Lukivaikeuden sukututkimus, DYSFAM

Lukivaikeuden sukututkimus, DYSFAM

Lukivaikeus on yleinen oppimisen ongelma, jota esiintyy arviolta 5-10 prosentilla suomalaisista.

Lukivaikeudet ovat vahvasti perinnöllisiä. Tämä tutkimus pyrkii lisäämään tietoa lukivaikeuden taustatekijöistä ja perinnöllisyydestä. Kutsumme tutkimukseen perheitä ja sukuja, joissa vähintään 3:lla esiintyy lukivaikeutta.

Tutkimukseen kuuluvat luku- ja kirjoitustaidon arviointi sekä veri- tai sylkinäytteenotto perinnöllisyystutkimusta varten.

OHJEET: Sylkinäytteen otto kotona

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai haluat lisätietoja tutkimuksesta, niin ota yhteyttä tutkimushoitaja Eira Leinoseen, Folkhälsanin tutkimuskeskus, p. 0503199431 tai eira.leinonen@folkhalsan.fi

Tämän tutkimuksen toteuttavat Helsingin ja Jyväskylän yliopiston tutkijat yhteistyössä. Tutkittavien haastatteluista ja lukivaikeuden testaamisesta vastaavat
prof. Heikki Lyytinen, akatemiatutkija Minna Torppa ja tutkija Kenneth Eklund Jyväskylän yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta prof. Teija Kujala ja tutkijatohtori Paula Virtala. Geeninäytteiden ottamisesta ja analysoimisesta vastaavat Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta prof. Juha Kere, HY, dosentti Elísabet Einarsdóttir ja tutkimushoitaja Eira Leinonen.