Suomen luonnon seuranta 18.-19.11.2021

helsinki.fi/en/researchgroups/research-centre-for-ecological-change">Research Centre for Ecological Change (REC) järjesti yhteistyössä Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) kanssa kaksipäiväisen tapahtuman 18.-19.11.2021.

Perjantain Tiedekulma-tapahtuman tallenne on katsottavissa täältä.

Ohjelma

TORSTAI 18.11.

Suomen luonnon pitkäaikaismuutokset – mikä on seurannoista saatava kokonaiskuva?

Aika ja paikka: Torstai 18.11.2021 klo 10:00-12:00, Biokeskus 2 (Viikinkaari 5), sali 2041. Aloitamme aamun aamukahvilla klo 9.30!

Seminaarissa REC-tutkimusryhmän tutkijat kertoivat siitä, mikä on eri lajiryhmien seurannoista syntynyt laajempi perspektiivi. Mitä voimme oppia eri seurantoja yhdistämällä – mitä huomaamme, kun havainnot yli 1500 lajista yli neljältä vuosikymmeneltä tuodaan ensimmäistä kertaa yhteen?

10:00-10:10 Professori Anna-Liisa Laine: Tilaisuuden avaus ja REC pähkinänkuoressa

10:10-10:30 Apulaisprofessori Marjo Saastamoinen: Suomen luonnon seuranta: mitä seurantoja REC on koonnut yhteen?

10:30-10:50 Yli-intendentti Aleksi Lehikoinen: Linnut tarjoavat ikkunan Suomen luonnon muutoksiin – lintulöydösten synteesi

10:50-11:10 Tutkijatohtori Maria Hällfors: Suomen luonnon ajoitus muuttuu – synteesi fenologian muutoksista

11:10-11:30 Professori Tomas Roslin: 40 vuotta ja 1500 lajia - mikä on eri lajiryhmien levinneisyydestä syntynyt laajempi perspektiivi?

11:30-11:50 Apulaisprofessori Jarno Vanhatalo: Katse eteenpäin - miten seurannat ovat aikojen saatossa kehittyneet, mikä on nykytilanne ja miten voisimme niitä parantaa?

11:50-12:00 Professori Anna-Liisa Laine: Mikä on seurantojen tulevaisuus? Kohti iltapäivää

Systemaattisten lajistoseurantojen työpaja

Aika ja paikka: Torstai 18.11.2021 klo 13:15-15:40, Biokeskus 2 (Viikinkaari 5), sali 2041.

Työpajan puheenjohtajana toimii professori Tomas Roslin (Helsingin yliopisto ja Ruotsin maatalousyliopisto).

13:15-13:20 Alkusanat. Erikoissuunnittelija Päivi Sirkiä (SYKE)

13:20-13:25 Ympäristöministeriön tervehdys. Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen (YM)

13:25- 13:45 Systemaattiset lajistoseurannat: selvityksen alustavia tuloksia. Tutkija Ari-Pekka Auvinen ja erikoissuunnittelija Päivi Sirkiä (SYKE)

13:45-14:05 Seurantojen sopeutuminen muuttuvaan maailmaan. Alustajana yli-intendentti Aleksi Lehikoinen (Luomus)

14:05-14:25 Miten voimme kerätä harrastaja- ja asiantuntijahavaintoja, joista on mahdollisimman paljon iloa lajiston pitkäaikaismuutosten päättelyyn? Alustajana apulaisprofessori Jarno Vanhatalo (Helsingin yliopisto)

14:25-14:45 Aineistonhallinnan kulmakivet: maastomuistiinpanoista raportointiin ja aineiston jakamiseen. Alustajina tietotekniikka-asiantuntija Mikko Heikkinen (Lajitietokeskus), erikoissuunnittelija Kaisa Junninen (Metsähallitus Luontopalvelut)

14:45-15:00 Tauko

15:00-15:20 Puuteanalyysi: mitä biodiversiteetin seurantoja meiltä puuttuu, mitä tarvitaan lisää ja miksi? Alustajana johtaja Aino Juslen (Luomus)

15:20-15:40 Eri seuranta-aineistojen ja ympäristötietojen tiiviimpi yhteiskäyttö. Alustajana tutkija Sanna Huttunen (Turun yliopisto)

15:40-15:45 Päätössanat.

15:45- Tilaisuuden lopuksi aulatiloissa tarjolla lasilliset ja vapaata keskustelua!

PERJANTAI 19.11.

FEO:n 1-vuotisseminaari

Aika ja paikka: Perjantai 19.11.2021 klo 9:00-13:00, virtuaalitilaisuus

Suomen luonnon seuranta – miten seurata, tilastoida ja huomioida elävää pääomaa?

Aika ja paikka: Perjantai 19.11.2021 klo 13:00-15:00, Tiedekulma (Stage)

13:00-13:15 Suomen luonnon tila - miten seurata elävää ympäristöämme?

  • Professori Tomas Roslin, Helsingin yliopisto ja Ruotsin maatalousyliopisto

13:15-13:25 Accounting for our natural capital

  • Videoterveiset professorilta Gretchen Daily, Stanfordin yliopisto

13:25-14:50 Paneelikeskustelu: Ekosysteemien tilinpito - miten tuoda elävän luonnon tila osaksi kansakunnan tilinpitoa?

  • Paneeliin osallistuvat maamme johtavia tutkijoita, päättäjiä ja talouselämän edustajia. Keskustelijoiksi ovat lupautuneet tutkija Ari-Pekka Auvinen SYKEstä, hallituksen puheenjohtaja, tohtori Ilkka Herlin Cargotec / Baltic Sea Action Group, johtaja Aino Juslén Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomus, toimittaja Piia Elonen Helsingin sanomasta, professori Anna-Liisa Laine REC-keskuksesta sekä johtava asiantuntija Lasse Miettinen SITRAsta. Tilaisuudessa pääsemme kuulemaan myös aivan tuoreen uusi ilmasto- ja ympäristöministeri Emma Karin näkemyksiä aiheesta!
  • Dasguptan raportin valossa ihmisen ja luonnon taloutta ei voi erottaa toisistaan. REC-keskuksen tulokset osoittavat suuria muutoksia Suomen luonnon tilassa. Mitä se tarkoittaa jos luonnon ja talouden pääomat tuodaan osaksi samaa tilinpitoa? Miten varmistetaan ajankohtaisten tilastojen keruu elävästä luonnosta, ja miten ne asetetaan kaikkien saataville? Millä varmistamme, että niitä arvotetaan ja arvostetaan keskeisissä päätöksissä? Tavoitteenamme on avoin keskustelu ja tulevaisuuden rohkea tutkailu.

14:50-15:00 Tilaisuuden päättäminen

  • Professori Tomas Roslin, Helsingin yliopisto ja Ruotsin maatalousyliopisto