Seminar on Nordic federal state

Invitation to seminar "En nordisk förbundsstat – Borde Norden föras närmare ett förbund?", Hanaholmen - Swedish-Finnish Cultural Centre, Espoo, Finland, 24 May 2019.

Should the Nordic countries be brought closer to a union? Would the Nordic countries be stronger together in an international context? Among other things, this is discussed in the current seminar organized by Yggdrasil, Hanaholmen, ReNEW and Pohjola-Norden in Hanasaari, Espoo, Finland on Friday 24 May 2019, at 14:00 - 16:00. 

Program

Det nordiska samarbetet och dess relevans

  • Henrik Wilén, generalsekreterare, Föreningarna Nordens Förbund

Reimagining Norden in an evolving world

  • Carl Marklund, fil. dr, projektforskare, Södertörns högskola
  • Peter Stadius, professor, Helsingfors universitet

Nordens roll i EU

  • Anna Jungner-Nordgren, SFP
  • Kimmo Sasi, Saml.
  • Mia Haglund, V

Moderator: Maria Wetterstrand

Languages: Swedish, Finnish and English.

More information, including program and registration: En nordisk förbundsstat – Borde Norden föras närmare ett förbund?.