Functional Precision Medicine For Pediatric Solid Tumors

Olemme mukana kahdessa lasten kiinteitä kasvaimia tutkivassa lääkeaineprojektissa.
PREPAIR

Yksilöllistetty lasten kasvainten lääkeherkkyystutkimus (PREPAIR)

Tutkimuksessa selvitetään sekä terveiden solujen että kasvaimen perimäaineksen virheitä ja kasvaimen lääkeherkkyyttä.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erityisesti sellaisia poikkeavuuksia, joita voitaisiin hyödyntää uusia hoitoja kehitettäessä. Lisäksi tutkimuksessa luodaan eri kasvainten mallinnoksia, testataan kasvainkudoksen herkkyyttä eri lääkeaineille, etsitään kasvaimen tunnistamiseen ja seurantaan soveltuvia merkkiaineita ja tutkitaan kasvaimessa ilmeneviä proteiineja.

Tutkimuksen toteuttumisesta vastaavat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin yliopisto (Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM) yhdessä.

Saat tarkemmin tietoa tutkimukseen kerättävistä rekisteritiedoista ja niiden käsittelystä tutkimuksen rekisteriselosteesta  ja tietosuojailmoituksesta .

iCAN-PEDI

Syöpäkasvaimen profilointitietoa ja muuta terveystietoja laaja-alaisesti yhdistävä tutkimus uusien täsmälääketieteen ratkaisujen tunnistamiseksi (iCAN)

Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 150 uutta lasten syöpätapausta. Vaikka nykyiset hoitomenetelmät ovat parantaneet merkittävästi lapsisyöpäpotilaiden selviytymistä, osalla potilaista ei kuitenkaan ole tarjolla riittävän tehokasta hoitoa tai he kärsivät hoidoista johtuvista pitkäaikaishaittavaikutuksista. iCAN-PEDI-projektin päämääränä on parantaa oikean hoidon valintaa tutkimalla, miten potilaan kasvainsolut reagoivat eri lääkkeisiin ja selvittämällä syövän aiheuttamat molekyylitasoiset muutokset. Tulevaisuudessa projektin tavoitteena on hyödyntää tutkimustuloksia ohjaamalla potilaat heille sopiviin kliinisiin tutkimusprojekteihin perustuen molekyyliseen ja toiminnalliseen profilointiin. Lisäksi projektin pyrkimyksenä on laajentaa tutkimusta pitkäaikaisseurantatutkimukseksi mahdollistaen potilaille terveemmän aikuisuuden.