalle ei koidu maksurasitusta koronakriisin aiheuttamasta valmistumisen viivästymisestä. 

Opetuksen läsnäolopakko ja opis­ke­li­joi­den sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­set

Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa. Kasvatustieteellinen, lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta voivat antaa tästä poikkeavia määräyksiä. Opintojen edistymisen joustavuutta tulee edistää.

Opiskelijoilla ei ole enää läsnäolopakkoa opetuksessa, joten lyhytaikaiseen poissaoloon ei tarvita sairaspoissaolotodistusta. Omalla ilmoituksella voi sairastaa 5 päivää.

It­seo­pis­ke­lu

Opiskelijoita suositellaan opiskelemaan kotoa käsin ja välttämään yliopiston yhteisiä avoimia opiskelutiloja. Oppimiskeskus Aleksandrian tietotekniikan käyttötilat suljetaan.

Ks. myös Yliopiston tilat

Mat­kus­ta­mi­nen ja vie­rai­li­jat

Yliopistolaiset eivät saa matkustaa opiskeluasioissa ulkomaille.  

Kotimaan matkustusta suositellaan välttämään opiskeluasioissa.  

Yliopistolta ei lähetetä opiskelijoita vaihtoon. Vaihto-opiskelijoita suositellaan palaamaan Suomeen. Ulkomailta palaavia vaihto-opiskelijoita tuetaan siten, että vaihdon keskeytyessä apurahaa ei tarvitse palauttaa. Ks. myös Koronaviruksen vaikutus opiskelijavaihtoihin

Helsingin yliopisto ei ota vastaan vierailijoita ulkomailta, mukaan lukien ulkomaiset opiskelijat.

Väitöstilaisuudet

Lue lisää väitöstilaisuuksien järjestämisestä Tilaisuudet ja tapahtumat -osiosta.

Vastauksia kysymyksiin opetuksen järjestämisestä

Mis­tä voi poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na strii­ma­ta luen­to­ja tai ta­pah­tu­mia?

Unitube-studioista voi striimata luentoja tai luoda tallenteita luennoista. Katso tallennustilat Helpdeskin ohjeesta.

Tallenteita voi luoda myös oman tietokoneen kautta. Tallenteen tekoon löytyy ohjeistusta Opetustyön ohjeista.

Mitä tu­lee huo­mioi­da etä­ope­tuk­ses­sa Zoo­mis­sa tai Team­sis­sä? Mi­ten etä­ope­tus­vä­li­nei­den toi­mi­vuut­ta seu­ra­taan?

Zoomin kapasiteettia kasvatetaan jatkuvasti pohjoismaisella tasolla, jotta se vastaisi nopeasti kasvaneeseen kysyntään. Helsingin yliopiston Zoomin käyttäjät siirrettiin 17.3. EU:n alueella olevaan pilveen, jotta kapasiteettia saatiin enemmän käyttöön.

Etäopetusvälineiden toimivuutta seurataan koko poikkeustilanteen ajan.

Kaikkea lähiopetusta ei voi eikä kannata korvata videostriimeillä. Muita toteutusvaihtoehtoja kuten esimerkiksi video- tai äänitallenteita kannattaa myös hyödyntää. Tallenteen tekoon löytyy ohjeistusta Opetustyön ohjeista.

Voin­ko lai­na­ta lait­tei­ta (ka­me­ran ja mik­ro­fo­nin) etä­ope­tus­ta var­ten?

Jos tarvitset omaan käyttöösi laitteita, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi . Voit tilata laitteita Helpdeskistä, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Etäopiskeluaika ulkomailta paluun jälkeen 14 vrk 

Päivitetty 16.3.: Ulkomailta paluun jälkeen on tehtävä etäopiskelua paluun jälkeisen 14 vuorokauden ajan. Yliopiston tiloissa opiskelu on kielletty tänä aikana. 

Ne, joiden opiskelu vaikuttaa HUSin toimintaan, noudattavat HUSin ohjeita ja lääketieteellisen tiedekunnan tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa dekaani.

Tiedekuntien tarkentavat ohjeet

Tie­de­kun­tien ja mui­den yk­si­köi­den eril­lis­oh­jeet

Päivitetty 25.3. klo 10.21

Yli­opis­ton ti­lois­sa työs­ken­te­ly

Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä.

Yliopiston tiloissa ei työskennellä, ellei toimintaa ole tunnistettu yksiköissä välttämättömäksi juuri tällä hetkellä tehtäväksi ja sitä ei ole tehtävissä muutoin kuin yliopiston tiloissa.

