KEMUT Hankkeen loppuraportti / Results from KEMUT-project

Metropolian ja Urban Environmental Policy -tutkimusryhmän yhteisessä projektissa tutkittiin Eko-Viikin alueen pitkäaikaista kehitystä. / Metropolia and Urban Environmental Policy research group studied the long-term development of sustainability in the Eko-Viikki region (Helsinki).

(In English, please see the attached extended abstract below.)

KEMUT- hanke tarkasteli eri tavoin Eko-Viikin alueen suunnittelua, siitä syntyneitä suunnittelukäytäntöjä, alueen energiankulutusta ja asukkaiden ajatuksia kestävyyteen liittyen. Alueen valmistuttua erilaisia tutkimuksia on tehty, mutta tietoa energiankulutuksen kehittymisestä ja rakentamisen ratkaisuiden pitkäaikaisista vaikutuksista asukkaiden ekologiseen elämäntapaan kaupungilla ei ole ollut ennen KEMUT-tutkimushanketta. Myöskään normiohjausta ei ole vertailtu, eikä sitä mitä Eko-Viikin asukkaat ajattelevat alueen ekologisista tavoitteista ja toteutuneista ratkaisuista tänään, viisitoista vuotta alueen valmistumisen jälkeen.

Hankkeen lopputuloksena nähdään, että lämmön ja vedenkulutuksen osalta Eko-Viikissä saavutettiin rakentamisen jälkeen keskimääräistä alhaisempi taso, mutta sähkökulutus pysyi keskimääräisellä tasolla taloyhtiöissä. 2000-luvun alusta vuoteen 2016 ei ollut tapahtunut suurta muutosta kulutuksessa. Rakentamista ohjaavien ohjauskeinojen avulla on saatu toteutettua kestävämpiä ratkaisuja. Eko-Viikissä testattiin useita uusia ohjauskeinoja, joista sääntelyyn ja yhteistyömalleihin liittyvät ohjauskeinot olivat onnistuneimpia kestävyyden edistämisessä. Tontinluovutusehtoihin liitetyt kestävyyskriteerit sekä aluesuunnitteluryhmä yhteistyömallina on otettu osaksi Helsingin kaupunkisuunnittelun toimintamalleja. Asukkaat ovat tyytyväisiä Eko-Viikissä, mutta haluaisivat kehittää aluetta vielä kestävämpään suuntaan.

Hankkeen tutkimustyöhön osallistui Anna Salomaa, Jenni Nieminen, Eevi Laukkonen, Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta ja Kaj Lindedahl Metropoliasta.

Lue lisää:

Kemut-hankkeen loppuraportti

Extended abstract: