Aineenopettajakoulutuksessa maisterin tutkintoon, jonka laajuus on 300 opintopistettä, kuuluu opetettavien aineiden lisäksi sivuaineena käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä). Näitä opintoja voi myös suorittaa kaksikielisesti (suomi/ruotsi). Kaksikielisessä koulutuksessa opetusharjoittelu suoritetaan ruotsinkielisissä oppilaitoksissa ruotsiksi, muu opetus on suomeksi.

Lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa ruotsinkielistä aineenopettajakoulutusta yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Missä tiedekunnissa ja aineissa koulutuksen voi suorittaa?

Aineenopettajakoulutuksen voi suorittaa bio- ja ympäristötieteellisessä, humanistisessa, käyttäytymistieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä, teologisessa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Muun muassa seuraavien aineiden opettajaksi voi opiskella:

 • äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli tai pohjoismaiset kielet, modersmålslinjen, sekä kirjallisuusaine, humanistinen tiedekunta)
 • suomi toisena ja vieraana kielenä (humanistinen tiedekunta)
 • vieraat kielet (humanistinen tiedekunta)
 • historia ja yhteiskuntaoppi (historia-aineet: humanistinen tiedekunta)
 • filosofia (humanistinen ja valtiotieteellinen tiedekunta)
 • yhteiskuntaoppi (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • elämänkatsomustieto (humanistinen ja valtiotieteellinen tiedekunta, ei syventäviä opintoja)
 • uskonto (teologinen tiedekunta)
 • biologia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
 • maantieto (maantiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • matematiikka (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • fysiikka (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • tietotekniikka (tietojenkäsittelytiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • kemia (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • biologia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
 • psykologia (käyttäytymistieteellinen tiedekunta)
 • kotitalous (kotitaloustiede, käyttäytymistieteellinen tiedekunta)
 • käsityö (tekstiilityö) (käsityötiede, käyttäytymistieteellinen tiedekunta)

Aineenopettajakoulutukseen hakeminen ja valintaperusteet

Opiskelijat valitaan eri tavoin eri tiedekunnissa. Opintoihin haetaan joko suoraan yliopistoon pyrittäessä tai tiedekuntaan tutkinto-opinto-oikeuden saaneet hakevat koulutukseen opintojen myöhäisemmässä vaiheessa. Joissakin tiedekunnissa on olemassa molemmat hakuvaihtoehdot.

Lisätietoja hakemisesta saat tiedekuntien hakusivuilta:

Koulutukseen maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen

Aineenopettajan pedagogisen kelpoisuuden voi saavuttaa myös maisterin tutkinnon jälkeen suorittamalla käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä).

Tarkempia tietoja saat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoneuvontapalvelusta ja tiedekunnan julkaisemasta Erilliset opettajan pedagogiset opinnot -oppaasta tai tiedekunnan verkkosivuilta.

STEP - Subject Teacher Education Programme in English

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on mahdollisuus suorittaa englanniksi perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op). STEP (Subject Teacher Education Programme in English) on tarkoitettu sekä suomalaisille että ulkomaalaisille opiskelijoille.
STEPiin voivat hakea sekä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat että ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneet henkilöt, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossain STEPin opetettavassa aineessa.

Paluu Räätälöi tutkintosi-sivulle >>