Hyönteishotelleja ja yhteisöjääkaappeja - Miltä näyttää Eko-Viikin tulevaisuus? / Insect hotels and community fridges - What will the future bring for Eco-Viikki?

Eko-Viikissä pohdittiin tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja. / Residents of Eco-Viikki sat down to envision sustainable solutions for the area.

Briefly in English: Urban Sustainability Transformations - Examining the Eco-Viikki residential area project organized one final workshop for the residents of Eco-Viikki focusing on the co-creation of the area’s future sustainability. The ideas ranged from insect hotels to community fridges and everything in between.

Hankkeemme aikana on selvinnyt Eko-Viikin olevan täynnä alueestaan välittäviä ja siihen intohimoisesti suhtautuvia asukkaita, jotka lisäksi haluaisivat nähdä Eko-Viikissä yhä enemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja, toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Halusimme vastata asukkaiden kehitysintoon ja tarjota jotain tulevaisuuteen tähtäävää Eko-Viikin nykytilan ja muutoksen tutkimisen lisäksi. Sen vuoksi järjestimme 27.11.2018 Eko-Viikin tulevaisuus -työpajan. Tavoitteenamme oli saattaa yhteen alueen kehityksestä kiinnostuneet ja auttaa heitä ideoimaan entistä ekompaa Eko-Viikkiä.

Tilaisuuden aluksi Sonja-Maria Ignatius Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta kertoi meille, miten Helsingin kaupunki tukee asukkaiden ympäristöystävällistä toimintaa ja mitä kaupunki itse tekee. Helsingin kaupungin tavoite on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mutta kaupunki ei kuitenkaan omilla päätöksillään ja teoillaan pysty aivan kaikkeen. Jotta tavoite saavutettaisiin, myös meidän asukkaiden on liityttävä talkoisiin. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteen jopa jo ennen määräaikaa. 

Miten itse voit osallistua kaupungin järjestämään toimintaan? Helsingissä voi mm. ryhtyä puisto- tai kotakummiksi. Energianeuvontaa taloyhtiöille antavat esim. ilmastoinfo, my Smart Life sekä ilmastoviisaat taloyhtiöt, ja Ilmastokatu- sivulta löytyy paljon vinkkejä ilmastoystävälliseen asumiseen. Helsingin kaupunki tarjoaa paljon avointa dataa jokaisen käyttöön. Kattohukka -sivustolta pystyy esimerkiksi helposti hakemaan osoitteen avulla oman talonsa hukkalämmön ja HSY:n kokoamasta kartasta löytyvät taas mm. kaikki aurinkopaneeleille otolliset pinnat.

Lisäksi Helsinki on aloittanut tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin, joka lisää merkittävästi kaupunkilaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Osallistuvasta budjetoinnista oli meille kertomassa Viikinkin oma, koillisen Helsingin stadiluotsi Outi Rissanen. Osallistuvassa budjetoinnissa ideana on, että kaupunkilaiset saavat itse ehdottaa ja päättää, miten kaupunkia tulisi kehittää. Kaupunki tulee toteuttamaan eniten ääniä saaneet ideat siihen erikseen varatulla budjetilla. Osallistuvaa budjetointia ei ole aiemmin Suomessa tehty tässä mittakaavassa ja se on melko harvinainen myös maailmalla. Olemmekin siis aika onnekkaita! Osallistuva budjetointi perustuu ajatukselle, että tietyissä asioissa juuri kaupungin asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita uudistamaan kaupunkia.

Työpajamme ajoittui juuri sopivasti ennen osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen loppumista, joten työpajan osallistujilla oli oiva mahdollisuus saada kädestä pitäen opastusta ideoiden jättöön ja muotoiluun. Seuraavaksi alkaa suunnitteluvaihe, jossa annettuja ideoita kehitetään kaikille avoimissa tapaamisissa sekä OmaStadi palvelussa.

 

Koska osallistuvaa budjetointia järjestetään Helsingissä aivan ensimmäistä kertaa, on se vielä monille tuntematon prosessi. Nyt jos koskaan on suuri mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin. Rohkaisemmekin kaikkia tutustumaan ideoihin, osallistumaan niiden suunnitteluun ja kannattamaan omia suosikkejaan, kun ideat myöhemmin äänestykseen tulevat. Aikatauluja kannattaa seurata https://omastadi.hel.fi/ sivuilla, josta löytyy myös runsaasti lisätietoa.

Kenties lähestyvän joulun vuoksi työpajamme osallistujamäärä jäi odotettua pienemmäksi, mutta saimme kuitenkin aikaan oikein runsaspuheisen tapahtuman sekä suuren määrän ideoita. Kiitos siitä kaikille osallistujille! Pyrimme ottamaan mukaan keskusteluun myös hankkeen aikana kuulemiamme, haastatteluissa sekä kyselyssä esiin tulleita ideoita. Näistä kertyi yhdessä mm. seuraavat ideat Eko-Viikin kehittämiseksi: yhteisöjääkaappi, kestävän kehityksen kummit, yhteiskäyttöautot, tavaroidenlainauspörssi, yhteisöllinen ympäristötaideteos, kotitalousjätteen kompostointi, Eko-Viikin siemen-/taimipörssi, lisää aurinkopaneeleja, energiaremontti, asukkaiden istuttama puisto, jossa voit seurata oman puusi kasvua, taloyhtiöiden yhteiset laatikkopyörät, naapurilainaamo, naapuriapu, hyönteishotelleja ja Eko-Viikistä monimuotoisen kaupunkiluonnon keidas.

Monet ideoista ovat helppoja toteuttaa, toiset vaativat enemmän aikaa ja apukäsiä. Yhdessä tekeminen on aina mukavampaa. Kerätkää siis ympärillenne joukko kehittämisestä kiinnostuneita vaikkapa järjestämällä oma Eko-Viikin kehittämisilta tai perustamalla Facebook-sivu innostuneille kehittäjille. Sitten vain kehittämään!