Publications

Publications of the research group since 2017.

All publications can be found through the TUHAT research portal under each group member.

2024

Scientific

Moisio, S. (2024). Aluesuunnittelun ja aluekehittämisen konteksteja: reunamerkintöjä Harry Schulmanin kirjoitukseen. Terra 136(1), 56–59.

Bachmann, V., & Moisio, S. (2024). An inquiry into the EU’s role in global domination: Thinking normative power through the Frankfurt School. Cooperation and Conflict, 0(0). https://doi.org/10.1177/00108367241244966

Lähtinen, K., Kanninen, V. K., Bäcklund, P., Häyrinen, L. & Koskivaara, A. (2024, accepted, in press). Land-use policy instruments for sustainable housing: Insights from municipality planners in FinlandUrban, Planning and Transport Research.

Moisio, S. & U. Rossi (2024, forthcoming). The Urban Field: Capital and Governmentality in the Age of Techno-Monopoly. Newcastle upon Tyne & New York: Agenda Publishing.

Metsalo, K. V. A., Bäcklund, P. & Korja, A. (2024). SEISMIC RISK - Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta -hanke laajentaa geotermisen energian vaikutusten ymmärrystä. Geologi, 1/2024, 13-17.
 

2024

Professional & Popular

Moisio, S. (2024). Itä-Suomen kehittäminen vaatii uudenlaista ajattelua. Helsingin Sanomat 28.2.2024 (Vieraskynä)
 

2023

Scientific

Moisio, S. (2023).Towards critical geoeconomics? Transactions of the Institute of British Geographers, 1–5. https://doi.org/10.1111/tran.12646

Ruth, C. & Hanell, T. (2023). Geografi i studentexamen i Finland: Hur skolans kursutbud påverkar de studerandes val av krävande uppgifter i gymnasieskolans slutexamen. Nordidactica, 13(4), 133-157. https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/view/24557

Salmijärvi J., Vainikka J., Bäcklund, P ja Bernelius V. (2023).  Ilmastoasenteiden maantiede: Alueellinen lähestymistapa ilmastoasenteisiin ja niiden taustatekijöihin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa. Maantieteellinen aikakauskirja Terra (accepted, forthcoming).

Moisio, S. (2023). Knowledge economy: Spatial approaches. In Warf, Barney (Ed.) Oxford Bibliographies in Geography. New York: Oxford University Press.

Saittakari, I., Ritvala, T., Piekkari, R., Kähäri, P., Moisio, S., Hanell, T. and S. Beugelsdijk (2023). A review of location, politics, and the multinational corporation: Bringing political geography into International Business. Journal of International Business Studieshttps://doi.org/10.1057/s41267-023-00601-6 

Bäcklund, P., Kanninen, V. & Hanell, T. (2023). Accepting depoliticization? Council members’ attitudes towards public-public contracts in spatial planning. Planning Theory & Practicehttps://doi.org/10.1080/14649357.2023.2199459

Moisio, S. and Rossi, U. (2023). The value of the urban field in technology-driven knowledge economies: The role of the state. Environment and Planning F. https://doi.org/10.1177/26349825231154874

2023

Professional & Popular

Moisio, S. (2023). Suomen aluekehitys militarisaation aikakaudella. Migration-Muuttoliike, 49(2), 54–57. 

Moisio, S. (2023). Suurtalousalueet tulevat, onko Suomi valmis? Ilkka-Pohjalainen 10.6. (yläkerta)

Moisio, Sami (2023). Geopolitiikan uusi aika ja itäisen Suomen tulevaisuuden tekijät. In, Yli-Knuutila, H. (ed.) Itäinen Suomi – uusi suunta : Visio ja teot. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 9/2023, 22–36.

Hanell, T. & Moisio, S. (2023). Väli-Suomesta tuli keskustan ja perussuomalaisten taistelukenttä. Helsingin Sanomat 14.4.2023. (Vieraskynä)

 

2022

Scientific


Pyyry, N. (2022). Hanging-out-knowing: The potential of dwelling with our affective landscapes of research-creation. Reconceptualizing Educational Research Methodology13(3), 64–80. https://doi.org/10.7577/rerm.5151

Smolander, W. & Pyyry, N. (2022): Attuning to geostories: Learning encounters with urban plants. Educational Philosophy and Theory. https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2133700

Pyyry, N. (2022). Kasvatusmaantiede antroposeenin tutkimussuuntana: Ihmiskeskeisyydestä kohti lumoutumisen pedagogisia tiloja. Kasvatus & Aika, 16(3), 70–84. https://doi.org/10.33350/ka.111742

Hohti, R., Tammi, T., Rautio, P. & Pyyry, N. (Eds.). (2022). Kasvatus antroposeenin aikaan [Special issue]. Kasvatus & Aika 16(3).

Hohti, R., Tammi, T., Rautio, P. & Pyyry, N. (2022). Kasvatus antroposeenin aikaan. Kasvatus & Aika 16(3), 2–8. https://doi.org/10.33350/ka.121514

Tuomisaari, J. M., Junno, N., Bäcklund, P., & Korja, A. (2022). Geoterminen energia ja politiikkaongelmien hallitsemisen tiedollinen haaste. Alue ja ympäristö, 51(1), 21-39.

Korja, A., Junno, N., Tuomisaari, J. M., & Bäcklund, P. (2022). Mitigation of induced seismic risk associated with geothermal energy in urban environments in Finland. In Þ. Sæmundsson, Á. R. Hjartardóttir, B. Gautason, & H. Geirsson (Eds.), Abstracts of the 35th Nordic Geological Winter Meeting 2022 (pp. 101-101). Geoscience Society of Iceland.

Junno, N., Rantanen, A. M., Bäcklund, P., & Korja, A. (2022). Geothermal energy and associated induced seismic risk management. In T. Veikkolainen, L. Tuomi, T. Saari, P. Mäntyniemi, I. Suomi, S. Väkevä, A. Laaksonen, & L. Holappa (Eds.), Geofysiikan Päivät (pp. 23-26). Geofysiikan seura.

Moisio, S. (2022). Geopolitics of explaining Russia's invasion of Ukraine and the challenge of small states. Political Geography, 102683.

Moisio, S. (2022). Book review on K. Zimmermann, D. Galland & J. Harrison, Metropolitan Regions, Planning, and Governance. Town Planning Review 93(3), 335–337.

Sirviö, H. (2022). Geopolitiikka: määritelmiä ja kehityskulkuja. In Kettunen, O (ed.) Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 17, p. 11­­-30.

Soininvaara, I. (2022). The political geographies of strategic partnerships: City deals and non-deals. Environment and Planning C: Politics and Space. doi:10.1177/23996544211064743.

Moisio, S. (2022). In what sense a geopolitical knowledge-based economy?. In do Amaral, M. & C. Thompson (eds.) Geopolitical Transformations in Higher Education. Imagining, Fabricating and Contesting Innovation. 21–33. Springer, Cham.

Kellokumpu, V. & Sirviö, H. (2022). Politics of public interest: Finnish forest capital’s strategy in the Kaipola paper mill shutdown. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. Ahead of Print, pp 1-21.

Hanell, T. (2022). Unmet aspirations and urban malaise. Social Indicators Research, Online first, pp 1-21.

2022

Professional & Popular

Pyyry, N. (2022). Kasvatusmaantiede kytkee yhteen oppimisen ja huolenpidon maapallosta. Terra 134(4), 253-255.

Smolander, W. (2022). Geografiundervisningen i antropocen och att bemöta andra. Terra 134(4), 257-260.

Leino, I. & Pyyry, N. (2022). High heels and skateboards: a sound guided photo-walk in Helsinki. An essay in the catalogue of WALK, an art exhibition at Schirn Kunsthalle, Frankfurt.

Moisio, Sami (2022). Menestyvien kuntien arvoitus. Kuntalehti 3/22, p. 45.

Moisio, S. (2022). Valtioalue palaa politiikan keskiöön. Ilkka-Pohjalainen 11.4.2022.

2021

Scientific

Junno, N., Bäcklund, P., Tuomisaari, J. M., Oinonen, K., Veikkolainen, T. & Korja, A. (2021). How to deliver information on induced seismicity to the authorities and general public?. Geophysical Research Abstracts, EGU21-2732.

Pyyry, N., Hilander, M. & Tani, S. (2021). Photography and photo elicitation as visual methods. In von Benzon, N., Holton, M., Wilkinson, C. & Wilkinson, S. (eds.) Creative methods for Human Geographers, 75–86. Sage.

Ryöti, M. (2021). "Tältä tää kaupunkiseutu näyttää" : visuaalisen esittämisen politiikka alueellisen eriytymisen hallinnassa. Doctoral dissertation, University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography A96 - URN:ISSN:1798-7911.

Bachmann, V. & Moisio, S. (2021). Reclaiming the knowledge society from “urban economization”: thinking with the Frankfurt School. Geographische Zeitschrift, Online First, pp 1-26.

Luukkonen, J., Weckroth, M., Kemppainen, T., Makkonen, T., & Sirviö, H. (2021). Urbanisation and the shifting conditions of the state as a territorial‐political community: A study of the geographies of political efficacy. Transactions of the Institute of British Geographers. https://doi.org/10.1111/tran.12503.

Sotarauta, M., Makkonen, T., Moisio, S. & Kurikka, H. (2021). Suomen aluekehityksen skenaariot 2040. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja: Alueelliset kehitysnäkymät 60/2021.

Junno, N., Bäcklund, P., Tuomisaari, J. M., Oinonen, K., Veikkolainen, T. & Korja, A. (2021). How to deliver information on induced seismicity to the authorities and general public? Geophysical Research Abstracts. EGU21-2732.

Moisio, S. (2021, in press). Book review on K. Zimmermann, D. Galland & J. Harrison, Metropolitan Regions, Planning, and Governance. Town Planning Review.

Moisio, S. & Sirviö, H. (2021, forthcoming). Aluerakenne, alueellinen erivertaisuus ja Suomen aluekehitys (Spatial structures, structural inequality, and Finnish regional development). Terra 133(2), xx-xx.

Moisio, S. & Jonas, AE.G. (2021). Economizing imaginaries of city-regionalism as politics of city-regionalization. In Loughlin, J. and Callanan, M. (eds.) A Research Agenda for Regional and Local Government. 79-95. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Soininvaara, I. (2021). The spatial hierarchies of a networked state: historical context and present-day imaginaries in Finland. Territory, Politics, Governance, DOI: 10.1080/21622671.2021.1918574

2021

Professional & Popular

El Founti, E., Leino, I. & Pyyry, N. (2021). ”Haluutsä mennä kulmakauppaan pööpöileen? Tää on sun maailma.” Psykomaantiede ja kaupungin kanssa oppiminen. Alue ja Ympäristö, 50(1), 139–147.

Moisio, S. (2021). Pohjois-Pohjanmaan menestyksen kulmakivet. Kaleva 22.5. (Yläkerta) .

Moisio, S. (2021). Hyvinvointialueista tulee valtionhallinnon jatkeita. Suomen Kuvalehti 13/14, 74.

Bäcklund, P. & Kanninen, V. (2021). Vieraskynä: Raasepori rajaseutuna vai osana kasvavia kaupunkiseutuja?. Etelä-Uusimaa, 18.2 2021, p. 8.

Hanell, T. (2021). Koetaanko Uudellamaalla hyvää elämää?. In R. Tuomi & J. Jokelin (Eds). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050, 45-51. Uudenmaan liitto: Helsinki.

Bäcklund, P. (2021). Osallisena Uudellamaalla – eli siis missä ja miten?. In R. Tuomi & J. Jokelin (Eds). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050, 274-277. Uudenmaan liitto: Helsinki.

Moisio, S. (2021). Uudenmaan aluekehitys keskipitkällä aikajänteellä: yhtenäinen vai pitkälle eriytynyt maakunta?. In R. Tuomi & J. Jokelin (Eds). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050, 208-212. Uudenmaan liitto: Helsinki.

2020

Scientific

Soininvaara, I. (2020). An analysis of ‘global closures’ and ‘national openings’ in the politics of urbanization. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, DOI: 10.1080/04353684.2020.1827279.

