Suorien väylien kriteerit ja periaatteet

In Finnish only (this info is mainly for the 4 Finnish BSc programmes at UH, from which the BSc graduates can continue to the MSc programme in Agricultural Sciences)

Tervetuloa Maataloustieteiden maisteriohjelmaan!
Maataloustieteiden maisteriohjelmassa (lyhenne AGRI) on neljä opintosuuntaa, joihin voit erikoistua oman mielenkiintosi ja taustakoulutuksesi mukaan: kasvintuotantotieteet (kiintiö 35), kotieläintiede (kiintiö 25), agroteknologia (kiintiö 12) ja maaperä- ja ympäristötiede (kiintiö 5). 

Maataloustieteiden maisteriohjelmaan tulee opiskelijoita joko suorien väylien tai erillisen haun kautta. Yhteensä maisteriohjelmaan otetaan näiden väylien kautta 80 opiskelijaa vuodessa.

Suorat väylät
HY:n seuraavista neljästä soveltuvasta kandiohjelmasta voit jatkaa suoraan Maataloustieteiden maisteriohjelmaan etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden* mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta: maataloustieteet, ympäristötieteet, molekyylibiotieteet sekä biologia. Jos johonkin maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, opiskelijat valitaan mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella.

Erillinen haku
Maataloustieteiden maisteriohjelmaan voit hakea myös muista kuin edellä mainituista HY:n kandiohjelmista sekä muista suomalaisista tai kansainvälisistä yliopistoista ja korkeakouluista. Tällöinkin valinta tapahtuu mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella.

*Suorien väylien kriteerit ja periaatteet:

Maataloustieteiden kandiohjelmasta

  • Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelman akroteknologian moduulista 45 op maataloutieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan akroteknologia. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat aiempien opintojen soveltuvuus ja opintomenestys, sekä mahdollinen motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.
  • Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelman kasvintuotantieteiden moduulista 45 op maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan kasvintuotantotieteet. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat aiempien opintojen soveltuvuus ja opintomenestys, sekä mahdollinen motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.
  • Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelman kotieläintieteen moduulista 45 op maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan kotieläintiede. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat aiempien opintojen soveltuvuus ja opintomenestys, sekä mahdollinen motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.
  • Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelman maaperä- ja ympäristötieteen moduulista 45 op maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan maaperä- ja ympäristötiede. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat aiempien opintojen soveltuvuus ja opintomenestys, sekä mahdollinen motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.

Ympäristötieteiden kandiohjelmasta
Voit jatkaa ympäristötieteiden kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan agroteknologia, kasvintuotantotieteet tai maaperä- ja ympäristötiede. Vaatimuksena on, että kandin pakollisiin opintoihin on sisällytetty maatalouden ympäristöteknologian moduuli 30 op tai agroekologian moduuli 30 op tai maaperä- ja ympäristötieteen moduuli 30 op. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat opintomenestys, motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.

Molekyylibiotieteiden kandiohjelmasta
Voit jatkaa molekyylibiotieteiden kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan kasvintuotantotieteet tai kotieläintiede. Vaatimuksena on, että kasvigenetiikan ja -biotekniikan moduuli 15-25 op tai kotieläingenetiikan ja -biotekniikan moduuli 15-25 op suoritetaan kandin tai maisterin valinnaisissa opinnoissa. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat opintomenestys, motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.

Biologian kandiohjelmasta
Voit jatkaa biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan kasvintuotantotieteet tai kotieläintiede. Vaatimuksena on maataloustieteiden perusteet -moduuli 15 op kandin tai maisterin valinnaisissa suoritettaviksi. Mahdollisina lisäkriteereinä ovat opintomenestys, motivaatiokirje ja HOPS. Ilmoittautumismenettely.

MAAT 4 1500