Ilmastonmuutokseen sopeutuminen yhä tärkeämpää ilmastopolitiikassa - tutkimusryhmäharjoittelijan näkökulma / Adaptation is of growing importance in climate policy - Perspectives from a research group internship

Kasper Koski sai ensikosketuksensa tutkimuksenteon arkeen ilmastonmuutokseen sopeutumisen keskellä Urban Environmental Policy –ryhmässä. Hän kertoo harjoittelustaan, joka keskittyi tutkimuksen konkretiaan: kirjallisuuskatsauksen tekoon, haastatteluihin ja litterointiin.

(In English below)

Kesä meni nopeasti. Niin se tuppaa menemään, kun pääsee tekemään jotain merkityksellistä ja mukavaa. Harjoitteluni Urban Environmental policy -tutkimusryhmässä alkoi kesäkuussa ja loppuu nyt elokuuhun. Kesä opetti minua paljon, ja vaikka koronatilanne laittoi minut pääsääntöisesti etätyöhön, pääsin tutustumaan tutkimusryhmääni ja itse tutkimuksen tekemiseen. Tämä juuri oli se mitä lähdin hakemaan tältä harjoittelulta, sillä akateeminen ura ja merkityksellisen työn tekeminen on suuri haaveeni.

Työskentelin monien keskeisten tutkimuksen tekemiseen liittyvien työtehtävien parissa. Sain tehtäväkseni laatia erilaisia kirjallisuuskatsauksia, mikä olikin jo tuttua sopivasti valmistuneen kandidaatintutkielmani myötä. HERCULES-hankkeen osana käsittelin ilmastonmuutokseen sopeutumista varsinkin terveysnäkökulmasta. Tein ensin katsauksen akateemiseen tutkimukseen ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista ja niihin sopeutumisesta. Lisäksi tein katsauksen Suomen kuuden suurimman kaupungin politiikkadokumentteihin. Tarkastelin sitä, miten niissä otetaan huomioon ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset sekä niihin sopeutuminen.

Heinäkuussa työni kohdistui toiseen tärkeään tutkimuksen osa-alueeseen, aineiston käsittelyyn. Haastatteluaineistojen litterointi avasi minulle tutkimuksen konkreettista tekoa laajemmin kuin mitä opinnoissani olin kohdannut. Useassa haastattelussa mukana olleena pystyin myös näkemään itse haastattelujen läpiviennin. Tämä kaikki oli erityisen tärkeää oppia myös opintojani ajatellen. Tunnen, että olen esimerkiksi valmiimpi maisterintutkielmani tekoon.

Mielenkiintoisimpia havaintoja kesän aikana on, kuinka usein ilmastonmuutoksen sopeutuminen jää sen hillitsemisen varjoon, vaikka meidän tulisi jo hyvin nopeasti miettiä, kuinka sopeutua ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos on jo täällä ja meidän tulee aggressiivisen hillinnän lisäksi sopeutua sen erilaisiin vaikutuksiin kaikkien hallinnon tasojen sekä kansalaisyhteiskunnan puolesta. Jos emme tee näin, niin vaikutukset tulevat olemaan yhä suurempia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Se tulee kalliiksi monien erilaisten kriisien ja ongelmien muodossa, jotka ulottuvat kaupunkien infrasta ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. On kuitenkin ollut hieno huomata, että sopeutumisesta puhutaan yhä enemmän, ja se nostetaan esiin entistä useammin politiikassa ja kansalaiskeskustelussa. Varsinkin terveysnäkökulmasta katsottuna ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan suuria. Esimerkiksi helteistä johtuvat kuolemat on syytä ottaa erittäin vakavasti, mutta on myös syytä kiinnittää ajoissa huomiota toistaiseksi pienemmiltä vaikuttaviin riskeihin ja ongelmiin, kuten yhä pimeneviin talviin lumipeitteen vähentyessä.

Ilmastonmuutos on meidän aikamme suurin haaste ja sen eri osa-alueisiin meidän kaikkien tulee reagoida. Tutkimus on avainasemassa, ja se tarjoaa vastauksia niin yhteiskunnille kuin myös yksilöille ylipäätään siitä, kuinka tästä kriisistä selvitään. Tässä prosessissa mukana oleminen on ollut itselleni kunnia ja suuri oppimiskokemus, jota pystyn hyödyntämään matkalla tulevaan niin opinnoissa kuin muussa elämässä. Kiitos mukavasta kesästä koko ryhmälle ja kaikille kenen kanssa pääsin tekemisiin!

*

Adaptation is of growing importance in climate policy - Perspectives from a research group internship

The summer went by quickly doing something that is relevant, interesting and fun. My internship in Urban Environmental Policy -group started in June and is now ending at the end of August. This summer has taught me a lot, and though COVID-situation forced me to work mostly by myself, I still got to know my research group thoroughly. Also, I got to see how academic research is being done. This was that kind of experience that I was looking for. The reason for this is that academic career and doing something that is relevant, is a major goal for me in life.

In practice, I worked on different kind of tasks related to research. Having done my bachelor’s thesis in spring, I was able to do many similar tasks related to my thesis. Mostly this was done by doing different kinds of literature reviews. As part of HERCULES-project, my focus was on climate change adaption, especially from the viewpoint of health effects. First, I reviewed academic literature of the health effects of climate change and how to adapt to this phenomenon. Then I took a look into Finland’s six biggest cities and into their policy documents. The essence here was that I tried to find clues how climate change’s health effects have been taken into account and how adaptation is being tackled.

In July my work concentrated on another important sub-area in research, namely qualitative material processing. I transcribed three interviews, which taught me a lot in this area. Lot more than I had learned in my studies. Also, I participated in handful of interviews and because of that, I saw how to implement a professional research interview. This all is valuable thinking about my up coming studies. I feel like I am much more ready for my master’s thesis.

The most interesting observations during the summer were how climate change adaptation tends to be in the shadows of mitigation. However, we should already be thinking about how to adapt to climate change in the most efficient way at the same time as we try to mitigate it as much as possible. This must be done by the civil society and all levels of government. If this doesn’t happen, the effects will be larger in every section of the society. That will also cost us because of all the problems we will face, from the infrastructure to social relations.  Still, it has been great to notice that there seems to be more conversation about adaptation, and it rises in politics and public discussion more often. From the perspective of health, the effects of climate change will be enormous in the future. For instance, deaths related to heatwaves have to be taken more seriously. We have to also start taking more seriously the smaller effects like darker winters due the decreasing amount of snow.

Climate change is humankind’s biggest challenge, and we should focus on its different areas. Research is the key for solving this crisis. It also gives answers to societies and to individuals how to cope with this kind of challenge. Having been in a research process that is focusing on climate change, has been an enormous learning experience. In my future studies and in life in general, I will be able to take advantage of this experience.  A proper thank you is in place for the whole research group and all the people with whom I have been working with.