Professor of Rural Entrepreneurship

Opetus/Teaching: YET-014 Yrittäjyys, YET-017 Liiketoimintasuunnitelma, YET-018 Palveluyrittäjyys, EKM-113 Kasvuhakuisen pk-yrityksen yritysanalyysi, EKM-119 Tutkielmaseminaari

Tutkimus/Research: Growth and success factors of SMEs in food and forest sectors, New venture creation, Entrepreneurship in rural areas

Research database TUHAT