Article (in Finnish) by Alexander Suvorov in Kalmistopiiri about the summer excavation in Bulgaria in 2021.
Arkeologiset kaivaukset ovat merkittävä tutkimusmenetelmä, sillä arkeologian lisäksi esimerkiksi muinais-DNA-analyysien keskeinen tutkimusaineisto syntyy kaivaustutkimusten tuloksena. Kaivaustutkimusten dokumentoinnin on oltava hyvin tarkkaa, sillä arkeologia on tuhoava tieteenala, ja monia kaivauksilla löydettyjä asioita on mahdotonta rekonstruoida ilman mittauksia ja kuvia. Kaivausten yhteydessä tapahtuva dokumentointi estää sen, että aineisto ja historiallisesti merkittävät kohteet katoavat ikuisiksi ajoiksi.

Alexander's full article available here: