Antti Knaapila (elintarvikekemia):\nHajuaistimusten yksilölliset erot - syitten ja seurausten jäljillä \nTuomo Kuusi (matematiikka):\nOsittaisdifferentiaaliyhtälöiden säännöllisyysteoriaa

More videos in the series