Lahti Lintukysely

[English version below]

Sukella kaupunkilintujen kiehtovaan maailmaan Lahdessa! Tähän kyselyyn liittyvä tutkimus tutkii kaupunkilaisten ja höyhenpeitteisten ystäviemme dynaamista suhdetta. Linnut tuovat elintärkeitä hyötyjä, kuten tuholaistorjuntaa, mutta myös haasteita, kuten omaisuusvahinkoja. Näiden vuorovaikutusten ymmärtäminen on avainasemassa sekä luonnon monimuotoisuuden että ihmisten hyvinvoinnin hallinnassa kaupungeissa. Liity meihin, kun selvitämme ne moninaiset tavat, joilla linnut vaikuttavat elämäämme. Paljastetaan yhdessä oivalluksia, jotka opastavat Lahden kasvun kohti kestävää yhteiseloa luonnon kanssa!

Pääset suomenkieliseen kyselyyn painamalla tästä.

Embrace the fascinating world of urban birds in Lahti! The research related to this survey explores the dynamic relationship between urbanites and our feathered friends. Birds bring vital benefits, like pest control, but also present challenges such as property damage. Understanding these interactions is key to managing cities for both biodiversity and human well-being. Join us as we unravel the diverse ways birds impact our lives. Together, let's uncover insights that will guide Lahti's growth towards a sustainable coexistence with nature!

Access the survey in English by clicking here.