Sirviö, H. (2020). Impivaara vapauden ja vastarinnan kuvitteellisena tilana. In Ulla Piela & Petja Kauppi (eds.) Kalevalaseuran vuosikirja 99. Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista maailmoista, 167-183. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Moisio, S. & Rossi, U. (2020). The start-up state: Governing urbanised capitalism. Environment and Planning A: Economy and Space 52(3), 532–552.

Moisio, S., Koch, N., Jonas, A.E.G., Lizotte, C. and Luukkonen, J. (2020). Handbook on the changing geographies of the state: New spaces of geopolitics. 512 pages. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Moisio, S., A.E.G. Jonas, N. Koch, N., Lizotte, C. and J. Luukkonen (2020). Changing geographies of the state: themes, challenges and futures. In S. Moisio, N. Koch, A.E.G. Jonas, C. Lizotte and J. Luukkonen (eds.) Handbook on the changing geographies of the state: New spaces of geopolitics, 1–28. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Moisio, S. (2020). Conceptual points of departure. In S. Moisio, N. Koch, A.E.G. Jonas, C. Lizotte and J. Luukkonen (eds.) Handbook on the changing geographies of the state: New spaces of geopolitics, 30–32. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Moisio, S. (2020). Geographical political economies of the state. In S. Moisio, N. Koch, A.E.G. Jonas, C. Lizotte and J. Luukkonen (eds.) Handbook on the changing geographies of the state: New spaces of geopolitics, 158–160. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Moisio, S. and Jonas, A.E.G. (2020, in press). Economizing imaginaries of city-regionalism as politics of city-regionalization. In Loughlin, J. and Callanan, M. (eds.). A Research Agenda for Regional and Local Government. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Weckroth, M. & Moisio, S. (2020, in press). Territorial cohesion of what and why? EU’s territorial cohesion policy and the challenge of spatial justice. Social Inclusion. DOI: 10.17645/si.v8i4.3241

Lizotte, C. (2020). The mainstreaming of “vulgar territory” and popular visions of hyper‐bordered and feminized territory. Geography Compass (advance online publication). doi.org/10.1111/gec3.12503.

Moisio, S. (2020). State power and the COVID-19 pandemic: the case of Finland. Eurasian Geography and Economics (advance online publication). doi.org/10.1080/15387216.2020.1782241.

Jokela, S., & Minoia, P. (2020). Nordic home-sharing utopia: a critical analysis of Airbnb in Helsinki. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (advance online publication), doi: 10.1080/15022250.2020.1774412.

Sellar, C., Jones, M., Wang, J., Gaffney, C., Kuus, M., Painter, J. Adams, P.C., Moisio, S. (2020). Reading Sami Moisio’s Geopolitics of the Knowledge-Based Economy. Political Geography (advance online publication).

Lizotte, C. & Nguyen, N. (2020). Schooling from the classroom to the state: Understanding schools as geopolitical sites. Environment and Planning C: Politics and Space (advance online publication).

Lizotte, C. (2020). Laïcité as assimilation, laïcité as negotiation: Political geographies of secularism in the French public school. Political Geography, 77 (advance online publication).

Pyyry, N. & Aiava, R. (2020). Enchantment as fundamental encounter: wonder and the radical re-ordering of subject/world. Cultural Geographies. OnlineFirst.

Bachmann, V. and Moisio, S. (2020). Towards a constructive critical geopolitics: Inspirations from the Frankfurt School of critical theory. Environment and Planning C: Politics and Space 38(2), 251–268.

Pyyry, N. (2020). Akateeminen hengailu: lumoutumisen tiloja ja radikaalin ajattelun mahdollisuuksia. (Academic hanging out: spaces of enchantment and openings for radical thinking.) Terra, 131(4), 223–233.

Sirviö, H. & Luukkonen, J. (2020). Metropolitanizing a Nordic State? City-Regionalist Imaginary and the Restructuring of the State as a Territorial Political Community in Finland. In Simonetta Armondi & Sonia De Gregorio Hurtado (eds.) Foregrounding Urban Agendas: The New Urban Issue in European Experiences of Policy-Making. The Urban Book Series. Cham: Springer Nature, pp. 211–227.

Professional & Popular

Pyyry, N. (2020). Muotoileva kaupunki – koululaiset kaupunkitutkijoina. Natura, 4, 30–32.

