Uusi hanke Uudenmaan ja yritysten sopeutumiskyvyn vahvistamiseksi käynnistyy

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat aiheuttamaan merkittäviä muutoksia Uudenmaan toimintaympäristössä. Ilmastonmuutos vaikuttaa maakuntaan suorien vaikutusten lisäksi myös välillisesti ja heijastevaikutusten, kuten kansainvälisten toimitusketjujen häiriintymisen kautta.

Uudenmaan liiton ja Helsingin yliopiston yhteisessä Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hankkeessa tuotetaan Uudenmaan ensimmäinen alueellinen ilmastoriskitarkastelu ja sopeutumissuunnitelma ja tarkastellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia alueen elinkeinoelämän näkökulmasta. Eri elinkeinot altistuvat ja ovat haavoittuvia eri tavoin sää- ja ilmastoriskeille, mutta ilmastonmuutos voi tuoda mukanaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Helsingin yliopiston työryhmään hankkeessa kuuluvat UEP-tutkimusryhmän professori Sirkku Juhola, väitöskirjatutkija Päivi Tikkakoski ja yliopistotutkija Janina Käyhkö. Ryhmän tutkimus keskittyy hankkeessa maakunnan yrityskentän haavoittuvuuden arviointiin ja sopeutumisvalmiuden tukemiseen tapaustarkastelujen kautta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kestää syksystä 2024 syksyyn 2026 saakka. Lue lisää Uudenmaanliiton tiedotteesta: https://uudenmaanliitto.fi/vilkku-hanke-vahvistaa-uudenmaan-kykya-sopeutua-ilmastonmuutokseen/