Den andra Letterstedt-föreläsningen: Elisabeth Oxfeldt

CENS and Letterstedtska föreningen, in collaboration with Norden Associations, Nordic Culture Point and Norwegian embassy, organizes a public inaugural lecture with a Nordic theme. The Letterstedt lecturer 2019 is Elisabeth Oxfeldt, professor in Nordic Literature at the University of Oslo. She will talk about Scandinavian narratives on quilt and privileges in the times of globalization. The lecture is in Norwegian.

Den andra Letterstedt-föreläsningen

Elisabeth Oxfeldt: Skandinaviske fortellinger  om skyld og privilegier  i en globaliseringstid

Tid: 24.1.2019
Plats: Nordisk kulturkontakt, Tingsalen, Kajsaniemigatan 9

Program

17.00  Välkomsthälsning: CENS & Letterstedtska föreningen
17.15  Letterstedt-föreläsning:  Elisabeth Oxfeldt
18.00  Två kommentarer: 
Fil. dr Stefan Nygård: Skuldkänslor i det europeiska samarbetet – från “tredje världen” till “den globala södern” 
Fil. dr Ainur Elmgren: ”Också slavar, men inga offer!” Finsk skuld, finsk fordran 
Moderator: Peter Stadius. Efter diskussion och frågor från publiken
18.45–19.45 Samkväm

Tillställningen är öppen, publiken ombeds anmäla sig per e-post till  henrik@fnfnorden.org

Elisabeth Oxfeldt leder forskningsprojektet Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (ScanGuilt) vid Oslo universitet. Hennes tes är att många skandinaver känner skuld i en värld där kontrasten mellan rik och fattig, trygg och utsatt, lycklig och olycklig är så stor. Tanken att de egna privilegierna är uppnådd på bekostnad av andra, som barnarbetskraften inom klädindustrin, gör denna känsla mycket konkret.  Hur fungerar dess skuldkänslor? Hur förhåller de sig till andra känslor som skam, solidaritet och ansvar? Oxfeldt diskuterar dessa frågor genom analyser av nordisk film, TV och litteratur. Föredraget är på norska.Elisabeth Oxfeldt leder forskningsprojektet Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (ScanGuilt) vid Oslo universitet. Hennes tes är att många skandinaver känner skuld i en värld där kontrasten mellan rik och fattig, trygg och utsatt, lycklig och olycklig är så stor. Tanken att de egna privilegierna är uppnådd på bekostnad av andra, som barnarbetskraften inom klädindustrin, gör denna känsla mycket konkret.  Hur fungerar dess skuldkänslor? Hur förhåller de sig till andra känslor som skam, solidaritet och ansvar? Oxfeldt diskuterar dessa frågor genom analyser av nordisk film, TV och litteratur. Föredraget är på norska.Elisabeth Oxfeldt leder forskningsprojektet Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (ScanGuilt) vid Oslo universitet. Hennes tes är att många skandinaver känner skuld i en värld där kontrasten mellan rik och fattig, trygg och utsatt, lycklig och olycklig är så stor. Tanken att de egna privilegierna är uppnådd på bekostnad av andra, som barnarbetskraften inom klädindustrin, gör denna känsla mycket konkret.  Hur fungerar dess skuldkänslor? Hur förhåller de sig till andra känslor som skam, solidaritet och ansvar? Oxfeldt diskuterar dessa frågor genom analyser av nordisk film, TV och litteratur. Föredraget är på norska.

  

Program: Den andra Letterstedt-föreläsningen med Elisabeth Oxfeldt