Hanell, T. (2020). Flytta ut till stugan för gott?. Hufvudstadsbladet, I Dag -kolumnen, 21.9 2020, p. 10.

Moisio, S. (2020). Alueiden väliset erot syvenevät Suomessa. Helsingin Sanomat 15.6. (Vieraskynä)

Moisio, S. (2020). Muuttuuko kaupungistumisen suunta? Kaleva 20.5. (Yläkerta)

Hanell, T. (2020). Landsbygdens renässans eller revansch?. Hufvudstadsbladet, I Dag -kolumnen, 4.5.2020, p. 12.

2019

Scientific

Lizotte, C. (2019). Where are the people? Refocusing political geography on populism. Political Geography, 71, 139-141.

Pyyry, N. (2019). Enchantment and academia. In Riding, J. et al. (2019). Collective editorial on publishing and the neoliberal academy. Fennia 197(2), 171–182.

Tuomisaari, J. (2019). Epävarmuuden edessä: Kuntien strateginen kaavoitus joustavana käytäntönä. Tampereen yliopiston väitöskirjat 150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1296-1

Hanell, T. (2019). Hyvästä rengistä huonoksi isännäksi: kvantifikaatioimperatiivi yhdyskuntasuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu-Lehti, 57(3), 9-23. https://doi.org/10.33357/ys.86009

Komppa, J., Jokela, S., Salomaa, A. & Muurihen, H. (2019, forthcoming). Ohjaaja ja emotionaalinen tuki. Yliopistopedagogiikka 3.

Moisio, S. (2019). Re-thinking geoeconomics: Towards a political geography of economic geographies. Geography Compass. DOI:10.1111/gec3.12466

Pyyry, N. (2019). From psychogeography to hanging-out-knowing: Situationist dérive in nonrepresentational urban research. Area, 51(2), 315–323. https://doi.org/10.1111/area.12466

Jokela, S. (2019). Transformative city branding and the evolution of the entrepreneurial city: The case of “Brand New Helsinki". Urban Studies.

Mäntysalo, R., Tuomisaari, J., Granqvist, K. & Kanninen, V. (2019) The Strategic Incrementalism of Lahti Master Planning: Three Lessons. Planning Theory & Practice. DOI: 10.1080/14649357.2019.1652336

Pyyry, N. & Tani, S. (2019). More-than-human playful politics in young people’s practices of dwelling with the city. Social & Cultural Geography, 20(9), 1218–1232. https://doi.org/10.1080/14649365.2017.1358823

Luukkonen, J. & Sirviö, H. (2019). The politics of depoliticization and the constitution of city-regionalism as adominant spatial-political imaginary in Finland. Political Geography 73: 17–27.

Bäcklund, P. (2019). Governing a just future: what and how to govern? – commentary to Jones. Fennia 197: 1, 137–140.

Luukkonen, J. (2019). Future as an object of governance – commentary to Jones. Fennia 197: 1, 141–144.

Moisio, S. (2019). Governing political spaces through “future work” – commentary to Jones. Fennia 197: 1, 132–136.

Cebotari, S., Hanell, T., & Lang, T. (2019). Translating Scientific Results: Encouraging Reflective Policies as a Chance for Change. In Lang, T., & Görmar, F. (Eds.). Regional and Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policies in Europe (pp. 369-382). Palgrave Macmillan, Singapore

Jones, R., Moisio, S., Weckroth, M., Luukkonen, J., Woods, M., Mayer, F. & Miggelbrink, J. (2019). Re-conceptualising territorial cohesion through the prism of spatial justice: Critical perspectives on academic and policy discourses. In Lang, T. & Görmar, F. (eds.): Regional and local development in times of polarisation. Re-thinking spatial policies in Europe, 97–120. Palgrave Macmillan, Singapore.

Lizotte, C. (2019). Where are the people? Refocusing political geography on populism. Political Geography.

Lizotte, C. (submitted to a journal). Political geographies of laïcité: Security, secularism, and national education.

