Hydrogeology and Environmental Geology

Hydrogeology and Environmental Geology combines understanding of earth surface systems such as 3D sedimentary environments, groundwater and low temperature geochemistry.  The specialist option is based on practical training using top-notch analytical facilities and survey methods in cooperation with industry and authorities. In addition to basic research, the line aims to build your expertise for future careers.

Previous studies required for this study track: BSc in geosciences or relevant, with minor studies of broad selection (including mathematics, physics, chemistry, statistics, computing).

1. Common courses: 3D modelling, 5 cp; Isotope geochemistry, 5 cp; Conducting scientific research, 10 cp; Thesis 30 cp; Internship 5 cp

2. Advanced courses: Compulsory courses: 35 cp; optional courses additional 25 cp, see the course list.

3. Optional studies: 30 - 5 cp (number according to the number of advanced courses, so that 120 cp is filled).

 

 

 

Common courses (55 cp)

  Common courses course package 55 cp Compulsory
period II/ every year 3D modelling 5 cp Compulsory
period I/ every year Isotope geochemistry 5 cp Compulsory
periods III-IV/ every year Conducting scientific research 10 cp Compulsory
1. to 2. year MSc Thesis 30 cp Compulsory
summer between 1. and 2. yr Internship 5 cp Compulsory

Advanced courses (35-60 cp)

  Hydrogeology (course package) min. 10 cp Compulsory, take at least 2 courses
period IV/ 2018, periods III-IV 2019 Advanced Hydrogeology 5 cp optional
period I/ 2018, 2020 Quantitative hydrogeology and flow modelling 5 cp optional
period III/ 2019, 2021 Pohjavesivarojen hallinta 5 cp optional (in Finnish)
period III/ 2018, 2020 Pohjaveden laatu 5 cp optional (in Finnish)
period I/ 2017, 2019 Hydrogeology field course 5 cp optional
  Geochemistry and environmental geology (course package) min. 10 cp Compulsory, take at least 2 courses
period I/ 2018 Hydrogeochemical modeling (PHREEQC) 5 cp optional
period III/ 2018, 2020 Quantifying the past 5 cp optional
period I/ 2018, 2020 Ympäristögeologinen tutkimusprojekti 5 cp optional (in Finnish)
period II/ every year Ympäristöanalyyttiset metodit 5 cp optional
period III/ every year X-Ray methods 5 cp optional
period IV/ every year Mining Environments 5 cp optional
  Sedimentology (course package) min. 10 cp Compulsory, take at least 2 courses
period I/ 2018, 2020 Clastic sedimentology 5 cp compulsory
period III/ 2018, 2020 Sedimentary petrology and basin analysis 5 cp optional
period IV/ 2019, 2021 Aquatic sedimentary environments 5 cp optional
  Geophysics (course package) min. 5 cp Compulsory, take at least 1 course
period I/ every year Introduction to Solid Earth Geophysics 5 cp optional
period I/ every year Field course of solid Earth geophysics 5 cp optional
period III/ 2019, 2021 Ground-penetrating radar 5 cp optional
period IV/ 2019,2021 Borehole geophysics 5 cp optional
period I/ 2018, 2020 Environmental magnetism 5 cp

optional

 

Optional courses (sub-5 cp thematic courses, field courses etc. In batches of 5)

5-10 cp optional
TBA Field excursion 0-5 cp optional
TBA Grounwater-surface water Interactions 0-5 cp optional
TBA Ympäristölainsäädäntö (in Finnish) 0-5 cp optional
TBA Contaminated Soils 0-5 cp optional
  Statistics course package 5-10 cp optional
period I/ every year Statistical Analysis of Environmental Field Measurements 5 cp optional
period I/ every year Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks 5 cp optional
periods III-IV/ 2019, 2021 Time Series Analysis in Geosciences 5 cp optional
period IV/ 2019 Spatial Modelling and Bayesian Inference 5 cp optional

 

Examples of the thesis titles (see also the database for all Geology theses):

Lahtinen, Tatu, 2017. Hydrogeochemical characterization of the Sakatti mine prospecting area, Sodankylä, Finnish Lapland.

Luostarinen, Tiia, 2017. Paleoceanographic ocean surface conditions in Kongsfjorden, Svalbard during the past 500 years.

Alatarvas, Raisa, 2017. Physical properties of glacial sediments from the Landort Deep.

Pihko, Jekaterina, 2017. Hyvinkäänkylän harjun ja I Salpausselän alueen hydrogeologinen 3D rakennemalli virtausmallinnusta varten.

Jousi, Netta, 2017. 137Cs –ajoitusmenetelmän tarkkuus ja luotettavuus.

Jussila, Anssi, 2017. Suomen alueella tapahtuneen mannerjäätikön vetäytymisen visualisoiminen.

Järvinen Juha, 2017. Polarized multiangular reflectance measurements applied in analysis of soils contaminated with petroleum hydrocarbons and lead.

Seitsamo-Ryynänen, Minja, 2016.Effects of microtopography to the emissions and carbon isotope ratios of methane at Siikaneva, a south boreal mire complex in Finland.

Koivulehto Liisa, 2016. 3D geologic modelling in hydrogeology – case study at Kulopalokangas groundwater area in Äänekoski.

Martikainen, Kaisa, 2016. The metal contamination to waters at the Aijala mine and its management options.

Kääriäinen, Kristiina, 2016. Reanalysis of the existing regional geochemical data around the Sakatti Ni-Cu-PGE target, Sodankylä, Finland.

Jalava, Linda, 2016. Hydrogeological basic study of a groundwater station installed by University of Helsinki.

Lindström, Annika, 2016. Lammi loess.

Tiihonen, Rosa, 2016. The distribution of iron and manganese in coastal sediments of the Gulf of Finland.

Lähteenmäki, Tanja, 2016. Environmental research of present effect of Orijärvi mine tailing area to lake Orijärvi.

Kinnunen, Matti, 2016. Sedimentation in Isvika Bay, Nordauslandet, Svalbard during Holocene described by grain size properties.

Suonperä, Enni, 2016. Holocene paleohydrology of Viiankiaapa mire, Sodankylä, Finnish Lapland.

More information available in the links on the left side

  1. Arseenispesiaatiot kaivosvesissä (Juhani Virkanen and Seija Kultti)
  2. Metaanin stabiilit isotoopit (Juha Karhu and others)
  3. Meri-ilmastokytkökset viimeisen 5000 vuoden aikana Labradorinmerellä (Kaarina Weckström, Seija Kultti)
  4. Lauhavuoren maaperägeologia (Niko Putkinen, Seija Kultti)
  5. Pohjoisen aapasuon jääkauden jälkeinen kehityshistoria - menetelmävertailussa maaperäskannaus sekä turveanalyysi (Minna Väliranta)
  6. CAPTURE-project (Maija Heikkilä)
  7. Arsenic mobilization in managed aquifer recharge site in Bangladesh (Kirsti Korkka-Niemi)
  8. Seleenin selektiivinen uutto viljelysmaista (Juhani Virkanen)
  9. Vanhojen uraanikaivosten ympäristövaikutukset (Juhani Virkanen and Seija Kultti)
  10. Haltian (Nuuksion kansallispuistossa) ympäristön kvartäärinen kehitys (Seija Kultti and Heikki Seppä)