Professori Reijo Tilvis: Voidaanko vanhenemista hidastaa?
Professori Kaisu Pitkälä: Terveen vanhenemisen ennustetekijät
Tilaisuuden puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula