Den första Letterstedt föreläsningnen: Yvonne Hirdman

Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet arrangerar i samarbete med Letterstedska föreningen en festföreläsning med nordiskt tema för en allmän publik. Den första Letterstedt-föreläsaren är professor Yvonne Hirdman (Stockholm). Hirdman är en produktiv och viktig förnyare av forskningen kring svenskt och nordiskt 1900-tal. Hennes forskning omspänner bl.a. teman som arbetarrörelsen, folkhemmet, genusordning och jämställdhet.

 

Den första Letterstedt föreläsningnen:

 

YVONNE HIRDMAN: Hundra år av välfärd. Idéer och debatter om folkhemmet och den nordiska modellen

 

Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet tillrätta (1989) skapade en stor debatt om det svenska folkhemmets avigsidor. I en period som sammanföll med 1990-talets ekonomiska kris och europeisering kom den nordiska välfärdsstaten att associeras med social ingenjörskonst, paternalism och tvångssteriliseringar.

Hur ser Hirdman på denna debatt idag, då den nordiska modellen igen blivit föremål för utlandets beundran och för inhemska politiska strider?

Vilken aktualitet har folkhemstanken i det 21:a århundradet?

 

Tid: 30.10.2018

Plats: Helsingfors universitet, huvudbyggnaden (ingång: Fabiansgatan 33), sal 5.

PROGRAM:

18.15 Välkomsthälsning: CENS & Letterstedtska föreningen

18.30 Letterstedt-föreläsning: Yvonne Hirdman

19.00 Två korta kommentarer:

- Akademilektor Ann-Catrin Östman: Folkhemmet bland folket i Finland

- Professor Henrik Meinander: Den nordiska modellens framtidutsikter

moderator: Johan Strang

 

Efter diskussion och frågor från publiken

19.30-20.30: Samkväm

 

Tillställningen är öppen, publiken ombeds anmäla sig per e-post till: tuire.liimatainen@helsinki.fi, senast 26.10.