Tiedekunnat ja erilliset laitokset tekevät yliopistolle ilmoituksen kriittisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan, joka edellyttää työskentelyä yliopiston tiloissa. Katso lisätietoa osiosta Henkilöstölle: Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat.

Tutkimusta, etäopetuksen järjestelyjä ja näihin liittyviä tukitehtäviä voidaan tarvittaessa tehdä myös yliopiston tiloissa. Katso lisätietoa osiossa Yliopiston tilat.

Tutkimuksen aineistot

Tutkimuksen edellyttämien aineistojen lainaaminen Helsingin yliopiston kirjastosta turvataan. Kansalliskirjasto on suljettuna, mutta digitaaliset palvelut pyritään pitämään toiminnassa.

Koronavirusepidemian vaikutus rahoituksen hakemiseen ja käyttöön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 26.3. klo 9.30

Yli­opis­to­lai­set läh­tö­koh­tai­ses­ti etä­töis­sä

Yliopistolaiset työskentelevät lähtökohtaisesti etätöissä ainakin 13.4. asti.

 • Yliopiston tiloissa ei työskennellä, ellei toimintaa ole tunnistettu yksiköissä välttämättömäksi juuri tällä hetkellä tehtäväksi ja sitä ei ole tehtävissä muutoin kuin yliopiston tiloissa.
 • Etätyössä tehtävistä työtehtävistä sovitaan esimiehen kanssa.
 • Tilapäisesti etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla myös muita kuin normaalit työtehtävät.

Yli­opis­ton ti­lois­sa työs­ken­te­ly ylei­ses­tä lin­jauk­ses­ta poi­ke­ten  

Tiedekunnat ja erilliset laitokset tekevät yliopistolle ilmoituksen kriittisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan, joka edellyttää työskentelyä yliopiston tiloissa. Ilmoitetuissa toiminnoissa yksittäinen työntekijä voi esimiehen luvalla työskennellä yliopiston tiloissa.

Tällaisia työntekijöitä voivat olla tutkijat ja tutkimusta avustava henkilöstö, silloin kun tutkimuksen jatkuvuus edellyttää fyysistä läsnäoloa yliopistolla (esim. kokeellinen tutkimus, joka ei ole siirrettävissä).

Samoin asiantuntija- ja tukihenkilöstön osalta on tunnistettu ja yliopistotasolle ilmoitettu kriittiset toiminnot, joita ei voi tehdä yliopiston tilojen ulkopuolella. Tällöin on esimiehen luvalla mahdollista työskennellä yliopiston tiloissa tarpeen mukaan.

Voi­ko yli­opis­ton ti­lois­sa käy­dä

Yliopiston tiloissa on mahdollista käydä välttämättömien työtehtävien hoitamiseksi. Jokaisen on kuitenkin tärkeää arvioida, onko liikkuminen työpaikalle välttämätöntä.  

Tiloissa on mahdollista käydä esimerkiksi jos:

 • on tarve hakea tutkimus- tai opetusmateriaalia tai käyttää yliopiston laitteita tai verkkoa etäopetuksen toteuttamiseksi ja valmistelemiseksi (opetuksesta ja tenttimisestä tarkempaa tietoa opettajien ja opiskelijoiden ohjeistuksessa)
 • on tehtävä tilapäisesti toimenpiteitä pitkäkestoisen tutkimuksen jatkuvuuden varmistamiseksi
 • on väitöstilaisuus (ks. väitöstilaisuuksista tarkemmin Opiskelijan ohjeissa)
 • on yliopiston toiminnan jatkuvuuden kannalta sellaisia työtehtäviä, joita ei voi siirtää/jättää tekemättä eikä tehdä etänä (määritelty erikseen kriittisten tehtävien listassa) tai on varmistettava kiinteä verkkoyhteys tai pääsy johonkin järjestelmään tällä hetkellä välttämättömän työtehtävän hoitamista varten. Näistä sovitaan erikseen esimiehen kanssa.

Jos on tar­vet­ta työs­ken­nel­lä yli­opis­ton ti­lois­sa

Mikäli on tarvetta työskennellä yliopiston tiloissa, olet vastuussa näistä asioista:

 • Samassa huoneessa voi samanaikaisesti olla yksittäisiä henkilöitä, mutta korkeintaan 10 henkilöä (huomioiden laboratorion turvallisuusvaatimukset).
 • Käsihygieniasta ja sopivasta välimatkasta on huolehdittava.
 • Sairaana tai edes lievästi flunssaoireisena ei saa missään tilanteessa tulla yliopiston tiloihin ja oireiden ilmaantuessa on poistuttava välittömästi.
 • Henkilökortti on pidettävä esillä.

Lisäksi on tärkeä huomioida oma työmatkan turvallisuus ja suosia esim. kävelyä tai pyöräilyä julkisen liikenteen sijaan.

Uudenmaan rajojen sulkeminen

Lisätty 26.3.

Henkilöstöpalvelut valmistelee kulkulupatodistuksen, joka mahdollistaa Uudenmaan ulkopuolisen henkilökunnan välttämättömän liikkumisen pääkaupunkiseudulle ja päinvastoin. Menettelystä tiedotetaan heti, kun käytäntö ja ohjeet valmistuvat.

Ohjeita etätyöskentelyyn 18.3.–13.4.2020 

Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä. Tutkimusta, etäopetuksen järjestelyjä ja näihin liittyviä tukitehtäviä voidaan tarvittaessa tehdä myös yliopiston tiloissa. Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työt, joita ei voida hoitaa etänä, hoidetaan yliopiston tiloissa. 

Mikäli oma työ ei ole mahdollista etätyönä, tulee olla yhteydessä esihenkilöön tilanteen selvittämiseksi. Tällöin voidaan miettiä korvaavia työtehtäviä, lomapäivien ja saldovapaiden pitämistä tai muita järjestelyjä. 

Riskiryhmien kohdalla etsitään ratkaisu, jolla minimoidaan altistuminen. Vaihtoehtoina esimerkiksi etätyö tai työtehtävät, joissa ei tarvitse olla juurikaan kanssakäymisissä muiden kanssa (huomioitava työmatkat – julkinen liikenne riskinä). Riskiryhmään kuuluva ei tarvitse erillistä lääkärintodistusta. 

Jos kotona on pieniä lapsia tai muuten enemmän läsnäoloa vaativa tilanne, voi esimiehen kanssa joustavasti sopia myös osa-aikatyöstä/työstä vapautuksesta (ilmoitus HR:lle). 

Useamman henkilön kokouksiin suositellaan etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan. 

Etätyön voi aloittaa myös ilman etätyösopimusta. 

Perustelut linjaukselle:Yliopistolla paljon erityyppisiä tehtäviä, joista kaikkiin etätyöskentely ei ole mahdollista kokonaan tai osittain. 

Tavoitteena kriisin johtamisessa on tehdä vastuullisia ratkaisuja ja toisaalta varmistaa toiminnan jatkuvuus. Asiantuntija- ja tukihenkilöstö on tärkeässä roolissa toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa ja sen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki yliopistolaiset siirtyisivät etätyöhön. On myös hyvä huomioida, että yliopiston etäkäyttöyhteydet ovat yliopistolla rajalliset, eivätkä ne riitä kaikille yliopistolaisille. 

Ergonomia etätyössä 

Yliopistolaiset työskentelevät 13.4. asti pääsääntöisesti etänä aina kun se on mahdollista. Henkilökunnalle mahdollistetaan riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Flamma-intranetistä.

Yliopiston toimielinten kokoukset  

Yliopiston toimielinten kokoukset järjestetään toistaiseksi ensisijaisesti verkkokokouksina. Sähköpostikokoukset ovat toissijainen vaihtoehto toimielinten kokousten järjestämiseksi. Tietoturva tulee huomioida kokouskäytännöissä.

Onko tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta hyö­dyn­tää enem­män ​vir­tu­aa­li­ko­kouk­sia?

Useamman henkilön kokouksiin suositellaan etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Mitä tu­lee huo­mioi­da etä­työs­ken­te­lys­sä Zoo­mis­sa, Team­sis­sä tai VPN:n käytössä?

Zoomin kapasiteettia kasvatetaan jatkuvasti pohjoismaisella tasolla, jotta se vastaisi nopeasti kasvaneeseen kysyntään. Jo alkuviikosta tapahtuneet muutokset näyttävät helpottaneen tilannetta, tilannetta seurataan jatkuvasti lisätoimenpiteiden varalta.

VPN-yhteyksistä pulaa – käytä VPN:ää vain tarvittaessa

VPN-yhteyksistä on yliopistolla tällä hetkellä pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Tietotekniikkakeskus kasvattaa OpenVPN-kapasiteettia parhaillaan ja ohjeistusta on luvassa mahdollisimman pian. Lisätietoa: Näin teet etätyötä

Voin­ko lai­na­ta lait­tei­ta (ka­me­ran ja mik­ro­fo­nin) etä­työ­tä var­ten?

Jos tarvitset omaan käyttöösi laitteita, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Voit tilata laitteita Helpdeskistä, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Edellytetäänkö etätyöskentelyä, mili palaa työ- tai lomamatkalta ulkomailta? 

