Publications and prizes

On this page is introduced the publications and prizes of Kudelma members.
PUBLICATIONS

Here is a selection of our publications. Since the popularization of comprehensive approaches is as important a goal for us as scientific research, this selection includes both scientific, professional and popular publications.

Transformer 2030 Tulevaisuuden tekijät: Kestävän tulevaisuuden edistäminen konkreettien utopioiden pedagogiikan avulla. Rajala, A., Tasajärvi, A., Holmström, A. C. & Cantell, H., Oct 2022, In: Kasvatus & Aika. 16, 3, p. 124-132

Voiko luonnosta tulla pois? Mikä on se luonto, johon olemme suhteessa? Soinnunmaa, P., Willamo, R., Helenius, L., Holmström, C., Kaikko, A. & Nuotiomäki, A., 2021. Teoksessa: Haverinen, R., Mattila, K., Neuvonen, A., Saramäki, R. ja Sillanaukee, O. (toim.). Ihminen osana elonkirjoa : Luontosuhteet, luontokäsitykset ja sivistys kestävyyskriisin aikakaudella. Sitra muistio. Ss. 65-79.Kompleksisten ympäristöongelmien ymmärtäminen vaatii kokonaisvaltaista ajattelua. Willamo, R., Helenius, L., Huotari, E. ja Salminen, P., 2020. Teoksessa Cantell, H., Aarnio-Linnanvuori, E. ja Tani, S.: Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuuden käsikirja. PS-kustannus. Jyväskylä. Ss. 254-255.Lääkäreillä on paljon annettavaa kestävyyskriisin ratkaisemiseen. Laisi, J., Willamo, R., Holmström, C. Lääkärilehti 19/2020: 1120-1121.Globaalikasvatukseen tarvitaan systeemistä ymmärrystä. Holmström, C., Helenius, L & Laininen, E. 2019. Kasvatus 5/2019: 521-525.Avointa dialogia ilmastonmuutoskeskusteluun postnormaalin tieteen avulla. Lehtiniemi, H. 2019. Ilmansuojelulehti 3/2019: 24-26. [Post normal science - a tool to create open dialogue in climate change discussion]Sanoista tekoihin - tieto ja tunteet ilmastonmuutoskeskustelussa. Versuslehden nettijulkaisu 11/2019. Lehtiniemi, H. 2019. [Sparking action - knowledge and emotions in climate change discourse]Telecouplings in a globalizing world: linking food consumption to outsourced resource use and displaced environmental impacts. Sandström, Vilma, 2018. Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae. Academic dissertation. University of Helsinki. Helsinki.Ratkaiseeko kiertotalous ympäristökriisin? Willamo, R., 2018: Ympäristökasvatus. 2018, Teema: 43.Telecouplings in a globalizing world: linking food consumption to outsourced resource use and displaced environmental impacts. Sandström, Vilma, 2018. Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae. Academic dissertation. University of Helsinki. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4663-2

Learning how to understand complexity and deal with sustainability challenges – a framework for a comprehensive approach and its application in university education. Willamo, R., Helenius, L., Holmström, C., Haapanen, L., Sandström, V., Huotari, E., Kaarre, K., Värre, U., Nuotiomäki, A., Happonen, J. & Kolehmainen, L., 2018. Ecological modelling. 370: 1-13. (Special issue on teaching systems and modelling.)

Kuinka ymmärtää kompleksisia ilmiöitä? Generalismi, holismi ja holarkismi kokonaisvaltaisessa kestävyyskoulutuksessa. Willamo, R., Helenius, L., Holmström, C., Haapanen, L., Huotari, E. & Sandström, V., 2017.  Kasvatus 48(5): 415-428. [How to understand complex phenomena? Generalism, holism and holarchism in comprehensive sustainability education.]

Kokonaisvaltaisesti suuntautunut opiskelija ja hänen opinnäytetyöprosessinsa. Generalismi, holismi ja holarkismi kestävyyskoulutuksen käytännöissä. Willamo, R., Nuotiomäki, A., Kaarre, K., Holmström, C., Kolehmainen, L. & Helenius, L., 2017. Kasvatus 48(5): 475–482. [Comprehensively oriented student and her thesis. Generalism, holism and holarchism in the practice of sustainability education.]

The role of food trade in the carbon footprint accounting of the EU diets. Sandström, V., Valin, H., Krisztin, T., Havlik, P., Herrero, M., Kastner, T. Global Food Security. (In press.)

Linking country level food supply to global land and water use and biodiversity impacts: The case of Finland. Sandström, V., Kauppi, P. E., Scherer, L., & Kastner, T. 2017. Science of the Total Environment, 575, 33-40.

Economic growth as phenomenon, institution and ideology: A qualitative content analysis of 21st century growth critique. Haapanen, L. ja Tapio, P. 2016. Journal of Cleaner Production, 112 Part 4, 3492–3503.

Agenda 2030 ja asioiden välinen vuorovaikutus. Willamo, R., 2016. Ympäristökasvatus. 2016(2): 27. [Agenda 2030 and interaction between things.]

Globaaleja vai universaaleja ympäristöongelmia: Mitä "globaalisuus" oikein tarkoittaa? Willamo, R., 2016. Ympäristökasvatus. 2016(1): 27. [Global or universal environmental problems: what does ”globality” actually mean?]

