Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ja roolin yhteiskunnassa sekä globaalissa taloudessa.

Opintojen alussa omaksut liiketaloustieteen perusteet ja tieteenalakohtaisilla opinnoilla laajennat elintarviketalouden ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntemustasi. Elintarvike- tai maataloustieteellisten opintojen avulla luot pohjan sovellusalan erityiskysymysten ymmärtämiselle. Opintojen myötä sinusta kehittyy talousalan osaaja, joka erottuu työmarkkinoilla.

Kandidaatintutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa hakemalla Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tai muihin opintoihin sopiviin koulutusohjelmiin.

Kandidaatin opintohin haetaan Opintopolku -sivuston kautta.  Hakuaika: 15.3.2017 klo 08:00 – 5.4.2017 klo 15:00.

 

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ja roolin yhteiskunnassa sekä globaalissa taloudessa.

Opintojen alussa omaksut liiketaloustieteen perusteet ja tieteenalakohtaisilla opinnoilla laajennat elintarviketalouden ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntemustasi. Elintarvike- tai maataloustieteellisten opintojen avulla luot pohjan sovellusalan erityiskysymysten ymmärtämiselle. Opintojen myötä sinusta kehittyy talousalan osaaja, joka erottuu työmarkkinoilla.

 

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiopintojen laajuus on 180 op. Tutkinto koostuu seuraavista osioista:

Yhteiset opinnot

Kieli- sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Tieteenalakohtaiset opinnot

Valinnaiset opinnot

Työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot

 

Kandidaatin opintojen lopuksi tehdään kandidaatin tutkinnon lopputyö. Kandidaatintutkielma on itsenäinen tieteellinen työ, jossa saat käyttää tutkijan vapautta. Kandidaatin tutkinnon tutkielman laadittuasi

  • sinulla on perustiedot oman tieteenalasi tieteellisistä käytännöistä ja tunnet omaan tutkimusaiheeseesi liittyvän keskeisen tieteellisen kirjallisuuden,
  • osaat rajata tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimusongelman,
  • osaat soveltaa alan keskeisiä peruskäsitteitä ja arvioida kriittisesti aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta,
  • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tutkimusraportin

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille.

Elintarvike- ja kulutuksen opintosuunta antaa mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Ne antavat myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnan uratarinoita.