Sirkku Juhola johtamaan Noradaptin kansainvälistä tieteellistä neuvostoa / Sirkku Juhola to lead the international scientific council of Noradapt

Noradapt tutkii kestäviä ja käyttäjälähtöisiä tapoja sopeutua ilmastonmuutokseen. / Noradapt studies sustainable and user-oriented ways to adapt to climate change.

(In English below)

Urban Environmental Policy -ryhmän johtaja Sirkku Juhola on valittu Norjan Kestävän Ilmastonmuutoksen Sopeutumisen Tutkimuskeskuksen (Noradapt) kansainvälisen tieteellisen neuvoston johtajaksi. Neuvoston tavoitteena on ottaa osaa Noradaptin toimintaan ja toimia kaikupohjana sopeutumiseen liittyvissä keskusteluissa. Neuvoston tämänhetkiset muut jäsenet ovat Prof Frans Berkhout UCL ja Prof Richard Klein Tukholman ympäristöinstituutti (SEI).

Keskus perustettiin vuoden 2018 lopulla. Se pyrkii rakentamaan tietoa kestävästä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta soveltamalla käyttäjälähtöistä lähestymistapaa, esimerkiksi tiedon yhteistuotannon menetelmää. Noradaptin yksi pääperiaate on, että kaikkien sopeutumisponnistelujen on oltava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia, jotta vältetään ilmastonmuutoksen ongelmien monimuotoistuminen.

Noradaptia johtaa Länsi-Norjan tutkimuslaitos Sogndalissa. Siihen kuuluu seitsemän tutkimuskumppania, jotka kaikki ovat ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan tutkimuksen kansallisella eturintamassa: CICERO International Climate Research -keskus, SINTEF-yhteisö, Länsi-Norjan ammattikorkeakoulu, Norjan tutkimuskeskus (NORCE), Ilmaston ja energian muutoksen keskus (CET) Bergenin yliopistossa, Norjan tiede- ja teknologiayliopiston maantieteen laitos ja Nordland Research Institute.

Lisätietoja Noradaptista saa täältä.

Uutinen professori Juholan valinnasta Noradaptin sivuilla (norjaksi) täällä.

Sirkku Juhola to lead the international scientific council of Noradapt

Urban Environmental Policy research group leader Sirkku Juhola has been selected to the lead the international scientific council of the Norwegian Research Centre on Sustainable Climate Change Adaptation (Noradapt). The international scientific council will participate in Noradapt activities and act as a sounding board. Other members include Prof Frans Berkhout from University College London and Prof Richard Klein from the Stockholm Environment Institute.

The Centre was established in late 2018 and it seeks to build knowledge on sustainable climate change adaptation through a user-oriented approach, applying methods such as co-production of knowledge. Importantly, Noradapt holds that all adaptation efforts should be in accordance with the principles of sustainable development so as to avoid adding to the problem of climate change.

Noradapt is led by Western Norway Research Institute in Sogndal. It includes seven associated research partners, all at the national forefront of research on climate change adaptation: CICERO Center for International Climate Research, SINTEF Community, Western Norway University of Applied Sciences, Norwegian Research Centre (NORCE), Centre for climate and energy transformation (CET) at the University of Bergen, The Department of Geography at the Norwegian University of Science and Technology and Nordland Research Institute.

Find more information about Noradapt here.

Link to the news of prof. Juholas’s new position on the Noradapt webpage (in Norwegian).