Lähi- vai kaukoruokaa? – Suomen maankäyttö kansainvälisessä kaupassa. Sandström, V. 2015. Vesitalous 5/2015. [Local or global food? – Finnish land use in international trade.]

Thinking outward: Heuristics for systemic understanding of environmental problems. Huutoniemi, K. I. & Willamo, R., 2014. In: Huutoniemi, K. & Tapio, P. (ed.): Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach. London: Routledge. S. 23-49.

Changing impact of import and export on agricultural land use: the case of Finland 1961–2007. Sandström, V., Saikku, L., Antikainen, R., Sokka, L., & Kauppi, P. 2014. Agriculture, Ecosystems & Environment, 188, 163-168.

Evaluating effectiveness of open assessments on alternative biofuel sources. Sandström, V., Tuomisto, J. T., Majaniemi, S., Rintala, T., & Pohjola, M. V. 2014. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 10(2), 1207-032.

Criticism of economic growth as phenomenon, structure and ideology: A comparative analysis of contemporary degrowth classics. Haapanen, L. and Tapio, P. 2013. 10th biennial conference of the European Society for Ecological Economics, 18–21 kesäkuuta, 2013, Lille, Ranska. Abstrakti available in p. 213-215: ESEE 2013 Book of Abstracts

Paradigman muutos kestävän elämäntavan ja kulttuurin pohjana. Helenius, L. 2012. Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kela. Juvenes print Tampere. 297 s. [Paradigm change as a  starting point for sustainable life style and culture.]

Kulutuskriittinen kohtuullisuus tarveteorioiden valossa. Schultz, L. and Tapio, P. 2011. Alue ja ympäristö, 40 (1), 3–16. [The sufficiency strategy of consumption in the light of need theories.]

An inter- and transdisciplinary analysis of the climate discussion of transport. Tapio, P., Huutoniemi, K., Lyytimäki, J., Varho, V., Vehmas, J. & Willamo, R., 2009. Paper presented at the conference Towards knowledge democracy. University of Leiden, the Netherlands, August 26, 2009.

Tieteiden integraatio yliopisto-opetuksessa: esimerkkinä ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus. Cantell, H., Pietikäinen, J., Willamo, R., Laakso, M., Nurmi, S. & Sjöberg-Tuominen, L. 2009. Peda-Forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu 16(1): 6-19. [Integrating sciences in university education: Multidisciplinary environmental minor as an example.]

Une approche par problèmes pour les sciences de l'environnement. Berninger, K., Tapio, P., Lehtonen, M. & Willamo, R., 2009. Environments 36(2): 1-18

Developing interdisciplinary environmental frameworks. Tapio, P. & Willamo, R., 2008. Ambio 37(2): 125-133.

Onko teknologia hyvä vai paha? Willamo, R., 2008. Ympäristökasvatus, 2008(3), 30-31. [Is technology good or bad?]

Älä luovuta – käytä luovuutta. Willamo, R., 2008. Ympäristökasvatus, 2008(2), 30-31. [Don’t give up – use your creativity.]

Energy and transport in comparison: immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and 2000. Tapio, P., Banister, D., Luukkanen, J., Vehmas, J. & Willamo, R., 2007. Energy Policy 35(1): 433-451.

Interdisciplinary environmental frameworks as educational tools for sustainability. Tapio, P. & Willamo, R. 2006. In: Sirpa Tani (ed.): Sustainable development through education: proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June 2005. Department of Applied Sciences of Education. Research report 268: 49-75.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Willamo, R., 2005. Environmentalica Fennica 23 University of Helsinki. Department of biological and environmental sciences. 374 pp. [Comprehensive Approach in Environmental Science and Policy: the Multidimensionality of the Contents as a Challenge in Environmental Protection. Academic Dissertation at the University of Helsinki.]

Kokonaisvaltaisuus hakusessa. Willamo, R., 2005. Ympäristö 19(7): 36. [We are missing comprehensiveness.]

Kokonaisvaltainen ajattelu ja yksittäisten ihmisten teot. Willamo, R., 2005. Nuorten Luonto 62(5): 16. [Comprehensive thinking and the actions of single persons.]

Kaaoksen reunalla. Willamo, R., 2005. Ympäristökasvatus 4(2): 30-31. [On the edge of chaos.]

PRIZES AND AWARDS

Here are examples of prizes awarded to Kudelma members in connection with studying, teaching or researching sustainability science.

The prize for the best Bachelor’s Thesis of the year 2018 awarded by The Finnish Air Pollution Prevention Society: Heidi Lehtiniemi: Maailman muuttaminen postnormaalin tieteen avulla. Tapausesimerkkinä ilmastonmuutos. (Changing the World with Post-normal Science. Climate Change as a Case Example.)

The Yrjö Haila -prize for the best Master’s Thesis of the year 2013 awarded by The Finnish Society for Environmental Social Science: Liisa Haapanen: Ilmiö, instituutio ja ideologia – 2000-luvun talouskasvukritiikin teemat. (Phenomenon, Institution and Ideology – Themes of 21st Century Economic Growth Critique.)