Bäcklund, P. (2019,). Asukkaat kaupunkisuunnittelun toimijoina - millaisiin tarpeisiin osallistamispolitiikalla vastataan? In Meriluoto T. & Litmanen T. (eds.): Osallistakaamme" – Onko osallistamispolitiikka vastaus demokratian kriisiin? Vastapaino, Tampere.

Professional & Popular

Pyyry, N. (2019). Kaupungin ääni- tai tuoksumaiseman valokuvaaminen. Natura 56(4), 10.

Hanell, T. (2019). Missnöjets geografiska koordinater. Hufvudstadsbladet, I Dag -kolumnen, 16.12.2019, p. 14.

Moisio, S. (2019). Tarvitaan alueellisten kilpailuetujen tasausta. Kaleva 9.2. (Yläkerta), K2, 35.

Moisio, S. & Hanell, T. (2019). Kaupungistuminen ei ratkaise väestökysymystä. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 24.10.2019.

Hanell, T. (2019). Finlands mäktigaste beslutsfattare. Hufvudstadsbladet, I Dag -kolumnen, 7.10.2019, p. 14.

Kanninen, V. & Bäcklund, P. (2019). Kaupunkiseutu hallintatapana. In Mäntysalo, R., Kanninen, V., Purkarthover, E. & Koste, O.-V. (eds.): Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä - BEMINE-hankkeen loppuraportti. Aalto University Publications CROSSOVER, 3/2019.

Häkli, J., Kallio, K. P., Ruokolainen, O. & Bäcklund, P. (2019). Tieto, toimijat ja demokratia MAL-toiminnassa. In Mäntysalo, R., Kanninen, V., Purkarthover, E. & Koste, O.-V. (eds.): Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä - BEMINE-hankkeen loppuraportti. Aalto University Publications CROSSOVER, 3/2019.

Häkli, J., Kallio, K. P., Ruokolainen, O. & Bäcklund, P. (2019). Kaupunkiseututasoinen suunnittelu ja kadonnut kansalainen: Suunnittelun demokratiaulottuvuus. In Mäntysalo, R., Kanninen, V., Purkarthover, E. & Koste, O.-V. (eds.): Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä - BEMINE-hankkeen loppuraportti. Aalto University Publications CROSSOVER, 3/2019.

Häkli, J., Kallio, K. P., Ruokolainen, O. & Bäcklund, P. (2019). Asiaperustainen kansalaisosallistuminen ja kaupunkiseutusuunnittelu. In Mäntysalo, R., Kanninen, V., Purkarthover, E. & Koste, O.-V. (eds.): Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä - BEMINE-hankkeen loppuraportti. Aalto University Publications CROSSOVER, 3/2019.

Häsä, J., Jokela, S., Kurten, T. & Ruuskanen, T. (2019). Teaching and studying in a multilingual environment: Case of the new bachelors programme in the faculty of science. Development of teaching in the Faculty of Science (blog of the Faculty of Science, University of Helsinki), published on March 28, 2019.

Moisio, S. (2019). Alueiden kostosta kasvoi vaali-ilmiö. Maaseudun Tulevaisuus, published on May 27, 2019 (tutkimusmatkalla-palsta).

Moisio, S. (2019). Alueiden kosto näkyy jo Suomenkin politiikassa. Vieraskynä, A5. Helsingin Sanomat, published on April 27, 2019.

Moisio, S. (2019). Valtio valitsi voittajat. Maaseudun Tulevaisuus, published on February 4, 2019 (tutkimusmatkalla-palsta).

2018

Scientific

Jokinen, A., Leino, H., Bäcklund, P. & Laine, M. (2018). Strategic planning harnessing urban policy mobilities: The gradual development of local sustainability fix. Journal of Environmental Policy & Planning 20: 5, 551-563.

Wallin, A., Leino, H., Laine, M., Jokinen, A., Tuomisaari, J. & Bäcklund, P. (2018). A polyphonic story of urban densification. Urban Planning 3: 3, 40-51.

Ruokolainen, O., Häkli, J., Kallio KP., & Bäcklund, P. (2018). Seudullista kansalaisosallistumista jäljittämässä tiedon yhteistuottamisen keinoin. Yhdyskuntasuunnittelu 56: 3.

