North – South / Nature – Urban

Third workshop of the NOS-HS funded workshop series Contemporary Europe Told From its Nordic and Southern
Peripheries – Witness Seminar Series (CONTEUNS) in Helsinki 2-3 February 2023.

Third workshop of the CONTEUNS project, "North – South / Nature – Urban", takes place in Helsinki 2-3 February. The workshop starts with a work meeting on Nordic nature and solitude conceptualizations with Peter Stadius, Harri Veivo, Aymeric Pantet, Jaakko Seppälä, Matti La Mela, Elena Lindholm and Ulf Peter Hallberg. The workshop ends with a public seminar (in Swedish) on 3 February 2023.

"Stad, landsbygd och natur i nordisk litteratur"

University Main Building, U3030

Program

14.00-15.15: Ulf Peter Hallberg (Berlin): STÄDERNAS SVALLBenjamin, Wijkmark, Hallberg och storstaden. Introduktion av Michel Ekman (Helsingfors)

15.30-16.30 Massimo Ciaravolo (Venedig): Modernitet som frihet, burar, utvägar - och landsbygdens perspektiv

Kommentar: Laura Kolbe (Helsingfors)

16.30-17.00: Slutdiskussion