Professori Pekka Martikainen: Terveyserot elämän loppuvaiheessa
Professori Antti Karisto: Kolmas ikä - kun työ on takana mutta vanhuus edessä
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Sari Lindblom-Ylänne