Kaikkien ulkomailta palaavien yliopistoyhteisön jäsenien tulee etätyöskennellä tai etäopiskella 14 vrk ajan ulkomaan matkan jälkeen. Tuona aikana ei ole mahdollista työskennellä yliopiston tiloissa. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, tulee olla yhteydessä esihenkilöön tilanteen selvittämiseksi. 

Linjaus on voimassa takautuvasti eli koskee myös henkilöitä, jotka ovat palanneet ulkomailta ennen poikkeustilan astumista voimaan.

Ne, joiden työnteko vaikuttaa HUSin toimintaan, noudattavat HUSin ohjeita ja lääketieteellisen tiedekunnan tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa dekaani.

Karanteeni ei koske muita kuin ulkomaan matkoilta saapuvia eli ei esimerkiksi matkustaneen puolisoa. Helsingin yliopiston henkilöstö on kuitenkin siirtynyt nyt pääosin etätyöhön, josta voi sopia esihenkilönsä kanssa.   

Miten yliopiston vakuutukset ovat voimassa etätyössä? 

Helsingin yliopistolla ei ole erillistä vakuutusta etätyötä varten. Etätyössä korvataan ainoastaan itse työtä tehdessä sattuneet vahingot eli vakuutus ei kata tauoilla tai lounaalla sattuneita vahinkoja. 

Vaa­li­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä  

Etätyöskentely on yhteinen haaste koko yliopistoyhteisölle. Meitä kaikkia tarvitaan varmistamaan yhteishengen ja yhteisöllisyyden säilyminen myös uudessa etätoimintaympäristössämme. Haastammekin kaikki jakamaan hyviä ideoita ja käytäntöjä sekä perustamaan vaikka virtuaalisia kahvihuoneita työnteon lomaan.

Liukuva työaika  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja väljennetään 13.4.2020 saakka ja liukumaa jatketaan arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa kaksivuorotyön tarvittaessa. Työssäolo leimataan normaalisti. Etätyö leimataan etätyöksi.

Lomat  

Vuosilomien pitämisestä sovitaan esimiehen kanssa. Vanhat lomat kuitenkin pidetään normaalisti 31.5.2020 mennessä, eikä niitä voi siirtää tämän ajankohdan yli.

Rekrytointi ja uudet työntekijät poikkeustilanteen aikana

Lisätty 26.3.

Ohjeet esimiehille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla)

26.3. klo 11.32 flunssaoireisen toimintaohje, klo 9.32 esihenkilön ohje

Mi­ten toi­min, jos minulla on flunssan oireita?

Jos sinulla on lieviä flunssan oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua ja kuumetta, sinun pitää pysyä kotona, kunnes olet ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Jos työskentelet terveydenhuollossa sinun pitää olla kotona, kunnes oireiden päättymisestä on 48 tuntia.
 
Jos tarvitset hoitoa, hakeudu julkisen terveydenhuollon piiriin.  Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024. 
 

Miten toimin, jos minulla on todettu koronavirus?

 • Hakeudu julkiseen terveydenhuoltoon, mikäli tarvitset hoitoa oireisiisi.
 • Sairastuttuasi voit olla viisi päivää poissa omalla ilmoituksella. Tämän jälkeen sinun on hankittava sairauspoissaolotodistus. Todistuksen tekee lääkäri tai hoitaja ensisijaisesti etävastaanotolla. Ole yhteydessä puhelimitse Mehiläisen OmaTyöterveys-palveluun tai Digiklinikkaan.
 • Ilmoita sairastumisesta esihenkilöllesi välittömästi. Ilmoita tai pyydä esihenkilöäsi ilmoittamaan asiasta HR-päällikölle. 
 • Tee sairauspoissaoloilmoitus sap hr:ssä ja toimita lääkärintodistus työsuhdepalveluihin skannattuna (palkka@helsinki.fi).

Työnantaja maksaa sinulle palkkaa ja työnsuhdepalvelut hakee puolestasi Kelan päivärahaa.

Jos sinulle tulee tarvetta saada keskustelutukea työterveyshuollosta, sitä voidaan järjestää etätukena sinulle. Ole yhteydessä OmaTyöterveys-palveluun joko soittamalla puhelinpalveluun 010 414 0777 tai mobiililaitteella OmaMehiläisessä.

Minulla ei ole oireita mutta olen huolestunut. Mistä saan tietoa ja tukea?

