Kaupungit tulevaisuuden ratkaisujen keskiössä- Helsingin kaupunkisymposium 2019

Urban Environmental Policy -tutkimusryhmän johtaja Sirkku Juhola osallistui tapahtumassa julkaistavan pamfletin kirjoittamiseen.

Helsingin kaupunki ja pormestari Jan Vapaavuori järjestävät toisen kaupunkisymposium-tapahtuman Helsingissä keskiviikkona 3. huhtikuuta. Tarkoituksena on keskustella kaupunkien roolista ja merkityksestä aikamme suurimpien haasteiden ratkaisijoina. Tänä vuonna teema keskittyy ilmastonmuutoksen, etenkin siihen miten kaupungit taistelevat ilmastonmuutosta vastaan. Miten kaupungit voivat muuttua kestäviksi, luoviksi ja vastuullisiksi 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti?

Tämän vuoden symposiumin yhteydessä julkaistaan ”Kaupungit ratkaisevat” -pamfletti. Siinä suomalaiset kaupunkitutkijat pääsevät laajemmin ääneen kaupunkien roolista sekä erityisesti niistä toimenpiteistä, joita kaupungeilta ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen edelläkävijöinä odotetaan.

UEP:n ryhmänjohtaja Sirkku Juhola kirjoitti julkaisuun kaupunkien roolista ilmastonmuutoksesta, tarkastellen hillintää ja sopeutumista useista eri tulokulmista UEP:n tutkimukseen nojaten. Kirjoituksessa nostetaan esille tarve kriittisen tarkasteluun kaupunkien johtajuudesta ja niiden ehdottaman muutoksen laajuudesta. Onko todella niin, että kaupungit voivat tarjota riittäviä ratkaisuja ilmastonmuutokseen? Kirjoituksessa tarkastellaan myös hillintä ja sopeutumispolitiikkatoimia ja niiden painopisteitä ja leviämistä kaupungeissa. Kirjoituksen lopussa tuodaan vielä esille niiden yhdessä tarkastelemisen tärkeys, sillä hillintä- ja sopeutumispolitiikka voivat yhtä lailla edesauttaa ja vaikeuttaa toistensa toteutumista.