Politics of co-creation

Co-creation is an approach for developing new value and solutions to societal challenges through collaborations among public and private organizations, consumers and citizens.

In the ‘Politics of Co-creation’ theme, we study how emerging practices of co-creation challenge or support existing ways of research, service and innovation production, as well as their impact on societal decision making. Practical examples, academic readings and discussions will help familiarize with the central aspects of co-creation: stakeholders, their interactions, and the creation of value.In our research, we will address topical issues and societal challenges, such as climate change, sustainability policies and democratic governance. To us, co-creation is not only an object of study but also a practical tool to elevate and disseminate the meaning of research results.

Projekt: TAILOMETRICS

TAILOMETRICS (Tailored Metrics for Measuring Industry-Academia Funding Programme) on Vaikuttavuussäätiön rahoittama hanke, jossa kehitetään arviointijärjestelmä yritysten ja tutkijoiden muodostamien tutkimushankkeiden vaikutusten mittaamiseksi ja ennakoimiseksi. Hanke perustuu perinteisiin tutkimuksen vaikutusten mittareihin (bibliometria ja scientometriikka) sekä uudempiin, vaihtoehtoisiin yhteiskunnallisten vaikutusten mittaristoihin (altmetrics). Nämä pohjautuvat esimerkiksi tietoihin uusista tutkimusaiheista ja teemoista sekä tutkijoiden ja sosiaalista verkostoista. Hankkeen tuloksena kehitetään työkalupakki tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin.

Projekt: BIBU

Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU), finansieras av Finlands Akademis råd för strategisk forskning. Projektet undersöker hur ekonomisk omstrukturering, urbanisering och migration förändrar medborgarnas agerande, politiska sympatier och intressen, samt det politiska beslutsfattandet. Som en samarbetspartner i projektet BIBU medverkar vi till att ta fram en unik modell för deltagande budgetering som effektivt engagerar politiskt marginaliserade medborgare och områden, och hjälper till med att förankra denna modell i de finländska kommunerna.

Project: COLDIGIT

‘Collective Intelligence through Digital Tools’ (COLDIGIT), funded by NordForsk, aim to generate new knowledge on innovative digital tools and approaches, in order to understand how they can support governance of complex societal processes in the Nordic region. Previous research on such digital tools has been disciplinarily and sectorally fragmented, which has limited the horizon of related opportunities and challenges. COLDIGIT will adopt a broad view by empirically exploring various types of collective intelligence tools supported by technology (e.g., crowdsourcing, augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), serious games, e-democracy and e-participation), in three parallel streams of co-creation: i ) co-innovation and  co-funding, ii) co-production of knowledge and iii) co-construction of policies and decisions. In particular, the project will catalogue 150-200 cases of innovative digital tools, create a conceptual model of the digital ecosystem of collective intelligence, study obstacles and drivers of adoption and use of new technologies, and test innovative solutions through a series of pilots on participatory budgeting projects in Finland, Sweden, and Norway. To increase the strategic relevance of the findings, COLDIGIT will draw policy advice on how to develop and implement such tools and approaches in ways that contribute to a dynamic and responsible digital transformation of Nordic societies.

Forskare
Aktivititer

Forskningsseminariet Politics of co-creation

forskningsseminariet Politics of co-creation (sidan på finska) presenterar och diskuterar vi aktuell forskning om samskapandets roll i forskning, innovation och beslutsfattande. Seminariet riktar sig till forskare, doktorander och examensstuderande, samt politiskt ansvariga, planerare och andra yrkesmänniskor som är intresserade av samskapande.

Kursen Co-creation and public participation in science

Vetenskapen förväntas ta itu med lömska problem och globala utmaningar. Kan vetenskapen hjälpa oss med utmaningar som att göra Sahara grönt igen? Vilka andra problem kan man lösa med hjälp av vetenskap? I kursen Co-creation and public participation in science (SOSM-SL323) som ordnades våren 2019 diskuterades vetenskapens roll i samhället, och deltagarna gjorde praktiska grupparbeten om liknande utmaningar i en global kontext.

Praktik och avhandlingar​​​​​​​

​​​​​​​
Centret för konsumentforskning välkomnar praktikanter. Vi uppmuntrar också studenter som planerar sina pro gradu- eller doktorsavhandlingar att kontakta oss och diskutera möjligheterna att hitta lämpliga forskningsämnen och handledare.

Några publikationer
  • Rask, M., Kahma, N., Mattila, M. & Vase, S. (2019). Vastuullinen tiede- ja innovaatiotoiminta: vastaus tieteen ja tiedepolitiikan kriisiin? Tieteessä tapahtuu, 37(1), 29-357.
  • Kahma, N and Vase, S (2017). RRI in academic journals: barriers and drivers. In Luciano d’Andrea (ed.) Deliverable 1.1: Report on the Literature Review. FIT4RRII Fostering Improved Training Tools for Responsible Research and Innovation, pp. 94-109.
  • Kahma N and Matschoss, K (2017). The rejection of innovations? Rethinking technology diffusion and the nonuse of smart energy services in Finland. Energy Research & Social Science, 34(1), 27-36.
  • Kahma, N, Niva, M, Helakorpi, S and Jallinoja, P (2015). Everyday distinction and omnivorous orientation: An analysis of food choice, attitudinal dispositions and social background. Appetite, 96, 443-453.
  • Maunula,  G,  Ertiö,  T,  Blomqvist,  K  (2017).  Paradoxes  in  Crowdsourcing.  In  Hilb,  M.  (Ed.)  Governance  of  Digitization:  The  Role  of  Boards  of  Directors  and  Top  Management  Teams  in  Digital  Value,  99-107.  Bern:  Haupt  Verlag.   https://www.amazon.de/dp/3258080380/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_gOvjzbVEC08HR
  • Rask, M, Mačiukaitė-Žvinienė, S, Tauginienė, L, Dikčius, V, Matschoss, K, Aarrevaara, T and d’Andrea, L (2018). Public Participation, Science and Society: Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation. Routledge, London UK and New York, U.S.
  • Rask, M and Worthington, R (2015). Governing Biodiversity through Democratic Deliberation. Routledge, Abingdon, UK and New York, U.S.
  • Rask, M (2013). The tragedy of citizen deliberation – two cases of participatory technology assessment. Technology Analysis and Strategic Management, 25(1), p. 39-55.
  • Rask, M, Maciukaite-Zviniene, S and Petrauskiene, J (2012). Innovations in public engagement and participatory performance of the nations. Science and Public Policy, 39, p. 710-721.
  • Rask, M, Worthington, R and Lammi, M (2012). Citizen Participation in Global Environmental Governance. Earthscan/ Routledge, London, UK and New York, USA.