Osallistu lapsen kanssa hauskaan tutkimukseen - palkkiona elokuvalippuja!

Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä on meneillään projekti, jossa selvitetään lukutaidon vaikutusta vieraan kielen (englannin) oppimiseen.

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa vieraan kielen oppimisesta ja sen aivoperustasta erityisesti sellaisilla lapsilla, joilla on lukemisen vaikeuksia. Tavoitteena on jatkossa hyödyntää tuloksia parempien kielenopetusmenetelmien kehittämisessä ja lukivaikeuden omaavien lasten kuntoutuksessa.

Tutkimuksessa mitataan EEG-menetelmällä (elektroenkefalografia, aivojen sähköisen toiminnan mittaus) suomen- ja englanninkielisen kuulotiedon käsittelyä aivoissa sujuvasti lukevilla ja lapsilla, joilla on lukemisen vaikeuksia. EEG-mittaus on koehenkilölle täysin turvallinen, pitkään eri puolilla maailmaa käytössä ollut menetelmä. Sen aikana lapsi voi katsella vapaavalintaista lasten videota ilman ääntä ja samanaikaisesti kaiuttimista esitetään tutkimukseen liittyviä ääniä; tehtävä on siis hyvin helppo! EEG-mittaus kestää valmisteluineen ja taukoineen alle 2 tuntia, ja se toteutetaan Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella (Siltavuorenpenger 1B). EEG-mittauksen lisäksi arvioidaan lukemista ja päättelyä kynä-paperitehtävin. Tehtäväosioon kuluu noin 1 tunti ja se voidaan tehdä joko eri käyntikerralla tai jaksamisen mukaan samalla käyntikerralla EEG-mittauksen kanssa.

Tutkimukseen etsitään nyt osallistujiksi 9-11-vuotiaita lapsia, joilla on todettu lukivaikeus (dysleksia) tai epäilty lukivaikeutta ja jotka käyvät 4. luokkaa

Tutkimukseen osallistuvien tulisi olla yksikielisiä, äidinkieleltään suomenkielisiä lapsia, jotka käyvät suomenkielisessä peruskoulussa ja jotka ovat aloittaneet englannin opiskelun 3. luokalla.

Tutkimukseen osallistuvilla ei tulisi olla mahdollisen lukivaikeuden lisäksi muita kielen, oppimisen tai kehityksen häiriöitä tai niiden epäilyjä, muita neurologisia diagnooseja, pään vammoja tai kuulon alenemaa.

Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja koehenkilö voi milloin tahansa keskeyttää tutkimuksen. Tutkimuksiin käytetystä ajasta saa kiitokseksi elokuvalippuja (1 lippu/tunti). Koehenkilön henkilöllisyys ja häntä koskevat tiedot, samoin kuin mittauksista saatavat tulokset, ovat luottamuksellisia. Niitä käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmässä työskentelevät tutkijat.

Osallistumisesta kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä Katja Junttilaan (katja.junttila@helsinki.fi tai 050-44 88 711).

Helsingissä 20.4.2017

Yhteistyöterveisin,

Katja Junttila

Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö

Lääketieteellinen tiedekunta

PL 9 (Siltavuorenpenger 1B), 00014 Helsingin yliopisto

E-mail: katja.junttila@helsinki.fi

Puh: 050-44 88 711