Tutkimus ratkaisee koronakriisin - näin yliopistomme osallistuu
Helsingin yliopiston tutkijat kehittävät muun muassa koronaviruksen diagnostiikkaa, lääkehoitoja ja koronarokotteita sekä auttavat yhteiskuntaa selviämään koronakriisin taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

Tutustu monitieteiseen tutkimukseemme. Koronatutkimukseen lahjoittamalla voit auttaa hoitojen löytämisessä ja tulevien kriisien estämisessä.
Ko­ro­na­tut­ki­mus Hel­sin­gin yliopistossa

Helsingin yliopiston koronatutkimus perustuu vahvaan osaamiseen muun muassa virologiassa, zoonoosi- ja infektiotutkimuksessa, geenitutkimuksessa sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteissä.

Koronan jälkeen
Auta ko­ro­na­krii­sin ja tulevien pandemioiden rat­kai­se­mi­ses­sa

Lahjoita koronatutkimukseen ja auta ehkäisemään tulevia kriisejä, poimi materiaaleja etäopetukseen tai opiskele itse koronakriisiin liittyviä asioita.