Tietoa ajankohtaisesta tautitilanteesta

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta. Katso myös: Miten Covid-19 -koronavirukselta voi suojautua

THL:n sivuilta saat tietoa epidemia-alueella matkustaville ja Suomeen saapuville matkustajille

Mehiläinen on antanut myös ohjeistuksen.

Henkistä tukea

Jos olet ahdistunut ja huolestunut tilanteesta, voit saada tukea työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta. 

Mielenterveystalon sähköinen tukiaineisto: Koronavirustilanteeseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Mehiläisen sähköinen tukiaineisto: Miten lievittää huolta työpaikalla

Voiko omalla ilmoituksella olla pois pidempään kuin 3 päivää? 

Tällä hetkellä omalla ilmoituksella voi olla poikkeuksellisesti poissa minkä tahansa viisi päivää kestävän sairauden vuoksi. Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona.

Tämän jälkeen sinun tulee hankkia sairaspoissaolotodistus työterveydestä. Todistus kirjoitetaan sairaille henkilöille, ei oireettomille tai matkan jälkeiselle ajalle.

Minun on oltava yhteydessä työterveyshuoltoon muihin kuin koronaan liittyvissä asioissa. Miten toimin?

Varaa aika työterveyshoitajalle verkkoajanvarauksessa.  Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle.

Saat lähetettyä viestin omalle työterveyshoitajallesi tai työterveyslääkärillesi omaMehiläisen työterveys välilehden kautta.

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden puhelinnumeron kautta 010 414 0777. Hyödynnämme etävastaanottoja aina kun mahdollista.

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Mi­ten toi­min, jos jou­dun ka­ran­tee­niin Suo­mes­sa?

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. Ilmoita tai pyydä esihenkilöäsi ilmoittamaan asiasta HR-päällikölle.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta.
 • Toimita lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee poissaoloilmoitus sap hr:ssä. Poissaoloilmoitukseen on syytä kirjoittaa nimenomaisesti poissaolon perusteeksi karanteeni.

Jos karanteenissa ollessasi sinulle tulee tarvetta saada keskustelutukea työterveyshuollosta, sitä voidaan järjestää etätukena sinulle. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun joko soittamalla puhelinpalveluun 010 414 0777 tai mobiililaitteella OmaMehiläisessä.

Poissaolo on palkaton. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa  työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen.

Esimiehen kanssa voidaan sopia etätyöstä, mikäli se on työtehtävien ja työvälineiden näkökulmasta järkevää ja mahdollista. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstä vapautusta sap hr:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Henkilöstölle: Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat.

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa.

Mitä, jos per­heen­jä­se­ne­ni jou­tuu ka­ran­tee­niin?

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. Ilmoita tai pyydä esihenkilöäsi ilmoittamaan asiasta HR-päällikölle.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta sap hr:ssä.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta.

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön.

Entä, jos jou­dun työ- tai lo­ma­mat­kal­la ul­ko­mail­la ka­ran­tee­niin?

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. Esihenkilön tehtävä on ilmoittaa HR-päällikölle työntekijän poissaolosta karanteenin vuoksi.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta sap hr:ssä.

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa.

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset.

Esimiehen kanssa on mahdollista sopia etätyöstä, mikäli se on työtehtävien ja työvälineiden näkökulmasta järkevää ja mahdollista. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Henkilöstölle: Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat.

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta.

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa.

Esihenkilön ohjeet

Sairastaminen poikkeustilanteen aikana -ohjeet esihenkilöille (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Yliopistolaiset eivät saa matkustaa työasioissa ulkomaille. Kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työasioissa.  Rajoitus on voimassa ainakin toukokuun loppuun.

Helsingin yliopisto ei ota vastaan vierailijoita ulkomailta. Jos HY:n toimintaa harjoitetaan muiden organisaatioiden tiloissa, voi niillä olla omia toimintaa, esim. vierailuja rajoittavia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Korvaako HY:n matkavakuutus työmatkan perumisen? 

Yrityksen matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen silloin, kun matkustusajankohtaan kohdistuu viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta. Katso tarkemmat tiedot korvausperusteista matkavakuutusyhtiö IF:n päivittyvältä sivuilta. 

Jos on varannut työ- tai konferenssimatkan ja matka peruuntuu, miten toimin? 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa katso tarkemmat ohjeet yhteydenottoon Flammasta. 

Ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä haetaan konferenssimaksun palauttamista peruutetun konferenssin osalta. 

Mikäli joitakin kustannuksia jää em. korvausvaateiden jälkeen saamatta niin ne kustannukset jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Farmasian tiedekunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oikeustieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teologinen tiedekunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Erillislaitokset

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan