Who is responsible for climate change adaptation? / Kuka on vastuussa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta?

UEP leader's Sirkku Juhola's new article proposes a typology of responsibility for adaptation.

(Suomeksi alempana - In Finnish below)

Adaptation to climate change has advanced in most countries, within different sectors and by different types of actions. However, the question of who is responsible for adaptation continues to be under discussion, both in academic circles, and amongst practitioners. Who is responsible for planned adaptation and when? Who is responsible for losses  resulting from climate change impacts that may be permanent?

If significant damages occur as a result of flooding, are the public authorities responsible for the lack or absence of flood preparedness? Or are those countries with the highest emissions responsible because they can be seen to have caused climate change in the first place? Or is it the responsibility of a construction company that chose a type of construction susceptible to flooding? Or does an individual resident bear responsibility for not having prepared or purchased an adequate insurance to recover from the losses?

The leader of the UEP research group, Sirkku Juhola, discusses these issues in a new paper published by WIRES Climate Change. Responsibility can be examined with the help of two axes. One of them describes the timing of an incident, either before or after an event. The second one portrays the social rules and norms regarding the incident. When these axes are juxtaposed, four types of responsibility emerge through which the current developments can be examined. 

The resulting analysis shows how adaptation is splitting into two. On the one hand, there is anticipatory planning, which divides responsibilities ahead of events. On the other hand, there is an increasing interest in attributing weather events to climate change and discussing compensation related to the event.  Assigning responsibility is significantly hindered by adaptation being a multi-level governance problem.

Responsibility related questions have already slowed down the implementation of adaptation, and it is very likely that this will continue as the policy instruments used to steer adaptation develop further.

Full reference: Juhola, S. K. (2019). Responsibility for climate change adaptation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, e608.

***

Kuka on vastuussa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta?

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen on edennyt useimmissa maissa, eri sektoreilla ja erilaisin toimenpitein. Silti sopeutumiseen ja sen toimeenpanoon liittyen keskustellaan yhä siihen liittyvistä vastuista niin tutkimuksen kuin käytännön toimijoiden parissa. Kuka on vastuussa sopeutumiseen liittyvästä suunnittelusta ja milloin? Kuka on taas vastuussa ilmastonmuutoksen vaikutuksista johtuvista mahdollisesti peruuttamattomista tuhoista?

Jos tulvan tuloksena syntyy mittavia vahinkoja niin onko vastuussa viranomaiset, jos tulvan mahdollisuutta ei ole otettu tarpeeksi huomioon? Vai onko vastuussa mahdollisesti ne maat, jotka ovat suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen tuottajia vai se rakentaja, joka tulva-alueelle on tulva-alttiin rakennuksen rakentanut? Vai ehkä yksittäinen asukas, joka ei ole tarpeeksi varautunut tulvan mahdollisuuteen tai ottanut siihen tarpeellista vakuutusta?

UEP-ryhmän vetäjä Sirkku Juhola nostaa vastuu kysymykset keskusteluun uuden typologian avulla artikkelissa, joka julkaistiin WIRES Climate Change lehdessä. Artikkelin mukaan vastuu jakautumista voidaan tarkastella kahden akselin avulla- joko ajallisesti, eli jaetaanko vastuu tapahtuman ennen vai jälkeen ja toisaalta miten yhteiskunnan normit ja säännöt ohjaavat. Kun näitä askeleita tarkastellaan toisiaan vasten saadaan neljä eri vastuunjaon tyyppiä, joiden avulla sopeutumista politiikkaprosessina voidaan tarkastella.

Tarkastelun tuloksena nähdään kuinka sopeutuminen on jakautumassa ennakoivaan toimintaan ja toisaalta vaikutusten jälkeiseen keskusteluun, jossa yritetään osoittaa tapahtuminen yhteys ilmastonmuutokseen ja keskustella mahdollisista kompensaatioista. Vastuunjakoa hankaloittaa keskeisesti se, että sopeutumisen hallinta on jakautunut useille hallinnon tasoille.

Vastuuseen liittyvät kysymykset ovat jo osaltaan hidastaneet sopeutumisen toimeenpanoa ja on hyvin todennäköistä, että tämä tilanne jatkuu vielä kun sopeutumiseen liittyvät politiikkainstrumentit kehittyvät.

Lähdeviite: Juhola, S. K. (2019). Responsibility for climate change adaptation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, e608.