Tietotyöläisten kunnossapito
LT, dosentti Simo Taimela, Evalua Oy
Case: Dextra, ylilääkäri, varatoimitusjohtaja Markus Torkki
Kommenttipuheenvuoro: puheenjohtaja Mirja Mutikainen, Strategisen johtamisen seura
Puheenjohtaja: professori Kirsti Lonka, CICERO Learning & Helsingin yliopisto