UEP group contributions recognised in the Reuters list of the world's top climate scientists. / UEP-ryhmä saavutti paikan ilmastotutkimuksen huippujen listauksessa

Reuters measured how influential climate scientists are based on three scores related to productivity, citations, and public reach. / Reuters arvioi tutkijoiden vaikuttavuutta julkaisumäärien, viittausten ja yleisen julkisuuden perusteella.

(Suomeksi alempana)

UEP group leader Sirkku Juhola was listed among the top 500 most influential climate researchers in the world. In addition, there are 8 researchers from Finland, with four others from the University of Helsinki, and three from the University of Eastern Finland. See the results here.

According to Reuters, the listing was created to identify and rank 1,000 climate academics according to how influential they are and it is based on three ranking scores. First score is based on the number of papers published under their names through December 2020. Second is a ratio calculated by dividing the number of citations a paper has received by the average number received by documents published in the same year and in the same Fields of Research category. Finally, the third score is based on the Digital Science’s Altmetric Attention Score, a measure of a research paper’s public reach. The measure takes into account references to a certain publication e.g. in mainstream and social media, and public policy documents.

*

UEP-ryhmän johtaja professori Sirkku Juhola on listattu maailman 500:n vaikuttavimman ilmastotutkijan joukkoon. Reuters-uutistoimiston kokoamassa listauksessa on mukana myös kahdeksan muuta tutkijaa Suomesta, neljä heistä Helsingin yliopistosta ja kolme Itä-Suomen yliopistosta. Katso kaikki tulokset Reutersin sivuilta täältä.

Reuters listasi tuhat ilmastotutkijaa sen mukaan, miten vaikuttavaa tutkimusta he tekevät. Järjestys perustui kolmeen arviointikriteeriin. Ensin katsottiin kunkin tutkijan julkaisujen määrää joulukuuhun 2020 mennessä. Seuraavaksi laskettiin, paljonko viittauksia julkaisut olivat saaneet suhteessa muiden samana vuonna julkaistujen saman alan papereiden saamien viittausten keskiarvoon. Kolmantena arviointikriteerinä käytettiin ”Digital Science Altmetric Attention Score”-mittaria. Sen avulla tarkastellaan julkaisujen yleistä näkyvyyttä esimerkiksi perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa päätöksenteon tueksi laadituissa dokumenteissa.