Yliopistossa opiskeleva voi saada hyväksiluettua ennen opintoja tai opintojen aikana eri tilanteissa hankkimansa osaamisen osaksi tutkintoa. Yliopistolla tämä prosessi tunnetaan nimellä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT.

Yleensä hyväksilukeminen koskee aikaisemmin suoritettuja yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja. Tietyissä tilanteissa on myös mahdollisuus hyödyntää muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista. Tätä voi olla esimerkiksi työkokemus tai harrastuksen/opiskelijajärjestötoiminnan parissa hankittu osaaminen.

Hyväksiluvun edellytyksenä on aina, että osaaminen on tutkinnolle ja opintojaksolle asetettujen tavoitteiden mukaista. Osaaminen on siis pystyttävä todentamaan niin, että sitä pystytään myös arvioimaan.

Hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Tämä vaatii, että sisällöt vastaavat toisiaan.

Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa, esimerkiksi sivuaineena tai yksittäisinä muina opintoina. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta.

Tiedekuntien ei ole mahdollista etukäteen arvioida, miten paljon opintoja voi saada hyväksiluettua. Opintojen hyväksilukemisesta päätetään aina tapauskohtaisesti sen jälkeen, kun opiskelija aloittaa opintonsa.

Yliopistotasolla on kuitenkin joitakin yhteisiä periaatteita, jotka koskevat hyväksilukemista.

Voit hyväksilukea:

  • suorittamasi pakolliset kieliopinnot
  • Helsingin yliopiston tvt-ajokortin
  • muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankkimaasi osaamista.

Et voi hyväksilukea:

  • opinnäytteitä (poikkeus: lääketieteellinen tiedekunta)
  • alemmasta yliopistotutkinnosta (kandidaatin tutkinnosta) et voi hyväksilukea opintoja ylempään yliopistotutkintoon (maisterin tutkintoon)
  • yli 10 vuotta vanhempia opintoja (vanhenemisraja lasketaan publiikkiin ilmoittautumispäivästä tai tutkintotodistuksen pyytämispäivästä).

Tiedekunnista saa lisätietoja ja tarkemmat ohjeet:

  • tiedekunnan omista hyväksilukemisen perusteista
  • miten ja mistä hyväksilukemista haetaan
  • mitä dokumentteja tarvitaan hakemukseen ja osaamisen osoittamiseen
  • kuka päättää hyväksilukemisesta.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tiedekuntien yleisohjeisiin aikaisempien opintojen hyväksilukemisesta.

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen tiedekunnissa

Tiedekuntaneuvoston päätöksen perusteella aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea myös jatkotutkintoihin sekä muuhun tiedekunnan antamaan koulutukseen.

Paluu Tietoa tutkinnosta -sivulle >>