Jokela, S., Karvinen, M., Pulkkinen, K.-L., Similä, J. & Wikström, J. (2018). Nordic City Challenge – Kohti kestävää kaupunkikehitystä ongelmalähtöisen oppimisen keinoin. Terra 130: 3, 135-144.

Jokela, S. (2018). Käytännönläheisesti kulttuurisuunnittelusta (A practical take on cultural planning). [Book review: Häyrynen, M. & Wallin, A. (eds.): Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. / Cultural planning: A new perspective on urban development. SKS, Helsinki]. Terra 130: 3, 155-157.

Jokela, S. (2018). The development of Helsinki's city brand. Helsinki Quarterly 2/2018.

Moisio, S. (2018). Geopolitics of the knowledge-based economy. Routledge, London & New York.

Mäntysalo, R. & Bäcklund, P. (2018). Flexibly networked, yet institutionally grounded: The governance of planning. In Gunder, M. & Manadipour, A. & Watson, V. (eds.): The Routledge handbook of planning theory, 237-249. Routledge, New York & Abingdon.

Jokela, S. & Lilius, J. (2018). Developing suburban shopping centers in tune with local needs and city branding efforts. In Joutsiniemi, A., Linkola, H., Puttonen, M., Swan, K. & Vaattovaara, M. (eds.): Confused suburban identities: A case study of Helsinki Region. Studio publication 1, Urban Studies and Planning / Master's Programme of Urban Academy in Helsinki.

Moisio, S. (2018). Urbanizing the nation-state: Notes on the geopolitical growth of cities and city-regions. Urban Geography. doi.org/10.1080/02723638.2018.1454685

Jonas, A. E. G. & Moisio, S. (2018). City regionalism as geopolitical processes: a new framework for analysis. Progress in Human Geography 42: 3, 350–370.

Moisio, S., Kohvakka, M. & Norola, M. (2018). Examining the interaction of city and university in Finland. Hallinnon Tutkimus (Finnish Administrative Studies) 37: 1, 22–36.

Moisio, S. (2018). Towards geopolitical analysis of geoeconomic processes. Geopolitics 23: 1, 22–29.

Moisio, S., Luukkonen, J. & Jonas, A. E.G. (2018). Political geographies of globalization. In Kloosterman, R. C., Mamadouh, V. Terhorst, P. (eds.): Handbook on the Geographies of Globalisation. Edward Elgar Publishing, London.

Moisio, S. & Jonas, A. E. G. (2018). City-regions and city-regionalism. In Paasi, A. Harrison, J. & Jones, M. (eds.): Handbook on the Geographies of Regions and Territories, 285–297. Edward Elgar Publishing, London.

Jokela, S. (2018). Painavaa asiaa tiedejulkaisemisesta kepeällä otteella (Light touch on weighty issues on scholarly publishing) [Book review: Hjelm, T. (2016): Globaalisti akateeminen: opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen. / Globally academic: a guide to international scholarly publishing. Vastapaino, Tampere]. Yhteiskuntapolitiikka 83: 1, 105-106.

Professional & Popular

Moisio, S. (2019). From knowledge-based economy to knowledge-based economization: A geopolitical perspective. The RSA blog by the Regional Studies Association, published on December 5, 2018.

Moisio, S. (2018). Kaupungit eivät ole saaneet poliittista valtaa. Vieraskynä. Helsingin Sanomat, published on September 12, 2018.

Luukkonen, J. (2018). Asiantuntijat kaupunkipolitiikan portinvartijoina (Experts as gatekeepers of urban policy). Politiikasta.fi, published on March 5, 2018.

2017

Scientific

Bäcklund, P., Häikiö, L., Leino, H. & Kanninen, V. (2017). Bypassing publicity and transparency for getting things done: between informal and formal planning practices in Finland. Planning Practice & Research.

Luukkonen, J. (2017). A practice theoretical perspective on the Europeanization of spatial planning. European Planning Studies 25: 2, 259–277.

Kivelä, S. & Moisio, S. (2017). The state as a space of health: On the geopolitics and biogeopolitics of systems of health care. Territory, Politics, Governance 5: 1, 28–46.

