New Swedish language study module in Nordic studies

CENS launches a Swedish-language module in Nordic studies within Candidate Programme for Cultures (KuKa).

The new Nordic module within the Candidate Programme for Cultures (KuKa) is a 15 ECTS Swedish language module open for students from all faculties.

The aim is to arrange three courses each year that address the history, societies and cultures of the Nordic region. Teaching begins in the autumn of 2021 with Johan Strang's course Nordiska aktualiteter in periods I-II, Tuesdays at 10-12.

While teaching is in Swedish, we strongly encourage students who are less than fluent to use the module as an opportunity to improve their understanding of the Scandinavian languages.

For more information visit Norden-studier på svenska or contact Johan Strang.

 

In Swedish:

CENS samlar nu sin svenskspråkiga undervisning i en 15 studiepoängs-modul i Norden-studier inom ramen för Kandidatprogrammet i kulturstudier (KUKA).

Modulen riktar sig till studenter från alla fakulteter som vill komplettera sin examen med en speciell nordisk kompetens.

Målsättningen är att varje år arrangera tre kurser som griper sig an Nordens historia, samhällen och kulturer. Undervisningen börjar hösten 2021 med Johan Strangs kurs Nordiska aktualiteter i period I-II, tisdagar klockan 10-12.

Välkommen med!

För mera information besök Norden-studier på svenska eller kontakta Johan Strang.