Field of science
Address
P.O 3 (Unioninkatu 34)
00014 University of Helsinki

Helsingin yliopiston Piirustussalin piirustusmestari.
Piirustusmestari suunnittelee ja toteuttaa kursseja, tapahtumia, luentoja ja tilauspajoja, pyrkii löytämään sopivia yhteistyömahdollisuuksia yliopiston eri yksiköiden kanssa sekä toimii asiantuntijatehtävissä erityisesti taiteen tekijän ja pedagogin näkökulmasta.

Recent notifications

Piirustussali tarjoaa sekä kaikille avoimia että opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille tarkoitettuja kursseja. Ajankohtaiset tiedot kursseista ja muista tapahtumista löytyvät Piirustussalin sivuilta, https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopistomuseo/piirustussali

RSS Feed

No results.