Schedule for the inaugural lectures

Programme for the inaugural lectures in Exactum and Physicum in Kumpula in 4.12.2019. Exactum's address is Pietari Kalmin katu 5.

Hall B123  

vice dean Hannu Toivonen
14.15 Jukka K. Nurminen, Tietojenkäsittelytiede: Tekoäly tutkimuksesta tuotantoon - koneoppimisjärjestelmien rakentamisen haasteita
14.45 Mikko Koivisto, Tietojenkäsittelytiede: Voimmeko luottaa koneelliseen päättelyyn?
dean Pirjo Hiidenmaa
15.15 Salla Kurhila, Vuorovaikutuslingvistiikka: Vuorovaikutuslingvistiikka ja työpaikkavuorovaikutus
15.45 Thomas Wallgren, Filosofi: Det modernas kris – förnuftets kraft

Hall CK112  

vice dean Juhana Aunesluoma
14.15 Karri Silventoinen, Sosiaaliset terveyserot: Terveellinen yhteiskunta
14.45 Risto Kunelius, Viestintä: Media ja demokratia: uuden paradigman aika?
15.15 Sirpa Wrede, Sociologi: Ojämlikhet, socialt medborgarskap och professionalism
rector Johan Bärlund
15.45 Suvi Keskinen, Etniska relationer: Racism and colonial legacies in multicultural Nordic societies

Hall D123  

dean Johanna Mäkelä
14.15 Risto Hotulainen, Koulutuksen arviointi: Koulutuksen arviointi osana osaamis- ja oppimistutkimusta
14.45 Joseph Gagnon, Special education: Inclusion in American and Finnish Schools: The Neglect of Youth with Mental Disorders and Behavioral Difficulties
vice dean Jari Yli-Kauhaluoma
15.15 Päivi Tammela, Farmaceutisk biologi: Farmaceutisk biologi i utveckling av nya antimikrobiella läkemedel
dean Antti Räsänen
15.45 Tuomas Heikkilä, Kirkkohistoria: Edessä loistava menneisyys – Kirkkohistoria ratkaisee ihmisyyden arvoituksia

Hall E204

dean Risto Renkonen
14.15 Minna Pöyhönen, Perinnöllisyyslääketiede: Harvinaiset perinnölliset kasvainalttiusoireyhtymät
14.45 Mikko Pakarinen, Lasten kirurgia: Miten lastenkirurgia pelastaa lapset myös tulevaisuudessa?
15.15 Markus Jokela, Mielenterveyden tutkimus: Mielenterveys sosiaaliepidemiologian näkökulmasta
15.45 Tea Lallukka, Lääketieteellinen sosiologia: Elintapojen sosiaalinen eriarvoisuus

Great hall A111 16:30

Akateeminen Laulu (choir)
Speech
Chancellor Kaarle Hämeri
The keynote speaker Sangita Kulathinal, Statistics: Some thoughts about bears, humans, and statistics
New Professors' introductions
Liisa Autere & Mikko Jalo
Akateeminen Laulu