ReNEW and nordics.info at the 2019 Göteborg Book Fair

ReNEW and nordics.info are presented at Forskartorget, the largest arena for popular science at the 2019 Göteborg Book Fair, 26-29 September.

Scandinavia's largest cultural event, The Göteborg Book Fair gathers about 90,000 teachers, librarians and book lovers to the Swedish Exhibition Centre Gothenburg for the next four days.

ReNEW and nordics.info are presented at the Forskartorget, Book Fair’s largest arena for popular science where 125 researchers, 50 exhibitors and 85 talks and debates are presented at the stage. Come and visit us at the B05:72!

On Saturday 28 September leader of ReNEW, professor Peter Stadius from the University of Helsinki and Maja Hagerman, researcher and non-fiction writer, will be on stage discussing Nordic identity building in the 20th century.

För den nordiska saken: Nordiskt identitetsbygge på 1900-talet

28 september / 2019,  15:30-15:45,  Forskartorget, B-hallen

På 1900-talet fortsatte 1800-talets skandinavism i ny tappning under benämningen nordism. Samtidigt blev det nordiska en förebild både i välfärd och bland rasforskare. Norden och det nordiska är begrepp som innehåller en mängd spänningar, vilket är synligt i vårt samhälle än i dag.