Linkola, H. & Jokela, S. (2017). Monumentteja, lähiöitä ja liikennettä: Helsinki hyvinvointiyhteiskunnan kuvastossa 1950-1979 (Monuments, suburbs, and traffic: Helsinki in the imagery of the welfare state 1950-1979). In Aalto, S., Nyström, S., Peake, R.-M. (eds.): Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita: kävelyretkiä Euroopan historiaan. Kirjapaja, Helsinki.

Luukkonen, J. M. & Sirviö, H. (2017). Kaupunkiregionalismi ja epäpolitisoinnin politiikka: talousmaantieteellinen imaginaari aluepoliittisten käytäntöjen vastaansanomattomana viitekohteena (City-regionalism and the politics of depoliticisation: economic geographical imaginary as incontestable framework for regional political practices). Politiikka 59: 2: 114–132.

Bäcklund, P., Ruokolainen, O., Kallio, KP. & Häkli, J. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa (The positioning of citizen participation in city-regional spatial planning). Suomen Maantieteellinen Aikakauskirja Terra (Geographical Journal Terra) 129: 3, 159–169.

Bäcklund, P., Kuusisto-Arponen, A-K. & Luukkonen, J. (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinon toiminnan tutkimiseen (Public Administration as an entanglement of social practices: theoretical-methodological viewpoints to studying the public administration activity). Hallinnon Tutkimus (Finnish Administrative Studies) 2/2017: 81-91.

Koski, L. & Bäcklund, P. (2017). Whose agency: Humans training dogs - dogs training humans? In Syrjämaa, T (ed.): Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North, 11-23. Human-Animal Studies Series, Routledge, London & New York.

Moisio, S. & Luukkonen, J. (2017). Notes on spatial transformation in post-Cold War Europe and the territory work of the European Union. In Vihalemm, P, Masso, A & S Operman (eds.): The Routledge International Handbook of European Social Transformations, 224–238. Routledge, Abingdon & New York.

Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (2017). Osallisuutta jäljittämässä (Tracking citizens’ participation). In Bäcklund, P, Häkli, J. & Schulman, H. (eds.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä (Citizens in urban development). Tampere University Press.

Jokela, S. (2017). Monikulttuurisista valtioista segregoituviin kaupunginosiin: David H. Kaplan tilallisuudesta ja paikallisuudesta (From multicultural states to segregating neighborhoods: David. H. Kaplan on spatiality and locality). Niin & näin: Filosofinen aikakauslehti 4/2017, 6-12.

Kanninen, V. & Bäcklund, P. (2017). Institutionaalisen osallistumisen rajat (Limits to institutional participation). In Bäcklund, P, Häkli, J. & Schulman, H. (eds.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä (Citizens in urban development). Tampere University Press, Tampere.

Bäcklund P, Häkli J & Schulman, H. (2017; eds.). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä (Citizens in urban development). Tampere University Press, Tampere.

Moisio, S. & Belina, B. (2017). State (the). In Richardson, D., Castree, N., Goodchild, M.F., Kobayashi, A., Liu, W., Marston, R.A. (eds.): The Wiley-AAG International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology. Vol. XIII, 6798–6808. Wiley-Blackwell, Oxford.

Moisio, S. (2017) Maantiede "valtion tieteenä" : pikapiirtoja historiasta ja nykypäivästä. Geography as a "science of the state": Notes on the history and future of Finnish academic geography. Suomen Maantieteellinen Aikakauskirja Terra (Geographical Journal Terra) 129: 4, 239–245.

Professional & Popular

Moisio, S. (2017). Maakuntien itsehallinto näyttää jäävän ohueksi. Vieraskynä. Helsingin Sanomat, published on May 22, 2017.

Moisio, S. & Soininvaara, I. (2017). Kunta, maakunnallinen itsehallinto ja Suomen aluekehittämisjärjestelmä. In Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (eds.): Tulevaisuuden kunta, Acta nro 264, 312–324. Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto ja Valtiovarainministeriö, Helsinki.

Jokela, S. (2017). Kuka määrää kaupungin identiteetin? (Who determines the identity of the city?). Helsingin yliopisto, published on January 19, 2017.

Jokela, S. (2017). Nestemäisen kaupungin olemus on liukuva (The essense of a fluid city is fluctuating). Uutistamo, published on January 19, 2017.

More